Video: Kristian Weise: Om Nobelprisen i økonomi 2013

Nobelpriskometen har delt prisen imellem bl.a. to personer, som står med to meget forskellige positioner. Eugene Fama for teorien om efficiente markedet. Robert J. Shiller blev omvendt kendt for at modbevise den teori. Det understreger at økonomi ikke er en eksakt videnskab, som fysik eller kemi. Derfor er det der er vigtigt at huske er, at de politiske valg skal træffes på baggrund af politiske prioriteringer af demokratiske valgte politikkere.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977