Deltagernes århundrede

Deltager Danmark

KRISTIAN WEISE, JENS JONATAN STEEN, NANNA WESTERBY M.FL.: DeltagerDanmark er et projekt, som er relevant for alle borgere i samfundet. Det er det, Danmark har brug for. Og selvom vi mener, der er magtbalancer, der i dag er så skæve, at det er afgørende, at der bliver rettet op på dem, så er det vores vision, at alle danskere grundlæggende får mest mulig magt over eget liv. Det er det, DeltagerDanmark handler om.

Næste skridt fra Piketty: Økonomisk Demokrati

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

RUNE STAHL og JONAS TOUBØL: Kontrol med kapitalen er en forudsætning for magt i samfundet. I 1970’erne formåede netop den Socialdemokratiske og fagbevægelsens ide om Økonomisk Demokrati at opnå dette, men ideen blev aldrig gennemført. Hvordan ser det ud for Økonomisk Demokrati i Danmark anno 2014?

Djøferne er demokratiets lim

lisa-herold-ferbing_1018198_26.ashx

LISA HEROLD FERBING: Sosu-assistenterne er specialister i ældrepleje, og det skal djøferne holde fingrene fra, siger formanden for Djøf, Lisa Herold Ferbing. I stedet skal hendes medlemmer sørge for, at ældreplejen spiller sammen med politikernes ønsker og resten af den offentlige sektor. Det handler også om sammenhængskraft.

NPM: En Ubegavet Styringsteknologi

2231210-jens-jonatan-steen-direktr-for-cevea

JENS JONATAN STEEN: Problemet er ikke at vi styrket fokus på styringen i den offentlige sektor, men problemet er at den målstyring og New Public Management, som har været indført over de sidste 25-30 år dels bruges forkert og dels overbruges. Selvom djøferne har mange facetter og kompetencer, så bliver de brugt som implementerings- og kontrolbetjente i velfærdsudviklingen. De bliver i stigende grad anvendt til at styre et mistillidsregime.

Idepaper: DJØFokrati – folkestyre eller folkestyring

Skærmbillede 2014-05-22 kl. 10.46.29

Djøferne kritiseres for topstyring, bureaukratisering og akademikervælde. Og det er rigtig nok. Men debatten føres i et grøftegravende toneleje, der ikke peger frem mod en ny måde at styre den offentlige sektor. Djøf og Tænketanken Cevea er derfor gået sammen om at diskutere her djøfernes rolle i fremtidens velfærdssamfund.

På baggrund af debatrækken ”DJØFokrati – folkestyre eller folkestyring?” fra Københavns Universitet, vil har vi udarbjdet et idepaper der forsøger at lægge os midt mellem yderpositionerne. Vi ikke komme med en meningsløs kritik af alle djøfere eller hårdnakket forsvare et hvert djøf-job, som bliver udført i kommunerne. I stedet vil vi diskutere de problemer, som den enkelte djøfer møder, og den kritik, som offentligt ansatte akademikerne udsættes for

Slå hul på akademikerboblen!

1959303_231018350419723_648023775_n

Samfundsvidenskabere mangler forståelse og respekt for ikke-akademikeres arbejdsliv, viden og ideer. Tilliden skal genopbygges, og det sker bedst ved, at hverdagens fageksperter inddrages direkte, hele tiden. Vi prikker hul på akademikerboblen ved at vise kommende DJØF’ere, at andre fagligheder både ved, vil og kan noget, vi ikke selv kan læse os til.

Sverige kan gøre det bedre

katrine-kielos192235

KATRINE KIELOS: Kampen om økonomisk troværdighed handler fundamentalt set om at genskabe troen på politik. Det lykkedes for de svenske Socialdemokrater at blive valgt i 1994, og på trods af en hård nedskæringspolitik, at skabe en moralsk ramme for deres historie. Det var vigtigere end de små detaljer i deres budgetterede fremtidige forbrug.

Jens Jonatan Steen: Politiske sekretariater skal forny lokalpolitikken

2231210-jens-jonatan-steen-direktr-for-cevea

Kommunalpolitikere drukner i administrative opgaver og tunge bilag, mens den politiske magt ligger hos borgmesteren og forvaltningen. Ifølge Tænketanken Cevea er der brug for partipolitiske sekretariater, som skal sikre de lokale politikere mod administrative byrder og gøre den politiske diskussion mere levende.

Simon Pihl Sørensen: Kommunerne skal udfordre det regime de oplever

bed904724f

Simon Pihl Sørensen er aktuel med bogen: Frihed til Fællesskab, hvor han beskriver, hvordan vores kommunale selvstyre er under afvikling. Han argumenterer for, hvordan afviklingen, i et centrum-venstre perspektiv, kan være problematisk, da centraliseringen af magten ødelægger de lokale fællesskaber og skaber grobund for en liberalistisk forbrugerisme. Derudover skaber detailstyringen af de offentlige medarbejdere en lønmodtagermentalitet, der fortrænger deres fokus på den faglige kvalitet og den gode service.

