Tidlig indsats tuner motorerne for børn i udsatte positioner

foto

Af Mette Munck Theisen

Det er fredag og på fuglestuen i en børnehave på Vestegnen skal jeg til at holde samling. Min kollega er ikke mødt ind endnu, så jeg er alene med de 17 børn, der indtil videre er kommet. I min gruppe er der børn fra alderen 2 år og 10 måneder og op til næsten 6 år. Vi skal tale om, hvem der er kommet, og hvad dagen i dag kommer til at indeholde. Jeg sætter mig mellem Frida og Benjamin, fordi jeg ved, at Frida ind imellem har det med at bide, når hun føler at andre kommer for tæt på. Jeg starter samlingen, men da Ahmed skal på toilettet og efter et øjeblik skal have hjælp, må jeg rejse mig og gå ud for at hjælpe ham. Mens jeg står ude på toilettet, kan jeg pludselig høre råb og høj gråd. Jeg skynder mig ind på stuen, hvor Benjamin sidder helt opløst af tårer, og Frida sidder og gemmer sig under bordet. Benjamin holder armen frem, og jeg kan allerede se et rødt tandsæt træde frem på hans underarm. Han får hikstende fortalt, at det er Frida, der har bidt ham.

Frida er en pige, som har det svært i børnehaven. Hun kommer tidligt om morgenen og er en af de sidste, der går hjem. Hendes far og mor er skilt, og Frida ser næsten aldrig sin far. Hendes mor har ikke nogen uddannelse og har ind imellem perioder uden arbejde. I børnehaven er Frida meget voldsom over for de andre børn, og hendes sprog er så dårligt, at hun har svært ved at indgå i lege med jævnaldrende. Frida har en negativ social arv og er et barn i en udsat position.

Benjamin har forældre, der begge har en uddannelse og som bruger tid sammen med deres dreng. Benjamin får læst historier der hjemme, og hans far og ham tager tit ud og fisker sammen. Benjamin er i trivsel, og de andre børn kan godt lide at lege med ham, fordi han er god til at finde på nye lege, og fordi han også lader andre bestemme i legen. Benjamin har en positiv social arv og befinder sig ikke i en udsat position.

Benjamin skal nok klare sig, selvom der ikke er nok pædagoger i hans børnehave. Det kan være, at han i løbet af en dag ikke helt bliver set nok, og det kan være, at der ind imellem ikke er tid til, at han kan blive udfordret og stimuleret, men det bliver til dels opvejet af, at han derhjemme får masser af omsorg. Det ser noget anderledes ud for Frida. Allerede nu i en alder af fem år, er hun ved at blive ekskluderet af de andre børn, fordi hun har svært ved at udtrykke sig, og fordi de andre børn er lidt bange for hende.

Hvis vi forestiller os at Benjamin og Frida står klar ved start og nu skal nå frem til mållinjen, der hedder det gode liv, så har Fridas sociale arv monteret blyklodser om benene på hende, mens Benjamins sociale arv har sat hjælpemotorer fast på ryggen af ham. I sportens verden kaldes det snyd, i en dansk børnehave kaldes det virkelighed. Det er den virkelighed, der skal ændres! Hvis beslutningstagerne i dette land hørte efter, hvad forskere og pædagoger fortæller, så ville de vide, at det er muligt at hjælpe Frida til at smide blyklodserne og give hende tunede motorer på ryggen. Det ville give hende en chance for at indhente Benjamin, så de sammen kan nå målstregen med hinanden i hånden.

Det kræver, at vores vuggestuer og børnehaver er af høj kvalitet, hvilket indebærer høj normering, god plads og stor andel af uddannet personale. SFI (statens institut for velfærd) udgav i november måned i år forskningsoversigten “Daginstitutionens betydning for børns udvikling” og i den skriver de blandt andet:

“De tidlige modelforsøg viste at en højkvalitetsbørnehave kunne forbedre socialt udsatte børns sproglige, kognitive og sociale udvikling så̊ meget, at de ikke haltede bagefter deres kammerater ved skolestart. I de undersøgelser, der fulgte børnene op i voksenlivet, kunne man observere, at børnehavebørnene også̊ efterfølgende klarede sig bedre på arbejdsmarkedet. Flere fik en erhvervsmæssig uddannelse og en bedre indkomst, og færre levede af overførselsindkomster og begik kriminalitet sammenlignet med kontrolgruppen, der ikke havde fået pasning i en højkvalitetsbørnehave.”

De skriver endvidere:

“Høje normeringer er også̊ associeret med bedre social tilpasning samt færre adfærdsvanskeligheder i form af aggression, hyperaktivitet og angst og er fundet at nedsætte forekomsten af konflikter børnene imellem.”

Det vil sige, at hvis vi højner normeringen i daginstitutionerne, vil alle børn få det bedre her og nu, og de vil få en mere udviklende og mindre konfliktfyldt hverdag i vuggestuen eller børnehaven, hvilket vil gavne både Benjamin og Frida. Ydermere vil børn i udsatte positioner få øget deres livschancer, hvilket vil resultere i, at de får bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse og få et job.

Derfor er mit ønske for 2015, at vores politikere vil droppe skyklapperne, forstå vigtigheden af tidlig indsats, og indføre minimumsnormeringer på tre vuggestuebørn eller fem børnehavebørn pr. voksen, samtidig med at der er en høj andel af uddannet personale. Dette vil sikre, at alle daginstitutioner har de fornødne muligheder for at lave en tidlig indsats og for at nå alle børn hver dag. Det vil selvfølgelig gavne Frida, men det vil også gavne Benjamin, Ahmed, Mathilde og alle os andre, fordi det vil skabe et bedre samfund med større lighed og mindre kriminalitet. Men det stopper ikke her: investering i tidlig indsats vil blive ved med at give afkast, for når Frida engang får børn, vil de have en bedre social arv, end de ellers ville have haft og derfor også bedre livschancer.

Jeg ved, det vil koste penge – mange penge, men det ville være den bedste investering, for det vil give Frida og andre børn i udsatte positioner muligheden for at smide blyklodserne, tune motorerne og løfte vores allesammens fremtid.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977