Matthias Bartke: “Fagforeningerne troede vi var sindssyge”

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 10.54.52

Han er nyvalgt for SPD i Forbundsdagen, men har gennem mange år sat sit tydelige præg på beskæftigelsespolitikken i Hamburg. Og han er ikke bange for at kalde liberaliseringen af det tyske arbejdsmarked for en ”komplet fiasko.” Matthias Bartke gæstede Ceveas konference om ”Fremtidens Arbejdsmarked” den 6. februar.

Idepaper: Tyskland Skræmmebillede eller Drømmebillede

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 10.01.49

Det tyske arbejdsmarked bliver både brugt som skræmmebillede, på grund af de stigende sociale problemer blandt ansatte, og som et forbillede, fordi arbejdsløsheden for tiden er lav sammenlignet med andre europæiske lande. I februar 2014 afholdte Tænketanken Cevea en konference der belyste den mindre pæne side af det tyske arbejdsmarked: De arbejdende fattige, de mange deltidsansættelser og de lave lønninger. I dette idepaper samler vi rapportager og indtryk fra konferencen.

Christian Gormsen: Deltidsfælden klapper

00_ED_shutterstock_97128605_parttime_659x439px

Deltidsjob er dynamoen i undergravelsen af det ordinære arbejdsmarked. I Tyskland arbejder mange flere på deltid, og flere på deltid er fattige.

Svend Dyrholm Pedersen: Løngabet åbner sig i Tyskland

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 09.52.08

Tysklands lønudvikling er gået i stå. I dag spaltes arbejdsmarkedet i højtbetalte jobs på den ene side og working poor på den anden side.

De økonomiske konsekvenser af det tyske regeringsgrundlag på 3 minutter

dullien-data

En af de største historier i europæiske medier har være den tyske koalitionsregering imellem Kristendemokraterne (inklusiv deres søsterparti CSU) og Socialdemokraterne. Imens politikere fra hele eurozonen har hilst aftalen velkommen, har journalister arbejdet på højtryk for at tyde det 185 siders lange regeringsgrundlag (der i øvrigt kun er tilgængeligt på tysk). Så hvad er der egentlig i aftalen? og hvordan vil det påvirke økonomien i eurozonen?

Best of 2013!

Skærmbillede 2014-01-15 kl. 10.58.44

Du sidder med otte af de bedste og mest populære artikler fra Magasinet Politik i 2013. Artiklerne kredser om to temaer, som har fyldt meget det sidste år: presset på det danske arbejdsmarked og situationen i centrum-venstre. Det er samtidig de to væsentligste udfordringer at finde svar på i det kommende år, hvis vi vil sikre et samfund med lige muligheder og ordentlige livsvilkår.

James Morris: 11 måder til at vinde et valg på økonomien

JamesMorris

Et valg mellem nedskæringer og ikke-nedskæringer er til fordel for højrefløjen. Et valg mellem nedskæringer og levestandarder er til fordel for venstrefløjen.

Video: Kristian Weise: Om Nobelprisen i økonomi 2013

Skærmbillede 2013-10-16 kl. 11.32.52

Nobelpriskometen har delt prisen imellem bl.a. to personer, som står med to meget forskellige positioner. Eugene Fama for teorien om efficiente markedet. Robert J. Shiller blev omvendt kendt for at modbevise den teori. Det understreger at økonomi ikke er en eksakt videnskab, som fysik eller kemi. Derfor er det der er vigtigt at huske er, at de politiske valg skal træffes på baggrund af politiske prioriteringer af demokratiske valgte politikkere.

Europa og Krisen: Det politiske momentum er forpasset

2013_Mar20_21_EU_Flag1

EU-sæsonen lakker mod enden frem mod Europa-Parlamentsvalget til maj og det efterfølgende valg af en ny EU-Kommission. Hvad kan vi forvente af den sidste tid efter fire tumultariske år med hjælpepakker, strukturreformer, nedskæringer og opstramninger overfor den finansielle sektor?

Christian Gormsen: Tysklands middelklasse skrumper

jugendarbeitslosigkeit

Et arbejde er ikke længere et sikkert værn mod fattigdom i Tyskland. Siden 1989 er der sket en voldsom stigning i andelen af tyskere i arbejde, der alligevel er fattige. Modsat hvad man skulle tro, er risikoen for at blive ”working-poor” ikke forbeholdt personer med løs tilknytning til arbejdsarbejdsmarkedet. Også lønmodtagere med flere års fuldtidsarbejde i bagagen, er i risiko-zonen. Det skaber usikkerhed i store dele af den tyske middelklasse.

