Idepaper: Tyskland Skræmmebillede eller Drømmebillede

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 10.01.49

Det tyske arbejdsmarked bliver både brugt som skræmmebillede, på grund af de stigende sociale problemer blandt ansatte, og som et forbillede, fordi arbejdsløsheden for tiden er lav sammenlignet med andre europæiske lande. I februar 2014 afholdte Tænketanken Cevea en konference der belyste den mindre pæne side af det tyske arbejdsmarked: De arbejdende fattige, de mange deltidsansættelser og de lave lønninger. I dette idepaper samler vi rapportager og indtryk fra konferencen.

Christian Gormsen: Deltidsfælden klapper

00_ED_shutterstock_97128605_parttime_659x439px

Deltidsjob er dynamoen i undergravelsen af det ordinære arbejdsmarked. I Tyskland arbejder mange flere på deltid, og flere på deltid er fattige.

Svend Dyrholm Pedersen: Løngabet åbner sig i Tyskland

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 09.52.08

Tysklands lønudvikling er gået i stå. I dag spaltes arbejdsmarkedet i højtbetalte jobs på den ene side og working poor på den anden side.

Mattias Tesfaye: Tyskland har ønsket arbejde fattige

Fotograf: Morten Holtum, 2013

Tysklands vækststrategi har fra starten været at tage politiske initiativer for at udvikle en lavtlønssektor, særligt i servicefagene. De åbne grænser skaber en reel risiko for arbejdende fattige også i Danmark. Mattias Tesfay mener, at løsningen er at SR-regeringen fremlægger en “pakke til beskyttelse af den danske arbejdsmarkedsmodel” der kraftigt understøtter faglig organisering.

Morten Søndergaard: Fællesskab skaber ordentlige forhold

Skærmbillede 2014-02-11 kl. 10.17.43

Som tillidsmand på Post Danmarks postcentral i København kan Morten Søndergaard se, at det nytter at stå sammen for bedre forhold – men også at fællesskabet på arbejdspladserne er under press. I dette indlæg fra Tænketanken Ceveas nye hæfte “Ordenligt arbejde” fortæller han hvorfor fagligt sammenhold er vigtigt

Hæfte: Den danske model

Skærmbillede 2014-02-11 kl. 10.11.16

Ceveas nye politiske hæfte forklarer styrkerne i, behovet for og truslerne mod den danske model gennem personlige beretninger og klare illustrationer.

Cevea Rapport: Den danske models styrker

dannebrog4

Den danske model bliver rost over hele verden, fordi den sikrer både fleksibilitet på arbejdsmarkedet og sikkerhed for lønmodtagerne. Hvert år kommer politikere, forskere og arbejdsmarkedsorganisationer til Danmark for at se nærmere på ”den danske supermodel”. Men hvad er det egentlig, vi er så gode til i Danmark? Cevea har set nærmere på styrkerne i den måde, vi har organiseret arbejdsmarkedet på i Danmark. Her får du et overblik over de vigtigste fordele ved den danske model.

Jeppe Kofod: Pligter og rettigheder skal følges ad i EU

file_018d2e05-3ee8-45f0-a2b1-9bc31a0b7f43

Debatten om velfærdsturisme handler om andet end sorte og røde tal på bundlinjen. Det handler også om værdier. Som socialdemokrat mener jeg, at pligter og rettigheder bør følges ad. Derfor er der behov for at kigge nærmere på reglerne for, hvornår man som EU-borger kan modtage velfærdsydelser i Danmark.

Nikolaj Villumsen: EU skal holde fingrene fra velfærden

nikolaj_villumsen_miljoe_maj2013_andreas_bro

Der behov for at regeringen sætter foden ned og kræver at det indre marked ændres så det respekterer indretningen af medlemslandenes nationale velfærdsordninger. Det ville betyde at løftet til vælgerne fra ja-partierne ville blive indfriet. Og det ville betyde at EU skulle holde fingrene fra vores velfærd. Danmark bør kræve et velfærdsforbehold.

Lodewijk Asscher: Stop Europas “race to the bottom”

asscher_578

Stedfortrædende Premierminister i Holland Lodewijk Asscher, Arbejderpartiet (PvdA) er stærkt kritisk overfor arbejdskraftens fri bevægelighed i EU og mener at selve antallet af arbejdsmigranter er kernen i problemet for de vesteuropæiske arbejdsmarkeder. For at kunne beskytte fordele ved europæisk integration, må vi også være opmærksomme på de negative konsekvenser.

