Ed Miliband: Labours nye projekt

Ed Miliband holdt 6. September 2012 en tale hvor han fremlagde Labours nye projekt. I talen skitserer Miliband et brud med tankerne i New Labour. Labour skal turde skabe forandring i samfundet og i økonomien og indrette den på en ny måde, der kommer almindelige mennesker til gavn. Centralt står begrebet pre-distribution (før-distribution). Pre-distribution handler om at ikke tillade Storbritanien at hænge fast i permanent at være en økonomi med lave lønninger.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977