Kristian Weise: Finanskrisen behandles med dansk provinsialisme

Kristian Weise, farver II (lille)

Fem år efter at krisen brød ud kom det danske udvalg om finanskrisen med sin rapport om årsagerne og konsekvenserne af krisen. Selvom anbefalingerne i sig selv er fornuftige, er den danske debat håbløst bagud og mangler det perspektiv, som krisen eksempelvis er blevet behandlet med i USA.

Jørgen Goul Andersen: Krisens Navn

12-goul-084

Den økonomiske krise i Danmark er længere og dybere end i nabolandene. Krisen tegner til at overgå den finske krise og Japans “tabte årti” i 1990‘erne. Har krisen fået et forkert navn? Er konkurrenceevnen Danmarks mest påtrængende problem? Eller er det konsolideringskrisen oven på bolig- og kreditboblen, der bristede?

Boganmeldelse: Andre Folks Penge

ANDRE_FOLKS_PENGE_forside_X.indd

Debatten om den danske finanskrise og årsagerne hertil synes for alvor at tage fart. En række bogudgivelser indikerer, at der endnu er meget at sige om den krise der gjorde Danmark fattigere og kostede mange helt almindelige danskere deres job. Bag bogen Andre Folks Penge ligger et enormt og imponerende researcharbejde, der også har kastet en hel række vigtige og indsigtsfulde artikler i Jyllandsposten af sig.

Video: Kristian Weise: Er krisen snart slut?

Skærmbillede 2013-10-02 kl. 10.53.48

De seneste uger har der endnu en gang været nyheder om at det går frem af for dansk økonomi og nu er krisen måske ovre. Ledigheden er endelig kommet under 150.000 hvilket er det laveste niveau sidden september 2009. Det er gode nyheder i sig selv. Men det er ikke så gode nyheder at politikkerne kan læse sig tilbage og lade markedskræfterne klare resten.

Video: Kristian Weise: 5 år efter Lehman

Skærmbillede 2013-09-18 kl. 09.16.13

I denne uge er det 5 år sidden krisen ramte os, da banken Lehman Brothers krakkede. Bankkrakket har siden fået skylden for krisen – men den voksende ulighed er også en årsag, lyder det fra Ceveas direktør, Kristian Weise.

Nina Smith: “Et nyt arbejdsmarked kræver nye uddannelser”

Lars kruse, AU Foto

Regeringen taler om behovet for flere akademikere. Alligevel er 44% af nyuddannede DJØFere arbejdsløse efter et år. Professor Nina Smith mener at universiteterne fokuserer på publicering i internationale tidsskrifter frem for uddannelse. Fokus skal flyttes – og vi skal have mere praktiske universitetsuddannelser, gerne i i samarbejde med professionshøjskolerne, lyder det fra økonomiprofessoren.

Svend Dyrholm: Lang uddannelse = God uddannelse?

800px-KU_inner_city_1

Dansk uddannelsespolitik har længe handlet om at give så lang uddannelse så muligt til så mange mennesker så muligt. Men videnssamfundet kræver ikke nødvendigvis flere højtuddannede medarbejdere. Tværtimod skaber det en gruppe med høj uddannelse, der lægger rammerne for en hastigt voksende gruppe, der arbejder uden at bruge deres faglighed. Vi bør i stedet satse på uddannelser og jobs, hvor brug for et tæt samspil imellem viden og produktion.

Dan Jørgensen: Alternativet til den tyske vej

DanJorgensen

Tysk økonomi står stærkt. Men på hvilken baggrund? Ved nærmere eftersyn er den tyske model ikke misundelsesværdig. En anden vej er mulig.

Torben M. Andersen: Beskæftigelseskrisen må ikke bide sig fast

TorbenM

Regeringens mange reformer af arbejdsmarkedet har løst det såkaldte holdbarhedsproblem i dansk økonomi. Udfordringen er nu at forhindre en varig stigning i arbejdsløsheden, lyder det fra økonomiprofessoren Torben M. Andersen. Magasinet Politik har bedt den tidligere overvismand gøre status efter et år med heftig debat af regeringen indsats for at øge arbejdsudbuddet, som ifølge kritikerne vil øge den strukturelle ledighed og presse lønnen nedad.

DI-direktør: Selskabsskatten kommer ned på 10-15 %

Den nyligt vedtagne lempelsen af selskabsskatten fra 25 til 22 % er vand ved siden af Dansk Industris forventninger til fremtiden: Det er uundgåeligt, at selskabsskatten kommer ned på 10-15 % i alle vestlige lande indenfor de næste 10 år. Men der er ingen sikkerhed for, at det vil betyde flere arbejdspladser, lyder det fra erhvervspolitisk chef, Kent Damsgaard.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977