Francesca Lacaita: Fri bevægelighed er en borgerret

european-parliament-louise-weiss-building-jpg

Debatten om velfærdsturisme er den måske farligste omgang anti-immigrations hysteri til dato. Hysteriet er bare endnu et kapitel i krigen imod de fattige. Dem, der ikke ønsker at se det europæiske projekt reduceret til en neoliberal ørkenvandring, bør være opmærksom på dette og handle efter det. De bør forsvare det europæiske statsborgerskabs kernerettigheder som en fødselsret for europæiske borgere.

Cevea: Velfærdsturisme fortjener større seriøsitet

Kristian Weise, farver II (lille)

Selvom velfærdsturisme ikke er et økonomisk problem for Danmark i dag, er det afgørende at debatten om emnet ikke kører af sporet. For risikoen for velfærdsturisme indeholder både en trussel mod vores samfundsindretnings økonomiske bæredygtighed, mod opbakningen til den, og mod de principper, som den bygger på. Det er spørgsmål om penge, følelser og værdier – og om hvordan dansk velfærd skal se ud i fremtiden.

Morten Helveg Petersen: Fri bevægelighed er forudsætningen for dansk velfærd

6358377-morten-helveg-petersen

EU er fredens projekt. EU er økonomisk og global slagkraft. EU er institutionaliseringen af en på lange stræk fælles europæisk kultur og historie. EU er samhandel, og EU er den gode løsning på fremtidens grænseoverskridende udfordringer. Men EU er også frihedens projekt. Det er hver enkelt danskers og EU-borgers ret til at bevæge sig frit og søge lykken – hvad enten den er et arbejde i Tyskland, kærligheden i Ungarn, et studieophold i Salamanca eller et otium ved den spansk solkyst.

NNF: 1-1 i kampen mod social dumping

Slaughterhouse_cattle_bodies

Tysklands nye regering har taget fat på at løse et af de alvorligste problemer, som den danske fødevaresektor står overfor. Med beslutningen om at indføre en lovbestemt mindsteløn på 8,5 € i timen, står det nu 1-1 i kampen mod social dumping. Vi har tidligere været bagud, men en tysk mindsteløn bringer os nu på omgangshøjde.

Hvad indeholder de tyske regeringsgrundlag?

Angela_Merkel_(2008)

Efter fem ugers intense forhandlinger har tyskerne endelig fået et nyt regeringsgrundlag. Det blev til en “Grosse Koalition” bestående af Angela Merkels kristent-konservative CDU/CSU og SPD. Aftalen trækker Tyskland et skridt til venstre med indførslen af en mindsteløn på 8,5 euro i timen og bedre pension til de lavtlønnede

Best of 2013!

Skærmbillede 2014-01-15 kl. 10.58.44

Du sidder med otte af de bedste og mest populære artikler fra Magasinet Politik i 2013. Artiklerne kredser om to temaer, som har fyldt meget det sidste år: presset på det danske arbejdsmarked og situationen i centrum-venstre. Det er samtidig de to væsentligste udfordringer at finde svar på i det kommende år, hvis vi vil sikre et samfund med lige muligheder og ordentlige livsvilkår.

Dennis Kristensen: Visionerne skal både kunne smages, føles og lugtes

Forbundsformand Dennis Kristensen, FOA

Arbejdspladser, vækst, velfærd og lighed er nøgleordene for den regering, som vil vinde næste valg på en offensiv dagsorden, der rækker ud over én valgperiode.

Per Christensen: Danskernes valg

Daglig Ledelse Per Christensen

Ved næste folketingsvalg skal fokus være på uddannelse, arbejdspladser og en værdig afsked med arbejdsmarkedet

Hvad er sociale klausuler?

images_1

Politikere på begge sider af det politiske spektrum begræder ofte, at de unge er for lang tid om at gennemføre deres uddannelse. Samtidig står unge erhvervsskoleelever uden de nødvendige lærepladser. Hvis problemet skal løses, er sociale klausuler en af mulighederne i politikkernes værktøjskasse.

Almengørelse: Forslaget ingen vil snakke om


75522_1080_1800_0_0_0_0

Fagbevægelsen er splittet i spørgsmålet om brugen af det måske mest effektive redskab i kampen mod social dumping – at gøre dele af overenskomster til lov. Det vil underløbe den danske model, lyder den mest udbredte holdning. Ekspert er uenig og advarer i stedet mod et stærkt opdelt arbejdsmarked, hvis vi blot lader stå til.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977