Skolestriden i Sandefjord

3325287048

MAGNUS E. MARSDAL To modige mænd tog kampen op mod overstyring af lærernes profession. Og vandt.

Djøferne er demokratiets lim

lisa-herold-ferbing_1018198_26.ashx

LISA HEROLD FERBING: Sosu-assistenterne er specialister i ældrepleje, og det skal djøferne holde fingrene fra, siger formanden for Djøf, Lisa Herold Ferbing. I stedet skal hendes medlemmer sørge for, at ældreplejen spiller sammen med politikernes ønsker og resten af den offentlige sektor. Det handler også om sammenhængskraft.

Idepaper: DJØFokrati – folkestyre eller folkestyring

Skærmbillede 2014-05-22 kl. 10.46.29

Djøferne kritiseres for topstyring, bureaukratisering og akademikervælde. Og det er rigtig nok. Men debatten føres i et grøftegravende toneleje, der ikke peger frem mod en ny måde at styre den offentlige sektor. Djøf og Tænketanken Cevea er derfor gået sammen om at diskutere her djøfernes rolle i fremtidens velfærdssamfund.

På baggrund af debatrækken ”DJØFokrati – folkestyre eller folkestyring?” fra Københavns Universitet, vil har vi udarbjdet et idepaper der forsøger at lægge os midt mellem yderpositionerne. Vi ikke komme med en meningsløs kritik af alle djøfere eller hårdnakket forsvare et hvert djøf-job, som bliver udført i kommunerne. I stedet vil vi diskutere de problemer, som den enkelte djøfer møder, og den kritik, som offentligt ansatte akademikerne udsættes for

Demokratisk velfærd – erfaringer fra de norske modelkommuner

norge

Kontrol, overvågning og konkurrenceudsættelse har i årtier været hovedingredienser i den offentlige sektor. I Norge har man forsøgt at skabe et reelt alternativ ved at udvikle metoder til inddragelse af medarbejdere og brugere i de såkaldte modelkommune-forsøg.

Idepaper: Ny velfærds-regulering

Vi introducerer Cevea-idepapers: Længere webudgivelser med bidrag fra ud- og indland, som kommer rundt om aktuelle politiske spørgsmål om dillemmaer. Det første idepaper handler om Ny velfærds-regulering og kan hentes ved at klikke på billedet ovenfor LÆS DEN HER  

Jesper Nygård: Det sociale enzym

Enzym A

Jeg er meget bekymret for vores velfærdssamfund. Og hvordan det vil gå i de kommende år. Jeg tror, at det går galt, hvis vi ikke får frivilligheden fra civilsamfundet, virketrangen fra den private sektor og den faglige tyngde fra den offentlige sektor til i meget større omfang at arbejde sammen og understøtte hinanden. Vi skal sluge et par ideologiske kameler!

Jens Jonatan Steen: Djøficering: større afstand mellem ’forvalterne’ og ’de forvaltede’

Flere kolde bureaukrat hænder, og færre varme velfærdshænder. Så enkel kunne overskriften lyde, når man zoomer ind på, hvordan udviklingen har været på det administrative og akademiske personale i den offentlige sektor. Djøferne indtager flere og flere kontorstole, og medfører mere kontrol, mere registrering og mere monitorering end hvad godt er.

Michael Egelund: Laboratorier kickstarter den kommunale styring

Iscenesatte møder mellem pædagoger og politikere giver så stor indsigt i hinandens dilemmaer, at tillidsbårne dialoger er et klart bud på en ny styringsform for offentlige dagtilbud. Det viser resultatet af et 2-årigt partnerskabsprojekt.

Thomas Medom: Borgerbudgetter i Aarhus

I Aarhus skal borgere frem over have direkte indflydelse på kommunens budgetlægning. Det er konsekvensen af en ny byrådsbeslutning om at lave såkaldte ”borgerbudgetter”, hvor borgere får en pose af kommunens penge at råde over.

Klaus Majgaard: Veje til bedre styringsdialog

Der skal over de kommende år udvikles nye styringsformer i den offentlige sektor. Måske Børne- og Undervisningsministerens ”Ny Nordisk Skole”-projekt kan blive forløber for ny netværksstyring af velfærden? Klaus Majgaard peger på nye veje og modeller for fornyelsen af den offentlige sektor.

Nanna Westerby Tillid frem for kontrol – men hvordan..?

Introduktion til udgivelsen “Ny velfærds-regulering”

Afbureaukratisering og tillid er blevet de nye buzz-words i velfærdsdebatten. De fleste er enige om, at kontrol og DJØFicering har taget overhånd – men de færreste har konkrete bud på, hvad vi skal sætte i stedet.

Med et kommunalvalg om hjørnet er det tid til at sætte skub i diskussionerne af, hvordan vi skal styre og indrette den offentlige sektor i fremtiden. Der er rig mulighed for at komme på banen med forslag, der højner effektiviteten, udbreder ejerskabet og har kant til højrefløjen.

Konference: Centrum-venstre visioner for velfærden

Standardrecepten på problemerne i den offentlige sektor har været New Public Management (NPM). Cevea inviterede en række beslutningstagere og praktikere i danske regioner og kommuner med til en konference om hvordan man handler proaktivt, så de progressive potentialer i udviklingen af den offentlige sektor bliver indfriet bedst muligt.

Ninna Thomsen: Kontrol er godt – tillid er billigere

ninna_thomsen

Det er slut med stopur og skema i hjemmehjælperne i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsborgmesteren har skifte måling af 70 enkeltydelser ud med en langt simplere model i form af tre besøgsblokke. Medarbejderne er glade for det nye fagligt råderum, og forvaltningen er glad for det forenklede administrative set-up.

Bo Sandemann Rasmussen: Øvelsen at få mere ud af mindre


Den offentlige sektor skal i de kommende år både vokse betragteligt mindre end tidligere og effektivisere for milliarder. Det behøver dog ikke betyde ringere velfærd, mener professor Bo Sandemann Rasmussen, som forudser en kamp mellem de offentlige ansatte og de offentlige administratorer.

Sass Larsen: Demokratisering er en dødssejler

Demokratisering og deltagelse er de nye buzz-words i centrum-venstre: Fagforeninger ansætter ’organizere’ og partier lader sig inspirere af ’community organizing’ fra Obamas USA. Politisk diskuteres det, hvordan vi får demokratisk indflydelse over samfundsøkonomien – og tillid frem for kontrol i den offentlige sektor.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977