Marie-Louise Knuppert: Tyskland kan sætte Europa i arbejde

Tyskland har ikke bare brug for en ny regering, de har også brug for en ny politik. Og i det lys er Angela Merkels valgsejr en dårlig nyhed for resten af Europa. Selv om socialdemokraterne vil få indflydelse på en række områder, peger alt på, at Tyskland vil fastholde den økonomiske politik, der medfører, at de andre lande i euroområdet lider af recession. 

af Marie-Louise Knuppert, LO sekretær

Kristdemokraterne fik ikke et absolut flertal. I skrivende stund er en stor koalition under Angela Merkel det mest sandsynlige udfald. Valgresultatet skal formentlig tolkes som, at en stor koalition er det resultat, den tyske befolkning ønsker. Alternativet – at udskrive genvalg – er i hvert fald for socialdemokraterne ikke en mulighed, for partiet vil sandsynligvis lide nederlag ved et eventuelt omvalg.

Lønmodtagerne i Europa har ventet længe på, at det tyske valg blev overstået.

For de tyske socialdemokrater vil deltagelse i en regering ledet af Angela Merkel dog også være meget vanskelig. Sidste gang parterne indgik i en stor koalition, var partierne næsten lige store med omtrent 35 procent af stemmerne til hvert parti. Denne gang er der en massiv forskel på næsten 16 procentpoint i kristdemokraternes favør. Det må nødvendigvis betyde, at socialdemokraterne får et særligt behov for at skabe en egen identitet og potentialet for politiske sammenstød i koalitionen er store. I første omgang skal socialdemokraterne altså vælge blandt to dårlige valgmuligheder.

Forhandlingsprocessen vil nok være hård og langvarig, men i sidste ende resultere i en stor koalition. Her skal SPD forsøge at fastholde en socialdemokratisk profil i regeringens politik, sikre fortsat, stabil økonomisk udvikling og udvikle sig til at være en potentiel overtager som regeringsleder.

Den eneste anden realistiske mulighed er en kristdemokratisk -grøn koalition, men det må antages for meget usandsynlig, da forskellene mellem de to partier er meget store. Desuden står De Grønne over for en selvransagelsesperiode, hvor de skal finde årsagerne til deres valgkatastrofe.

En hård forhandling

Lønmodtagerne i Europa har ventet længe på, at det tyske valg blev overstået. Og derfor kan vi naturligvis også vente lidt endnu. Vi håber nemlig først og fremmest, at de tyske socialdemokrater er i stand til at genoprette de økonomiske og sociale ubalancer, som er nødvendige for at få Europa tilbage på rette spor.

både tyske og europæiske lønmodtagere en ny arbejdsmarkedspolitisk dagsorden som noget af det første.

De fleste EU-lande har i mere end fem år oplevet en voldsom recession og meget lave vækstrater. Selv før den økonomiske katastrofe ramte i 2008, var vækstraterne meget beskedne. EU har i de samme 5 år forsøgt at spare sig ud af krisen; og det er en stramning og nedskæringspolitik, som Tyskland har stået i spidsen for. Det er enighed blandt fagkundskaben om, at disse anti-sociale stramninger, har forværret krisen i Europa. I lande som Spanien, Grækenland og Italien er den økonomiske vækst fortsat helt i bund og arbejdsløsheden og gælden fortsætter med at stige.

Håb om et mere retfærdigt arbejdsmarked

Derfor forventer både tyske og europæiske lønmodtagere en ny arbejdsmarkedspolitisk dagsorden som noget af det første. Det omfatter, at der bliver taget hånd om de mange arbejdende fattige og at der sættes en effektiv stopper for brugen af midlertidigt ansatte og den udbredte brug af kolonnearbejdere. Dette vil sikre bedre arbejdsvilkår for vores tyske kollegaer, men også medvirke til at stoppe den unfair konkurrence, som danske virksomheder udsættes for, da reguleringen i nogle tyske brancher stort set ikke er til stede. Desuden har vi brug for Tyskland til at gå forrest i kampen for at sikre lige vilkår for udstationerede EU-borgere. På grund af manglende kontrol og politisk uvilje mod at acceptere problemernes omfang er det efterhånden mere jungleloven end EU-loven, der gælder. Det er derfor vi oplever problemer med social dumping både i Danmark og andre europæiske lande.

der skal tages hånd om de mange arbejdende fattige og sættes en effektiv stopper for brugen af midlertidigt ansatte og den udbredte brug af kolonnearbejdere.

Sammen med et retfærdigt arbejdsmarked, har alle Europas lønmodtagere brug for, at Tyskland sætter sig i spidsen for en reel europæisk investerings- og vækstplan, hvor den vigtigste europapolitiske opgave må være at skabe nye arbejdspladser. Tyskland er nøglen til at få genetableret en positiv, økonomisk udvikling, og skabe bedre perspektiver for vækst og jobskabelse i fremtiden.

Tyskland som europæisk vækstmotor

Mere end 500.000 danske job er direkte eller indirekte afhængige af udviklingen i økonomien i EU. Tæt ved 2/3 af dansk eksport – svarende til mere end 615 milliarder kroner i 2012 – går således til lande inden for EU’s indre marked. Sikringen af vækst i Europa er derfor helt afgørende for øget beskæftigelse i Danmark.

vi håber, at tyskerne vil give EU’s lønmodtagere lov til at arbejde sig ud af krisen

EU’s krisehåndtering har hidtil båret præg af brandslukning: først reddede man banker og holdt hånden under økonomien, så forsøgte man sig med at sikre ny kapital og likviditet i bankerne, sidenhen satsede man på budgetkonsolidering, og i sommeren 2012 præsenterede man enkelte vækstinitiativer i form af en vækst- og jobpagt. Men sidstnævnte indeholdt begrænsede initiativer og har endnu ikke haft nogen reel effekt. Halvvejs igennem 2013 er væksten stadig ikke blevet genoprettet og arbejdsløsheden stiger stadig.

Og der er sådan set ideer nok at tage af. For 14 dage siden lancerede vi fra dansk LO’s en europæisk vækstplan, der kan give mellem 8.100.000 og 12.900.000 nye arbejdspladser allerede i 2015. Tilsvarende arbejder den tyske fagbevægelse med at genindføre en variant af efterkrigsårenes Marshallplan, der skal genere en investering på 2 procent om året i 10 år. I den europæiske fagbevægelsen arbejder vi med tilsvarende investeringsideer. Nu håber vi bare, at tyskerne vil give EU’s lønmodtagere lov til at arbejde sig ud af krisen.

Tyskland og Europa har brug for bæredygtig vækst, beskæftigelse og social stabilitet og et endeligt opgør med den ensidige og enøjede borgerlige liberale politik. Vi håber, at den nye tyske regering iværksætter en sådan kursændring.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977