Tidlig indsats tuner motorerne for børn i udsatte positioner

1f5636421ec64ac9a2392a1ab817cac7_COLOURBOX1039658

METTE MUNCK THEISEN: Det er mit ønske for 2015, at vores politikere vil droppe skyklapperne, forstå vigtigheden af tidlig indsats, og indføre minimumsnormeringer på tre vuggestuebørn eller fem børnehavebørn pr. voksen, samtidig med at der er en høj andel af uddannet personale. Dette vil sikre, at alle daginstitutioner har de fornødne muligheder for at lave en tidlig indsats og for at nå alle børn hver dag.

Konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed

mobilfoto

RIKKE SMEDEGAARD HANSEN: Jeg tror, at hvis I tør lade Danmark konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed – i mindst lige så høj grad som dygtighed, så kan vi få andre lande til at skele mere til os, end vi gør til dem. Jeg drømmer om den dag, hvor I holder op med at sige “Jeg er nødt til at sige at”. Det er ikke sandt. I er ikke nødt til. I vælger.

#30 Relationel velfærd

photo

MAGASINET POLITIK: Magasinet Politik sætter i denne uge fokus på Relationel Velfærd og de konkrete problemer, der opstår, når den relationelle kontakt i samfundet brister. Nummeret fremlægger også en kritik af organiseringsmodeller baseret på transaktionslignende forhold som eksempelvis New Public Management.

Offentlige services i en kompleks verden

IPPR_print_CMYK

MANY TO MANY: Sociale problemer kan differentieres ved, at nogle er såkaldte tame problems (eller tamme problemer), mens andre er complex eller wicked problems (komplekse problemer). Førstnævnte kan håndteres ved at følge konstaterbare og pålidelige procedurer, mens problemer af mere kompleks karakter i sagens natur er mere uforudsigelige, og man kan ikke på forhånd regne med succeskriterierne for de opstillede procedurer. Tamme problemer er karakteriseret ved en mindre række lineære kausale forhold, mens komplekse problemer er karakteriseret ved adskillige ikke-lineære og forbundne årsager, som forstærker hinanden på uforudsigelige måder.

Den menneskelige omsorg må ikke blive rutine

10489

Louise Bjerre Bojsen: 23-årige Michelle følte sig som en rutine opgave, da hun som syv årig blev anbragt i plejefamilie. De offentligt ansatte gjorde, hvad de skulle, men Michelle fik ikke den omsorg og menneskelig kontakt, hun søgte. Hendes ønsker til en forbedring af det offentlige system er større fokus på relationerne mellem plejefamilien, det kommunale og barnet.

Fra transaktioner til relationer

Rick-Muir

RICK MUIR: ”Leveringsstaten” erfares ofte i form af transaktionsbaserede serviceydelser – hvilket nogle gange virker meget effektivt set med brugerens øjne, især for de serviceydelser, hvor brugeren ønsker begrænset personliggørelse og lav grad af deltagelse. Imidlertid er det for ofte tilfældet, at hvor servicebrugeren ønsker en dyb relation, der oplever de i stedet en overfladisk transaktion.

Relationel velfærd

008_hilary_cottam

Hilary Cottam: Velfærdsstaten bygger på en forældet, transaktionsbaseret model og må erstattes af noget, vi kan tage del i, og som er kollektivt og relationelt.

Når relationer bliver fjerne

Jordemoder_p__Hvido_17161221

Louise Bjerre Bojsen: Den gravide føler sig magtesløs og efterspørger en dybere kontakt til sin jordemoder, mens jordemoderen må tage den professionelle maske på for at gøre sit bedste trods besparelser og effektivisering. Aktører på begge sider oplever konsekvenserne af mekaniserede velfærdsydelser og efterspørger dybere relationer.

Deltagernes århundrede

Deltager Danmark

KRISTIAN WEISE, JENS JONATAN STEEN, NANNA WESTERBY M.FL.: DeltagerDanmark er et projekt, som er relevant for alle borgere i samfundet. Det er det, Danmark har brug for. Og selvom vi mener, der er magtbalancer, der i dag er så skæve, at det er afgørende, at der bliver rettet op på dem, så er det vores vision, at alle danskere grundlæggende får mest mulig magt over eget liv. Det er det, DeltagerDanmark handler om.

Styring og ledelse med befolkningen – skitseringen af en relationel stat

geoff_mulgan

GEOFF MULGAN: I visse henseender er ideen om en relationel stat meget gammel. Den peger tilbage på diverse regeringers bestræbelse på at bibeholde og forstærke den offentlige tillid. I andre henseender er den dog ny og et produkt af specifikke omstændigheder fra det 21. århundrede, der tvinger stater til på systematiseret vis at sørge for at vedligeholde kvaliteten af deres forhold til borgerne.

