Trygge mennesker tør

cevea_logotype_logo_gradient1a

Af Maj Baltzarsen og Louise Bjerre Bojsen

Lav løn og dårlige arbejdsforhold skaber mindre værdi og lavere vækst og vil derfor kun gøre os alle fattigere. Det viser Tænketanken Ceveas seneste arbejdsmarkedsanalyser.

Tænketanken Cevea har analyseret det danske arbejdsmarked med fokus på arbejdsforhold, løn og forbrug. Analyserne viser, at gode løn- og arbejdsforhold har været med til at skabe et rigere Danmark. Samtidig viser analyser af løn og arbejdsforhold i Tyskland, at et ensidigt fokus på konkurrenceevne og lave lønninger i værste fald kan være skadeligt for samfundet.

Høje lønninger er ikke problemet

Økonomisk utryghed har fået private forbrugere og virksomheder til at holde på pengene. En Cevea-analyse viser, at danske virksomheder kun har investeret 98 mia. kr. i perioden fra 2009 til andet kvartal 2014. Til sammenligning var virksomhedernes nettoinvesteringer i perioden fra andet kvartal i 2003 til 2009 over 371 mia. kr.

”De danske virksomheder mangler ikke penge, men deres salg er gået i stå. En nøgle til at ændre udviklingen kan være højere lønninger og en større tryghed hos forbrugerne, så danskerne igen begynder at bruge penge,” siger Jens Jonatan Steen, Analysechef i Tænketanken Cevea.

Problemet ved en lavtlønsstrategi er, at løn ikke kun er en udgift for virksomhederne, men også et altafgørende middel til at sikre efterspørgslen på hjemmemarkedet. Kun 7,5 pct. af alle virksomheder eksporterer, og det er primært de allerstørste. Det betyder, at hele 92,5 pct. af danske virksomheder taber, fordi udviklingen på hjemmemarkedet synes at være gået i stå. Jens Jonatan Steen forklarer:

”Hvis høje lønninger var hovedudfordringen for den danske økonomi, ville det slå igennem på salget af danske varer i udlandet. Men vores eksport sætter rekord, og konkurrenceevnen er intakt. Lavere lønninger vil bremse forbruget og yderligere tage pusten fra aktiviteten i dansk økonomi”.

Lønnedgang giver lønulighed

I modsætning til Danmark har Tyskland over de sidste 25 år prioriteret lavere lønninger. Hele 70 pct. af vesttyskerne har ikke fået mere i løn siden 1989 og 5,9 millioner tyskere tjener under 3.000 kr. om måneden. En ud af ti erhvervsaktive tyskere er i dag arbejdende fattige, hvilket vil sige, at deres indkomst ligger under 60 pct. af median indkomsten. Antallet af arbejdende fattige er næsten fordoblet siden 1991.

”Forklaringen på, hvorfor lønnen nærmest har stået stille for langt de fleste i Tyskland, ser ud til at være, at det tyske aftalesystem mere eller mindre er brudt sammen samt en stigning i antallet af deltidsansatte. De gennemgribende tyske lønreduktioner har undermineret middelklassen og skabt en ny underklasse af arbejdende fattige. Tyskland har deltaget aktivt i et ’ræs mod bunden’, hvor kvalitet og tryghed er vraget til fordel for lavere løn, forringede vilkår og ensidigt eksportfokus,” siger Jens Jonatan Steen.

Siden 1983 er antallet af tyskere på deltid mere end fordoblet fra en andel på 12 pct. i 1983 til 25 pct. i dag. Ud af de deltidsansatte er hele 17 pct. fattige.

Det danske arbejdsmarked slår revner

Den økonomiske udvikling i Danmark har over de seneste ti år øget uligheden på tværs af uddannelsesbaggrund, geografi og stilling. Hvert fjerde nye job i Danmark er siden 1991 skabt i lavtlønsbrancher. Det svarer til brancher, hvor gennemsnitslønnen er under 75 pct. af hele økonomiens gennemsnitsløn. Det er især velbetalte middelklassejobs, som bliver erstattet af lavtlønnede service jobs, som har lav produktivitet.

”Gabet mellem lavtlønnede og højtlønnede er stigende. Den fortsatte polarisering af arbejdsmarkedet har i særlig grad ramt de ufaglærte 3F’ere, som har betalt prisen for lavkonjunkturer, reformer og lønudvikling,” siger Jens Jonatan Steen og fortsætter:

”De atypiske ansættelsesformer, der er kommet i form af et stigende antal deltidsansættelser, underleverandører og korttidsansatte, betyder, at flere oplever forringede arbejdsvilkår og en lavere løn.”

Direktører i de tyve største danske virksomheder (C20) har i gennemsnit fået 86,7 pct. mere i løn i perioden 2001-2012. 3F’ere har i samme periode blot fået 2,6 pct. mere i løn. Antallet af fuldtidsansatte i Danmark er faldet med 200.000 siden 2002 – fra 2,2 mio. i 2002 til under 2 mio. i 2013. Samtidig er antallet af deltidsansatte steget med over 150.000.

”Det er utrolig vigtigt, at vi ikke mister den grundlæggende tryghed, vi har haft i det danske samfund og arbejdsmarked. Det er denne tryghed, der har betydet, at danskerne har turdet satse, og dermed har samfundet som helhed fået det maksimale ud af de fælles potentialer,” siger Jens Jonatan og konstaterer, at det har været forudsætningen for udvikling og fornyelse af det danske samfund.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977