Kapitalen er tilbage

1930790_47483711688_3051_n

RUNE MØLLER STAHL: Kapitalen er tilbage i den politiske diskussion. Mens at de stærke kræfter der ønske mere kapitalisme er velorganiseret over hele verden, halter den internationale fagbevægelse efter. Hvis vi vil sikre kontrol med kapitalen til gavn for ligheden, er den internationale fagbevægelse nødt til at samles bag den fælles sag.

Socialdemokratisme er at rette markedsfejl

DanJorgensen

DAN JØRGENSEN: CO2-udledning er den største markedsfejl i historien, og et eksempel på, at hvis markedet ikke styres, vil det ikke tage hensyn til miljøet. Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister i Norge, forsøgte at forene et bæredygtigt miljø med økonomisk vækst, ved at styre markedet politisk. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) ser sit for nyligt afholdte Svinetopmøde som et lignende forsøg på at forene vækst og dyrevelfærd.

Venstrepopulismen: Populært i nuet, men ubrugeligt i længden

henrik-sass-larsen-bp8q2209-x-edit.ashx

HENRIK SASS LARSEN: Sejrherren fra det 20. århundredets idelogiske slagsmål blev den demokratiske socialisme. Punkt for punkt har vi givet det enkelte menneske værdige valgmuligheder. Skabt retfærdighed. Resultatet er blandt andet, at Danmark er et af de samfund i verden, hvor der er de mest lige muligheder for at få økonomisk succes.

Socialdemokratisme: Den pragmatiske ideologi

10153784_1527184940842471_2753641892164913144_n

I dag kender de færreste politisk interesserede Socialdemokratiets idémæssige rødder. De fleste nok vil kende til marxismens syn på klassekamp, historisk materialisme og revolution, liberalismens forskellige ideer om naturtilstanden, „den usynlige hånd“ osv. Den væsentligste grund til, at den socialdemokratiske ideologi er så ukendt, er, at der ikke har været den samme akademiske praksis. Bogen Socialdemokratiske tænkere forsøger at give et overblik over Socialdemokratiets idéhistorie.

Socialdemokraterne mangler ideologisk overbygning

Anders-Dybdal-1

ANDERS DYBDAL: Socialdemokraterne bør kæmpe for, at den politiske magt ligger hos politikerne og borgerne – snarere end hos bureaukratiet og markedet. Lige nu er det, som om partiet har glemt deres ideologiske arv i deres blinde iver efter at udføre ’nødvendighedens politik’.

Lars Bo Kaspersen: Velfærdsstaten peakede i 1976

Lars Bo Kaspersen, professor og institutleder i Statskundskab ved Københavns Universitet

Hvis centrum-venstre igen vil i offensiven, er de nødt til at forstå, at præmisserne for fortællingen om velfærdsstaten er forsvundet. Der er behov for at man skaber en ny ydre fortælling, der kan sætte retning for udviklingen velfærdsstaten. Sådan lyder det fra professor i Statskundskab ved Københavns Universitet, Lars Bo Kaspersen.

Best of 2013!

Skærmbillede 2014-01-15 kl. 10.58.44

Du sidder med otte af de bedste og mest populære artikler fra Magasinet Politik i 2013. Artiklerne kredser om to temaer, som har fyldt meget det sidste år: presset på det danske arbejdsmarked og situationen i centrum-venstre. Det er samtidig de to væsentligste udfordringer at finde svar på i det kommende år, hvis vi vil sikre et samfund med lige muligheder og ordentlige livsvilkår.

Stewart Lansley: Fair fordeling på forhånd

Mervyn-King-007

Centrumvenstre har alt for længe fokuseret på omfordeling som løsningen på ulighed. Men det er symptombehandling. Vi skal i stedet fokusere på bedre løn- og arbejdsforhold siger Stewart Lansley, der er hovedtaler på Tænketanken Ceveas Ulighedens Topmøde 2013.

Jacob Hacker: ”Politik må handler om at ændre spillereglerne”

Jacob-Hacker_r

Centrum-venstres krise skyldes ikke, at vi har tabt befolkningens opbakning til vores politik. Derimod har vi tabt den politiske kamp til organiserede økonomiske interesser, som grundlæggende har ændret spillereglerne til deres fordel. Progressive må tage handlerummet tilbage og genopbygge følelsen, af at regeringen kan gøre en positiv forskel.

Magnus E. Marsdal og Ali Esbati: Solidariteten sættes på prøve

960x

Et forsvar af «den norske model» forudsætter at man får øje på angrebet. Om stortingsvalget, højrepolitik, den norske model, velfærd, solidaritet og arbejdsliv

Jon Lystlund Halkjær: Hartz-reformerne og de tyske dyder

harz4

Tyskerne er punktlige, sparsommelige, tilbageholdene og forudseende, lyder myten. De tyske arbejdsmarkedsreformer, Hartz-reformerne, står som det endegyldige bevis på disse dyder – men i virkeligheden har reformerne slået bunden ud af det tyske arbejdsmarked og sendt millioner af tyske lønmodtagere ud i fattigdom.

De arbejdsløse: Ofre eller nassere? Interview med Mette Frederiksen

130617_magpolitik_mettef_001_philipdavali

Højrefløjen har fløjtet til en ny værdikamp med arbejdsmarkedspolitikken i centrum, og banen kridtes op mellem ”ydere og nydere”. Hvis centrum-venstre skal trække stikkene hjem i den nye værdikamp, er det med ret og pligt som udgangspunkt og rød tråd, lyder det fra Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen – der samtidig løfter sløret for en ny epoke for arbejdsmarkedspolitikken.

Chantal Mouffe: ”Politik er altid en kamp mellem holdninger og interesser”

Onsdag d. 24. april inviterede Cevea i samarbejde med CBS’ Public-Private Platform til åben forelæsning ved den belgiske samfundsteoretiker Chantal Mouffe. Hun var inviteret for at nuancere debatten om ’nødvendighedens politik’ og for at give sit bud på, hvor og hvordan en moderne venstrefløj bør tage sit udgangspunkt.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977