Investeringer i velfærd kan hjælpe dansk økonomi

Graf

Krisen skyldes grådige finansfyrster fra udlandet og et boligmarked, der stod i flammer. Danmark har kun genvundet 36 pct. af tabt BNP siden krisen. Vi er dermed overhalet af det ellers særligt kriseramte Island. Vi bør tage ved lære af Tyskland, Norge og Sverige, som har investeret sig ud af krisen ved at fortsatte vækstsporet i den offentlige sektor. Her har lande som Danmark, Holland og Finland på forskellige tidspunkter derimod valgt at stramme den offentlige økonomi. Den danske spareløsning har virket dårligt og taget pusten fra et kommende opsving.

Hun sørger for at vi trækker vejret

MMP_1684

SYGEPLEJESKE: Det kan få ”fatale konsekvenser,” hvis politikerne skærer i personalet på Odense Universitetshospital.

Nulvækst er et smart ord for nedskæringer

Skærmbillede 2014-08-28 kl. 09.30.28

Lars Løkke Rasmussen (V) har ét ultimativt krav til de partier, der skal støtte Venstre i regering: De skal støtte nulvækst i velfærden efter næste valg.
Men Venstre vil ikke fortælle, hvor pengene skal spares. De vil ikke fremlægge en plan, der giver danskerne ærlige svar.

Folkeskolereformen ændrer ikke elevernes hverdag i et snuptag

20140708210610_2

SKOLE OG FORÆLDRE: Eleverne er netop kommet tilbage i skole efter sommerferien. En skole som på nogle områder er forandret og på andre er mere genkendelige. Umiddelbart kan den største forandring ses i elevernes skoleskema. Fag har fået nye navne og indhold, nye fag er kommet til og lektiecafe afslutter den længere skoledag. Alt sammen synlige tegn på, at folkeskolereformen er trådt i kraft med dette skoleår.

Djøferne er demokratiets lim

lisa-herold-ferbing_1018198_26.ashx

LISA HEROLD FERBING: Sosu-assistenterne er specialister i ældrepleje, og det skal djøferne holde fingrene fra, siger formanden for Djøf, Lisa Herold Ferbing. I stedet skal hendes medlemmer sørge for, at ældreplejen spiller sammen med politikernes ønsker og resten af den offentlige sektor. Det handler også om sammenhængskraft.

NPM: En Ubegavet Styringsteknologi

2231210-jens-jonatan-steen-direktr-for-cevea

JENS JONATAN STEEN: Problemet er ikke at vi styrket fokus på styringen i den offentlige sektor, men problemet er at den målstyring og New Public Management, som har været indført over de sidste 25-30 år dels bruges forkert og dels overbruges. Selvom djøferne har mange facetter og kompetencer, så bliver de brugt som implementerings- og kontrolbetjente i velfærdsudviklingen. De bliver i stigende grad anvendt til at styre et mistillidsregime.

Idepaper: DJØFokrati – folkestyre eller folkestyring

Skærmbillede 2014-05-22 kl. 10.46.29

Djøferne kritiseres for topstyring, bureaukratisering og akademikervælde. Og det er rigtig nok. Men debatten føres i et grøftegravende toneleje, der ikke peger frem mod en ny måde at styre den offentlige sektor. Djøf og Tænketanken Cevea er derfor gået sammen om at diskutere her djøfernes rolle i fremtidens velfærdssamfund.

På baggrund af debatrækken ”DJØFokrati – folkestyre eller folkestyring?” fra Københavns Universitet, vil har vi udarbjdet et idepaper der forsøger at lægge os midt mellem yderpositionerne. Vi ikke komme med en meningsløs kritik af alle djøfere eller hårdnakket forsvare et hvert djøf-job, som bliver udført i kommunerne. I stedet vil vi diskutere de problemer, som den enkelte djøfer møder, og den kritik, som offentligt ansatte akademikerne udsættes for

Slå hul på akademikerboblen!

1959303_231018350419723_648023775_n

Samfundsvidenskabere mangler forståelse og respekt for ikke-akademikeres arbejdsliv, viden og ideer. Tilliden skal genopbygges, og det sker bedst ved, at hverdagens fageksperter inddrages direkte, hele tiden. Vi prikker hul på akademikerboblen ved at vise kommende DJØF’ere, at andre fagligheder både ved, vil og kan noget, vi ikke selv kan læse os til.

Mobilitet, fri bevægelighed og ligebehandling i den Europæiske Union – EU-domstolens seneste afgørelser

Rok Primozic

ROK PRIMOZIC: Diskussionen om adgang til uddannelsesstøtte og andre velfærdsydelser er eksploderet henover det seneste år, men hvad er det helt konkret EU-domstolen har afsagt dom om? Rok Primozic, formand for European Students’ Union, forsøger her at forklare hvad der er hoved og hale i debatten.

Sådan fungerer velfærdsturisme

DSC01258

Debatten om velfærdsturisme og børnecheck til østeuropæere raser, men østeuropæerne i Danmark er i virkeligheden billigere i drift end danskerne.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977