#30 Relationel velfærd

photo

MAGASINET POLITIK: Magasinet Politik sætter i denne uge fokus på Relationel Velfærd og de konkrete problemer, der opstår, når den relationelle kontakt i samfundet brister. Nummeret fremlægger også en kritik af organiseringsmodeller baseret på transaktionslignende forhold som eksempelvis New Public Management.

Offentlige services i en kompleks verden

IPPR_print_CMYK

MANY TO MANY: Sociale problemer kan differentieres ved, at nogle er såkaldte tame problems (eller tamme problemer), mens andre er complex eller wicked problems (komplekse problemer). Førstnævnte kan håndteres ved at følge konstaterbare og pålidelige procedurer, mens problemer af mere kompleks karakter i sagens natur er mere uforudsigelige, og man kan ikke på forhånd regne med succeskriterierne for de opstillede procedurer. Tamme problemer er karakteriseret ved en mindre række lineære kausale forhold, mens komplekse problemer er karakteriseret ved adskillige ikke-lineære og forbundne årsager, som forstærker hinanden på uforudsigelige måder.

Den menneskelige omsorg må ikke blive rutine

10489

Louise Bjerre Bojsen: 23-årige Michelle følte sig som en rutine opgave, da hun som syv årig blev anbragt i plejefamilie. De offentligt ansatte gjorde, hvad de skulle, men Michelle fik ikke den omsorg og menneskelig kontakt, hun søgte. Hendes ønsker til en forbedring af det offentlige system er større fokus på relationerne mellem plejefamilien, det kommunale og barnet.

Fra transaktioner til relationer

Rick-Muir

RICK MUIR: ”Leveringsstaten” erfares ofte i form af transaktionsbaserede serviceydelser – hvilket nogle gange virker meget effektivt set med brugerens øjne, især for de serviceydelser, hvor brugeren ønsker begrænset personliggørelse og lav grad af deltagelse. Imidlertid er det for ofte tilfældet, at hvor servicebrugeren ønsker en dyb relation, der oplever de i stedet en overfladisk transaktion.

Life Challenge ændrer unges opfattelse af sig selv

Life Challenge

LIFE CHALLENGE: Tid til fordybelse i hver enkelt skoleelev er ikke eksisterende på trods af, at lærerne gør alt, hvad de kan. Anni Kirk og Anja Nielsen fortæller om projektet Life Challenge, der giver de unge et forløb med nærvær og mulighed for fordybelse, som folkeskolerne gerne vil rumme, men mangler ressourcerne til at kunne indfri.

Relationel velfærd

008_hilary_cottam

Hilary Cottam: Velfærdsstaten bygger på en forældet, transaktionsbaseret model og må erstattes af noget, vi kan tage del i, og som er kollektivt og relationelt.

Når relationer bliver fjerne

Jordemoder_p__Hvido_17161221

Louise Bjerre Bojsen: Den gravide føler sig magtesløs og efterspørger en dybere kontakt til sin jordemoder, mens jordemoderen må tage den professionelle maske på for at gøre sit bedste trods besparelser og effektivisering. Aktører på begge sider oplever konsekvenserne af mekaniserede velfærdsydelser og efterspørger dybere relationer.

Deltagernes århundrede

Deltager Danmark

KRISTIAN WEISE, JENS JONATAN STEEN, NANNA WESTERBY M.FL.: DeltagerDanmark er et projekt, som er relevant for alle borgere i samfundet. Det er det, Danmark har brug for. Og selvom vi mener, der er magtbalancer, der i dag er så skæve, at det er afgørende, at der bliver rettet op på dem, så er det vores vision, at alle danskere grundlæggende får mest mulig magt over eget liv. Det er det, DeltagerDanmark handler om.

Styring og ledelse med befolkningen – skitseringen af en relationel stat

geoff_mulgan

GEOFF MULGAN: I visse henseender er ideen om en relationel stat meget gammel. Den peger tilbage på diverse regeringers bestræbelse på at bibeholde og forstærke den offentlige tillid. I andre henseender er den dog ny og et produkt af specifikke omstændigheder fra det 21. århundrede, der tvinger stater til på systematiseret vis at sørge for at vedligeholde kvaliteten af deres forhold til borgerne.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977