Tidlig indsats tuner motorerne for børn i udsatte positioner

1f5636421ec64ac9a2392a1ab817cac7_COLOURBOX1039658

METTE MUNCK THEISEN: Det er mit ønske for 2015, at vores politikere vil droppe skyklapperne, forstå vigtigheden af tidlig indsats, og indføre minimumsnormeringer på tre vuggestuebørn eller fem børnehavebørn pr. voksen, samtidig med at der er en høj andel af uddannet personale. Dette vil sikre, at alle daginstitutioner har de fornødne muligheder for at lave en tidlig indsats og for at nå alle børn hver dag.

Kære regering, i julegave ønsker jeg mig…

313167.501

OSKAR LARSSON: Når man taler om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, er svaret ofte en noget diffus trio af innovation, kreativitet og viden. Det er umiddelbart meget fint, for der er masser af udfordringer, som vi stadig mangler gode løsninger på. Derfor er det foruroligende, at regeringens politik på uddannelsesområdet har været så ringe. Forarbejdet for folkeskolereformen, fremdriftsreformen, dimensioneringen og SU-reformen har været præget af sjusk og manglende inddragelse af studenterbevægelsen, universiteter, og andre relevante aktører. Det har været brandslukningsaktioner med ensidigt fokus på økonomi.

Konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed

mobilfoto

RIKKE SMEDEGAARD HANSEN: Jeg tror, at hvis I tør lade Danmark konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed – i mindst lige så høj grad som dygtighed, så kan vi få andre lande til at skele mere til os, end vi gør til dem. Jeg drømmer om den dag, hvor I holder op med at sige “Jeg er nødt til at sige at”. Det er ikke sandt. I er ikke nødt til. I vælger.

Kædeansvar vil sikre ansatte bedre løn- og arbejdsvilkår

byggeplads1

LOUIS JACOBSEN: Vi står med store problemer på arbejdsmarkedet i dag. Kontinuerlig svindel på de store byggepladser, et arbejdsmiljø der lider store tilbageslag i en tid, hvor udviklingen ellers farer der ud af. En arbejdsløshed der efter min optik er for høj, en dagpengereform der hæmmer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og et overflødighedshorn af rådgivende konsulenter, der sælger sig selv på at kunne processtyre og effektivisere brancher og arbejdspladser, de ikke har nogen uddannelse eller anden nævneværdig erhvervserfaring med.

Skolestriden i Sandefjord

3325287048

MAGNUS E. MARSDAL To modige mænd tog kampen op mod overstyring af lærernes profession. Og vandt.

Før-fordeling, uddannelse og humankapital

Skærmbillede 2014-08-04 kl. 13.47.19

PATRICK DIAMOND: Stigende ulighed og lavere indtægtsmobilitet vil ikke blive løst uden mere effektive indgreb, der styrker positionen for børn og unge husholdninger med lav indkomst.

Mobilitet, fri bevægelighed og ligebehandling i den Europæiske Union – EU-domstolens seneste afgørelser

Rok Primozic

ROK PRIMOZIC: Diskussionen om adgang til uddannelsesstøtte og andre velfærdsydelser er eksploderet henover det seneste år, men hvad er det helt konkret EU-domstolen har afsagt dom om? Rok Primozic, formand for European Students’ Union, forsøger her at forklare hvad der er hoved og hale i debatten.

Nina Smith: “Et nyt arbejdsmarked kræver nye uddannelser”

Lars kruse, AU Foto

Regeringen taler om behovet for flere akademikere. Alligevel er 44% af nyuddannede DJØFere arbejdsløse efter et år. Professor Nina Smith mener at universiteterne fokuserer på publicering i internationale tidsskrifter frem for uddannelse. Fokus skal flyttes – og vi skal have mere praktiske universitetsuddannelser, gerne i i samarbejde med professionshøjskolerne, lyder det fra økonomiprofessoren.

Skibsmontør: ”Erhvervsskolerne er blevet en skraldespand”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Frederikshavn kalder man eleverne på EUC i byen for ”Elever Uden Chancer”. Man ser ned på erhvervsskolerne og betragter dem som andenrangs-uddannelser, der ikke er lige så fine som de gymnasiale. Sådan lyder det fra den nyuddannede skibsmontør Mathias Skov.

Magnus Skovrind Pedersen & Malthe Øland Ribe: De nye pressede akademikere

Rettet billede

Man kan langtfra tale om en ensartet akademisk elite. Op mod hver fjerde akademiker betegnes som ’det akademiske prekariat’. Den store minoritet, der udgør det akademiske prekariat, har livsvilkår mere lig almindelige arbejderes end professorers og overlægers. Det på trods af, at deres arbejdsværktøj snarere er computeren og telefonen end murerskeen. Det akademiske prekariat er ikke alene usikkert på arbejdsmarkedet; det er også politisk demobiliseret.

Svend Dyrholm: Lang uddannelse = God uddannelse?

800px-KU_inner_city_1

Dansk uddannelsespolitik har længe handlet om at give så lang uddannelse så muligt til så mange mennesker så muligt. Men videnssamfundet kræver ikke nødvendigvis flere højtuddannede medarbejdere. Tværtimod skaber det en gruppe med høj uddannelse, der lægger rammerne for en hastigt voksende gruppe, der arbejder uden at bruge deres faglighed. Vi bør i stedet satse på uddannelser og jobs, hvor brug for et tæt samspil imellem viden og produktion.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977