Social Dumping kort fortalt

Vision Service 2

“Social dumping” er når udenlandsk arbejdskraft sættes til at arbejde på ringere vilkår end den normale standard på det danske arbejdsmarked. Problemet er ikke de udlændinge, der kommer til Danmark i håb om bedre levevilkår. Problemet er at det presser danske løn- og arbejdsforhold nedad.

Nye tal: Danskerne bekymrer sig om social dumping

Figur 2

Over halvdelen af danskerne anser social dumping for at være et problem for det danske arbejdsmarked. Én gruppe bekymrer sig mere end andre, nemlig dem, der har en uddannelsesbaggrund på erhvervsskolerne og allerede nu mærker presset i deres arbejde. Denne gruppe mener samtidig ikke, at politikerne gør nok for at løse de store problemer i samfundet. Folk med lange uddannelser som politikerne selv, bekymrer sig ikke i samme grad om social dumping.

Dansk chauffør: De andre er for billige

Skærmbillede 2013-10-14 kl. 09.08.35

Der bliver stadig længere mellem lastbiler med danske chauffører bag rattet. De erstattes af udenlandske chauffører, der ikke arbejder på danske vilkår. Vi møder langturschauffør Robert Jakobsen på en tankstation med tilhørende pølsevogn i Ishøj. Han har været chauffør i 25 år og er på vej hjem fra en længere tur rundt i Sverige. Vi sætter os i førerhuset i hans store lastbil og tager en snak om forholdene i en branche under pres.

Christian Gormsen: Tysklands middelklasse skrumper

jugendarbeitslosigkeit

Et arbejde er ikke længere et sikkert værn mod fattigdom i Tyskland. Siden 1989 er der sket en voldsom stigning i andelen af tyskere i arbejde, der alligevel er fattige. Modsat hvad man skulle tro, er risikoen for at blive ”working-poor” ikke forbeholdt personer med løs tilknytning til arbejdsarbejdsmarkedet. Også lønmodtagere med flere års fuldtidsarbejde i bagagen, er i risiko-zonen. Det skaber usikkerhed i store dele af den tyske middelklasse.

Video: Kristian Weise: Er krisen snart slut?

Skærmbillede 2013-10-02 kl. 10.53.48

De seneste uger har der endnu en gang været nyheder om at det går frem af for dansk økonomi og nu er krisen måske ovre. Ledigheden er endelig kommet under 150.000 hvilket er det laveste niveau sidden september 2009. Det er gode nyheder i sig selv. Men det er ikke så gode nyheder at politikkerne kan læse sig tilbage og lade markedskræfterne klare resten.

Marie-Louise Knuppert: Tyskland kan sætte Europa i arbejde

MAG_20121205_60_4630566a

Tyskland har ikke bare brug for en ny regering, de har også brug for en ny politik. Og i det lys er Angela Merkels valgsejr en dårlig nyhed for resten af Europa. Selv om socialdemokraterne vil få indflydelse på en række områder, peger alt på, at Tyskland vil fastholde den økonomiske politik, der medfører, at de andre lande i euroområdet lider af recession.

Nina Smith: “Et nyt arbejdsmarked kræver nye uddannelser”

Lars kruse, AU Foto

Regeringen taler om behovet for flere akademikere. Alligevel er 44% af nyuddannede DJØFere arbejdsløse efter et år. Professor Nina Smith mener at universiteterne fokuserer på publicering i internationale tidsskrifter frem for uddannelse. Fokus skal flyttes – og vi skal have mere praktiske universitetsuddannelser, gerne i i samarbejde med professionshøjskolerne, lyder det fra økonomiprofessoren.

Anmeldelse af Mattias Tesfaye: Kloge hænder

Fotograf: Morten Holtum, 2013

Mattias Tesfaye har leveret en veltimet, velskrevet og vigtig bog. Målet er at ”slå tilbage” som det hedder i bogens indledning. Eller mere præcist, at levere et argument for at ”håndværk og faglighed er svaret på Skandinaviens største udfordringer”. Det er der kommet en spændende og vedkommende bog ud af.

Magnus Skovrind Pedersen & Malthe Øland Ribe: De nye pressede akademikere

Rettet billede

Man kan langtfra tale om en ensartet akademisk elite. Op mod hver fjerde akademiker betegnes som ’det akademiske prekariat’. Den store minoritet, der udgør det akademiske prekariat, har livsvilkår mere lig almindelige arbejderes end professorers og overlægers. Det på trods af, at deres arbejdsværktøj snarere er computeren og telefonen end murerskeen. Det akademiske prekariat er ikke alene usikkert på arbejdsmarkedet; det er også politisk demobiliseret.