Boganmeldelse: Frihed til Fællesskab

file_5f9d96f5-83a0-4e31-aa6e-dec1dfedbe02

Rasmus Prehn og Simon Pihl Sørensen blæser til kamp for mere lokaldemokrati. Der er god grund til bekymring for demokratiet hvis man kigger ud over kommuner og regioner. Men det virker lidt som om kommunalpolitikeren er blevet hovedperson i fortællingen, i stedet for det politiske projekt eller borgeren.

Jesper Nygård: Det sociale enzym

Enzym A

Jeg er meget bekymret for vores velfærdssamfund. Og hvordan det vil gå i de kommende år. Jeg tror, at det går galt, hvis vi ikke får frivilligheden fra civilsamfundet, virketrangen fra den private sektor og den faglige tyngde fra den offentlige sektor til i meget større omfang at arbejde sammen og understøtte hinanden. Vi skal sluge et par ideologiske kameler!

Jens Jonatan Steen: Djøficering: større afstand mellem ’forvalterne’ og ’de forvaltede’

Flere kolde bureaukrat hænder, og færre varme velfærdshænder. Så enkel kunne overskriften lyde, når man zoomer ind på, hvordan udviklingen har været på det administrative og akademiske personale i den offentlige sektor. Djøferne indtager flere og flere kontorstole, og medfører mere kontrol, mere registrering og mere monitorering end hvad godt er.

Michael Egelund: Laboratorier kickstarter den kommunale styring

Iscenesatte møder mellem pædagoger og politikere giver så stor indsigt i hinandens dilemmaer, at tillidsbårne dialoger er et klart bud på en ny styringsform for offentlige dagtilbud. Det viser resultatet af et 2-årigt partnerskabsprojekt.

Thomas Medom: Borgerbudgetter i Aarhus

I Aarhus skal borgere frem over have direkte indflydelse på kommunens budgetlægning. Det er konsekvensen af en ny byrådsbeslutning om at lave såkaldte ”borgerbudgetter”, hvor borgere får en pose af kommunens penge at råde over.

Nanna Westerby Tillid frem for kontrol – men hvordan..?

Introduktion til udgivelsen “Ny velfærds-regulering”

Afbureaukratisering og tillid er blevet de nye buzz-words i velfærdsdebatten. De fleste er enige om, at kontrol og DJØFicering har taget overhånd – men de færreste har konkrete bud på, hvad vi skal sætte i stedet.

Med et kommunalvalg om hjørnet er det tid til at sætte skub i diskussionerne af, hvordan vi skal styre og indrette den offentlige sektor i fremtiden. Der er rig mulighed for at komme på banen med forslag, der højner effektiviteten, udbreder ejerskabet og har kant til højrefløjen.

Konference: Centrum-venstre visioner for velfærden

Standardrecepten på problemerne i den offentlige sektor har været New Public Management (NPM). Cevea inviterede en række beslutningstagere og praktikere i danske regioner og kommuner med til en konference om hvordan man handler proaktivt, så de progressive potentialer i udviklingen af den offentlige sektor bliver indfriet bedst muligt.

Sass Larsen: Demokratisering er en dødssejler

Demokratisering og deltagelse er de nye buzz-words i centrum-venstre: Fagforeninger ansætter ’organizere’ og partier lader sig inspirere af ’community organizing’ fra Obamas USA. Politisk diskuteres det, hvordan vi får demokratisk indflydelse over samfundsøkonomien – og tillid frem for kontrol i den offentlige sektor.

Bjørn Hansen: Sammen ud af krisen – om håb, stræben og demokrati

De seneste årtier har budt på mere frihed til den globale finanskapitalisme og mindre frihed til det enkelte menneske. Større gab mellem regenter og regerede, mellem forvaltere og forvaltede. Det er centrum-venstres opgave at vende den udvikling og arbejde for, at vi hver især og som fællesskab får mere magt over vores eget liv. Det handler om at løse konkrete problemer i vores samfund, men også om at løse dem med folk, ikke for dem – så vi genetablerer troen på politik som middel til at skabe et bedre samfund. En gennemgribende demokratisering af vores fælles samfund er nødvendig. Også som bolværk mod den håb- og magtesløshed, som er en alvorlig trussel mod arbejderbevægelsen og centrum-venstre.

Boganmeldelse: DeltagerDanmark

Syv unge debattører fra miljøet omkring Cevea har i foråret udgivet bogen DeltagerDanmark. Vi har bedt to fællestillidsrepræsentanter anmelde bogen, nemlig Morten Søndergaard, fællestillidsrepræsentant for 3F’erne på Københavns Postcenter, og Pernille Isaksen-Ejby, fællestillidsrepræsentant for daginstitutionerne i Odense Kommune

Carl Roper: ”Fagbevægelsen bliver ikke stærkere af at hverve flere kunder”

bdf983d9ba7e6d3aeeeeac34277669ee

Den danske fagbevægelse har det svært. For at komme problemerne til livs, bliver der løbende sat gang i omstruktureringer, nye kampagner og nye hvervningstiltag. Men rådet fra TUC’s Carl Roper lyder: Flyt fokus. Kom tilbage til at blive foreninger, der skaber social og politisk handling sammen med medlemmerne, for det er ikke nok bare at være en serviceskranke.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977