Thomas Medom: Borgerbudgetter i Aarhus

I Aarhus skal borgere frem over have direkte indflydelse på kommunens budgetlægning. Det er konsekvensen af en ny byrådsbeslutning om at lave såkaldte ”borgerbudgetter”, hvor borgere får en pose af kommunens penge at råde over.

Af Thomas Medom, Byrådsmedlem, Politisk Leder for SF-Aarhus

Aarhus Byråd har for nylig vedtaget at indføre borgerbudgetter i Aarhus på forslag fra SF. Borgerbudgetter er allerede virkelighed i flere lande, og forslaget fik da også stor opbakning i byrådssalen – men hvad er borgerbudgetter egentlig for en størrelse?

Borgerbudgetter er først og fremmest en metode til at lade os alle sammen komme helt ind i kommunernes maskinrum og få direkte indflydelse på, hvordan penge anvendes.

Borgerbudgetter er først og fremmest en metode til at lade os alle sammen komme helt ind i kommunernes maskinrum og få direkte indflydelse på, hvordan penge anvendes.

Vi skal nu udvikle den konkrete model og metode. En del af inspirationen finder vi i

Eastfield, der er en engelsk havneby. Her har man i et boligområde med ghetto-stempel haft en årlig afstemning blandt indbyggerne om, hvordan 300.000 kroner bruges bedst. Pengene er blevet brugt til forskellige former for kriminalitetsbekæmpelse, men på få år er det lykkedes at halvere kriminaliteten. Det skyldes i følge det lokale politi ikke først og fremmest pengene, men nærmere at processen omkring borgerbudgetter skaber nye relationer og binder lokalsamfundet sammen.

Konkret kan borgerbudgetter blive gennemført ved at byrådet søger efter bydele i Aarhus der vil være med til at arbejde med borgerbudgetter, og når eksempelvis Åbyhøj, Mårslet eller Viby har udvist interesse for tankegangen, kan vi gå i gang med at finkæmme budgetterne og finde midler, der kan blive en del af den kasse, der skal fordeles. I den mindste udgave tager vi paragraf 18-midlerne og i den udgave der forhåbentlig bliver til virkelighed, tager vi også væsentlige dele af de midler, der bliver brugt på byggeri og drift og lægger i puljen. Efterfølgende vil der også være en proces, hvor man kan engagere sig i udmøntningen af budgetterne.

I dag findes der flere hundrede byer i Europa, der inddrager borgerne direkte i budgetlægningen.

I dag findes der flere hundrede byer i Europa, der inddrager borgerne direkte i budgetlægningen. Enkelte byer bruger borgerbudgetter på over 20 procent af det samlede budget. Og erfaringerne er, at det er med til at skabe en åbning af hidtil uigennemsigtige processer. Og den forskning, der er lavet omkring brugen af borgerbudgetter, konkluderer, at det medfører større borgerinddragelse og nærhed, der tjener som middel til at reducere politikerlede og skabe nye løsninger.

I Europa og Nordamerika er borgerbudgetter i stigende grad også et instrument til at håndtere finansieringsproblemer og et middel til at løse de strukturelle kilder til fattigdom i udsatte kvarterer. Der er heller ikke noget, som tyder på, at det bare bliver stærke interessegrupper, der sætter sig på pengekassen. Derimod bliver der taget hensyn til grupper, der ikke selv har tid eller ressourcer til at deltage. Og der opstår ny kreative løsninger og gode ideer.

Aarhus bliver nu en af de første danske by, der i stor stil inviterer borgerne helt ind i kommunens maskinrum og til at være med til at beslutte om pengene skal bruges på veje, skoler, reklamekampagne der skal tiltrække nye borgere, en stor byfest, skattelettelser eller ældrepleje på en helt ny måde.I de byer hvor mange bruger borgerbudgetter er der rigtig mange positive toner og ambitionen er at vi også i Aarhus sparke nyt liv ind i vores demokrati flere borgere ser værdien i at være med til at skabe stærke lokalsamfund.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977