Tidlig indsats tuner motorerne for børn i udsatte positioner

1f5636421ec64ac9a2392a1ab817cac7_COLOURBOX1039658

METTE MUNCK THEISEN: Det er mit ønske for 2015, at vores politikere vil droppe skyklapperne, forstå vigtigheden af tidlig indsats, og indføre minimumsnormeringer på tre vuggestuebørn eller fem børnehavebørn pr. voksen, samtidig med at der er en høj andel af uddannet personale. Dette vil sikre, at alle daginstitutioner har de fornødne muligheder for at lave en tidlig indsats og for at nå alle børn hver dag.

Offentlige services i en kompleks verden

IPPR_print_CMYK

MANY TO MANY: Sociale problemer kan differentieres ved, at nogle er såkaldte tame problems (eller tamme problemer), mens andre er complex eller wicked problems (komplekse problemer). Førstnævnte kan håndteres ved at følge konstaterbare og pålidelige procedurer, mens problemer af mere kompleks karakter i sagens natur er mere uforudsigelige, og man kan ikke på forhånd regne med succeskriterierne for de opstillede procedurer. Tamme problemer er karakteriseret ved en mindre række lineære kausale forhold, mens komplekse problemer er karakteriseret ved adskillige ikke-lineære og forbundne årsager, som forstærker hinanden på uforudsigelige måder.

Fra transaktioner til relationer

Rick-Muir

RICK MUIR: ”Leveringsstaten” erfares ofte i form af transaktionsbaserede serviceydelser – hvilket nogle gange virker meget effektivt set med brugerens øjne, især for de serviceydelser, hvor brugeren ønsker begrænset personliggørelse og lav grad af deltagelse. Imidlertid er det for ofte tilfældet, at hvor servicebrugeren ønsker en dyb relation, der oplever de i stedet en overfladisk transaktion.

Velfærdsstaten skal inddæmme markedet

Rune-Baastrup

RUNE BAASTRUP, Cevea: Konkurrence og krisekonjunktur old news. Konkurrence er et vilkår og kan være et middel i visse sammenhænge, men aldrig et mål for et samfund i sig selv.

Mogens Lykketoft og Jens Jonathan Steen i dialog

21319933

Hvis du har læst artiklen Lykketoft: Fagbevægelsen skal vise vejen, vil du her kunne finde den fulde samtale imellem Mogens Lykketoft og anablsechef for Tænketanken Cevea Jens Jonathan Steen

Lars Bo Kaspersen: Velfærdsstaten peakede i 1976

Lars Bo Kaspersen, professor og institutleder i Statskundskab ved Københavns Universitet

Hvis centrum-venstre igen vil i offensiven, er de nødt til at forstå, at præmisserne for fortællingen om velfærdsstaten er forsvundet. Der er behov for at man skaber en ny ydre fortælling, der kan sætte retning for udviklingen velfærdsstaten. Sådan lyder det fra professor i Statskundskab ved Københavns Universitet, Lars Bo Kaspersen.

Sverige kan gøre det bedre

katrine-kielos192235

KATRINE KIELOS: Kampen om økonomisk troværdighed handler fundamentalt set om at genskabe troen på politik. Det lykkedes for de svenske Socialdemokrater at blive valgt i 1994, og på trods af en hård nedskæringspolitik, at skabe en moralsk ramme for deres historie. Det var vigtigere end de små detaljer i deres budgetterede fremtidige forbrug.

Ove K. Pedersen: Fagbevægelsen har kludret i den

ove_kaj_pedersen_konkurrencestaten

Fremkomsten af konkurrencestaten kan få store konsekvenser for den danske fagbevægelse. Hvordan fremtiden kommer til at se ud, ligger i fagbevægelsens egne hænder.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977