Myrdal og det feministiske dilemma

FT_Ramus_H_Langhoff

RASMUS HORN LANGHOFF: Alva Myrdal talte om ‘det feministiske dilemma’, med reference til de problemer der opstod for kvinder der både ønskede at stifte familie og være en aktiv del af arbejdsmarkedet. Ifølge Myrdal kunne hovedproblemet reelt kun løses ved hjælp af et stærkt fællesskab, som skulle frigøre kvinderne og give dem mulighed for at de kunne udfolde deres potentiale.

Ove K. Pedersen: Fagbevægelsen har kludret i den

ove_kaj_pedersen_konkurrencestaten

Fremkomsten af konkurrencestaten kan få store konsekvenser for den danske fagbevægelse. Hvordan fremtiden kommer til at se ud, ligger i fagbevægelsens egne hænder.

Morten Søndergaard: Fællesskab skaber ordentlige forhold

Skærmbillede 2014-02-11 kl. 10.17.43

Som tillidsmand på Post Danmarks postcentral i København kan Morten Søndergaard se, at det nytter at stå sammen for bedre forhold – men også at fællesskabet på arbejdspladserne er under press. I dette indlæg fra Tænketanken Ceveas nye hæfte “Ordenligt arbejde” fortæller han hvorfor fagligt sammenhold er vigtigt

Hæfte: Den danske model

Skærmbillede 2014-02-11 kl. 10.11.16

Ceveas nye politiske hæfte forklarer styrkerne i, behovet for og truslerne mod den danske model gennem personlige beretninger og klare illustrationer.

Cevea Rapport: Den danske models styrker

dannebrog4

Den danske model bliver rost over hele verden, fordi den sikrer både fleksibilitet på arbejdsmarkedet og sikkerhed for lønmodtagerne. Hvert år kommer politikere, forskere og arbejdsmarkedsorganisationer til Danmark for at se nærmere på ”den danske supermodel”. Men hvad er det egentlig, vi er så gode til i Danmark? Cevea har set nærmere på styrkerne i den måde, vi har organiseret arbejdsmarkedet på i Danmark. Her får du et overblik over de vigtigste fordele ved den danske model.

Jeppe Kofod: Pligter og rettigheder skal følges ad i EU

file_018d2e05-3ee8-45f0-a2b1-9bc31a0b7f43

Debatten om velfærdsturisme handler om andet end sorte og røde tal på bundlinjen. Det handler også om værdier. Som socialdemokrat mener jeg, at pligter og rettigheder bør følges ad. Derfor er der behov for at kigge nærmere på reglerne for, hvornår man som EU-borger kan modtage velfærdsydelser i Danmark.

Nikolaj Villumsen: EU skal holde fingrene fra velfærden

nikolaj_villumsen_miljoe_maj2013_andreas_bro

Der behov for at regeringen sætter foden ned og kræver at det indre marked ændres så det respekterer indretningen af medlemslandenes nationale velfærdsordninger. Det ville betyde at løftet til vælgerne fra ja-partierne ville blive indfriet. Og det ville betyde at EU skulle holde fingrene fra vores velfærd. Danmark bør kræve et velfærdsforbehold.

Lodewijk Asscher: Stop Europas “race to the bottom”

asscher_578

Stedfortrædende Premierminister i Holland Lodewijk Asscher, Arbejderpartiet (PvdA) er stærkt kritisk overfor arbejdskraftens fri bevægelighed i EU og mener at selve antallet af arbejdsmigranter er kernen i problemet for de vesteuropæiske arbejdsmarkeder. For at kunne beskytte fordele ved europæisk integration, må vi også være opmærksomme på de negative konsekvenser.

Francesca Lacaita: Fri bevægelighed er en borgerret

european-parliament-louise-weiss-building-jpg

Debatten om velfærdsturisme er den måske farligste omgang anti-immigrations hysteri til dato. Hysteriet er bare endnu et kapitel i krigen imod de fattige. Dem, der ikke ønsker at se det europæiske projekt reduceret til en neoliberal ørkenvandring, bør være opmærksom på dette og handle efter det. De bør forsvare det europæiske statsborgerskabs kernerettigheder som en fødselsret for europæiske borgere.

Cevea: Velfærdsturisme fortjener større seriøsitet

Kristian Weise, farver II (lille)

Selvom velfærdsturisme ikke er et økonomisk problem for Danmark i dag, er det afgørende at debatten om emnet ikke kører af sporet. For risikoen for velfærdsturisme indeholder både en trussel mod vores samfundsindretnings økonomiske bæredygtighed, mod opbakningen til den, og mod de principper, som den bygger på. Det er spørgsmål om penge, følelser og værdier – og om hvordan dansk velfærd skal se ud i fremtiden.