Dan Jørgensen: Alternativet til den tyske vej

DanJorgensen

Tysk økonomi står stærkt. Men på hvilken baggrund? Ved nærmere eftersyn er den tyske model ikke misundelsesværdig. En anden vej er mulig.

Wolfgang Schmidt: ”Nogle gange gør reformer ondt”

flickrCC - german

Det tyske socialdemokrati mistede 100.000 medlemmer og blev slagtet af vælgerne efter de i 00’erne gennemførte Hartz-reformerne. Men trods dyb partikrise og påstande om øget ulighed, så var reformerne i bund og grund socialdemokratiske, mener en af bagmændene.

Jon Lystlund Halkjær: Hartz-reformerne og de tyske dyder

harz4

Tyskerne er punktlige, sparsommelige, tilbageholdene og forudseende, lyder myten. De tyske arbejdsmarkedsreformer, Hartz-reformerne, står som det endegyldige bevis på disse dyder – men i virkeligheden har reformerne slået bunden ud af det tyske arbejdsmarked og sendt millioner af tyske lønmodtagere ud i fattigdom.

Jakob Esmann mfl.:Hvad betyder ”tysk løn”?

tyskland

Claus Hjort Frederiksen (V) annoncerede sidste efterår, at Venstres plan for at sikre Danmarks fremtidige plads i solen består i at tilstræbe ”tysk løn og svensk skat”. Men hvad er tysk løn er for en størrelse? Og hvad vil det betyde for det danske arbejdsmarked, hvis vi skulle indføre tyske løntilstande?

Torben M. Andersen: Beskæftigelseskrisen må ikke bide sig fast

TorbenM

Regeringens mange reformer af arbejdsmarkedet har løst det såkaldte holdbarhedsproblem i dansk økonomi. Udfordringen er nu at forhindre en varig stigning i arbejdsløsheden, lyder det fra økonomiprofessoren Torben M. Andersen. Magasinet Politik har bedt den tidligere overvismand gøre status efter et år med heftig debat af regeringen indsats for at øge arbejdsudbuddet, som ifølge kritikerne vil øge den strukturelle ledighed og presse lønnen nedad.

Stefan Löfven: Arbejdsløsheden er friheds modsætning

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Stefan_Löfven_26_jan_2012_1.jpg

“Arbejdsløsheden er friheds modsætning.Arbejdsløsheden holder folk tilbage, stækker drømme og bryder efterhånden en persons selvværd ned. Vores svar her i dag, er: Vi tror på vores ungdom, og vi skal gøre det muligt for enhver ung fyr og pige til at tro på fremtiden! ”

Dette er en oversættelse af to uddrag af formanden for det svenske socialdemokrati Stefan Löfvens taler om arbejdsløshed.

De arbejdsløse: Ofre eller nassere? Interview med Mette Frederiksen

130617_magpolitik_mettef_001_philipdavali

Højrefløjen har fløjtet til en ny værdikamp med arbejdsmarkedspolitikken i centrum, og banen kridtes op mellem ”ydere og nydere”. Hvis centrum-venstre skal trække stikkene hjem i den nye værdikamp, er det med ret og pligt som udgangspunkt og rød tråd, lyder det fra Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen – der samtidig løfter sløret for en ny epoke for arbejdsmarkedspolitikken.

Michael Egelund: Laboratorier kickstarter den kommunale styring

Iscenesatte møder mellem pædagoger og politikere giver så stor indsigt i hinandens dilemmaer, at tillidsbårne dialoger er et klart bud på en ny styringsform for offentlige dagtilbud. Det viser resultatet af et 2-årigt partnerskabsprojekt.

Christian Gormsen og Christian Vedersø Østergaard: Økonomi fra midten og ud

Sidste år ved denne tid rejste den amerikanske præsident Barack Obama de forenede stater tynde med sit budskab om, at vi skulle bygge økonomien ”from the middle out” og ikke ”from the top down”. Nu var det nok med Wall Street og ’trickle down’-økonomiens forestilling om, at hvis bare de rigeste bliver rigere, vil det dryppe på alle andre. I stedet skulle middelklassens økonomi, jobskabelse og tryghed i fokus.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977