Deltidsfælden

8791_2012337

INGRID WERGELAND: I de fagområder, hvor der er mange kvinder, finder du mange deltidsstillinger. Vi ser det samme inden for rengøring, hotel- og restaurationsbranchen samt i sundhedssektoren, for at nævne nogle få industrier, hvor kvinder er i overtal.

Der er mange negative konsekvenser af at være på deltid. For dem der selv har stået i en sådan situation, kan det synes overflødigt at opremse disse faktorer. De deltidsansatte får mindre indflydelse på arbejdspladsen end de fuldtidsansatte, de får mindre uddannelse, er i lavere grad økonomisk uafhængige, de får lavere pensioner, har højere sygefravær og mindre forudsigelighed i arbejdet, for at nævne et par stykker.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977