Morten Helveg Petersen: Fri bevægelighed er forudsætningen for dansk velfærd

6358377-morten-helveg-petersen

EU er fredens projekt. EU er økonomisk og global slagkraft. EU er institutionaliseringen af en på lange stræk fælles europæisk kultur og historie. EU er samhandel, og EU er den gode løsning på fremtidens grænseoverskridende udfordringer. Men EU er også frihedens projekt. Det er hver enkelt danskers og EU-borgers ret til at bevæge sig frit og søge lykken – hvad enten den er et arbejde i Tyskland, kærligheden i Ungarn, et studieophold i Salamanca eller et otium ved den spansk solkyst.

Idepaper: Ny velfærds-regulering

Vi introducerer Cevea-idepapers: Længere webudgivelser med bidrag fra ud- og indland, som kommer rundt om aktuelle politiske spørgsmål om dillemmaer. Det første idepaper handler om Ny velfærds-regulering og kan hentes ved at klikke på billedet ovenfor LÆS DEN HER  

Jesper Nygård: Det sociale enzym

Enzym A

Jeg er meget bekymret for vores velfærdssamfund. Og hvordan det vil gå i de kommende år. Jeg tror, at det går galt, hvis vi ikke får frivilligheden fra civilsamfundet, virketrangen fra den private sektor og den faglige tyngde fra den offentlige sektor til i meget større omfang at arbejde sammen og understøtte hinanden. Vi skal sluge et par ideologiske kameler!

Konferencerapport: om den offentlige sektors styring

Det følgende er en rapport fra Ceveas konference om den offentlige sektors styring, hvor vi har mulighed for at genopfriske pointerne fra oplægende og gense de ideer vi selv udviklede sammen med de andre deltagere. Konferencen blev afholdt den 13. april Læs den her

Michael Egelund: Laboratorier kickstarter den kommunale styring

Iscenesatte møder mellem pædagoger og politikere giver så stor indsigt i hinandens dilemmaer, at tillidsbårne dialoger er et klart bud på en ny styringsform for offentlige dagtilbud. Det viser resultatet af et 2-årigt partnerskabsprojekt.

Thomas Medom: Borgerbudgetter i Aarhus

I Aarhus skal borgere frem over have direkte indflydelse på kommunens budgetlægning. Det er konsekvensen af en ny byrådsbeslutning om at lave såkaldte ”borgerbudgetter”, hvor borgere får en pose af kommunens penge at råde over.

Klaus Majgaard: Veje til bedre styringsdialog

Der skal over de kommende år udvikles nye styringsformer i den offentlige sektor. Måske Børne- og Undervisningsministerens ”Ny Nordisk Skole”-projekt kan blive forløber for ny netværksstyring af velfærden? Klaus Majgaard peger på nye veje og modeller for fornyelsen af den offentlige sektor.

Nanna Westerby Tillid frem for kontrol – men hvordan..?

Introduktion til udgivelsen “Ny velfærds-regulering”

Afbureaukratisering og tillid er blevet de nye buzz-words i velfærdsdebatten. De fleste er enige om, at kontrol og DJØFicering har taget overhånd – men de færreste har konkrete bud på, hvad vi skal sætte i stedet.

Med et kommunalvalg om hjørnet er det tid til at sætte skub i diskussionerne af, hvordan vi skal styre og indrette den offentlige sektor i fremtiden. Der er rig mulighed for at komme på banen med forslag, der højner effektiviteten, udbreder ejerskabet og har kant til højrefløjen.

Konference: Centrum-venstre visioner for velfærden

Standardrecepten på problemerne i den offentlige sektor har været New Public Management (NPM). Cevea inviterede en række beslutningstagere og praktikere i danske regioner og kommuner med til en konference om hvordan man handler proaktivt, så de progressive potentialer i udviklingen af den offentlige sektor bliver indfriet bedst muligt.

Ninna Thomsen: Kontrol er godt – tillid er billigere

ninna_thomsen

Det er slut med stopur og skema i hjemmehjælperne i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsborgmesteren har skifte måling af 70 enkeltydelser ud med en langt simplere model i form af tre besøgsblokke. Medarbejderne er glade for det nye fagligt råderum, og forvaltningen er glad for det forenklede administrative set-up.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977