Strategisk Analyseredskab for Fagbevægelsen (SAF)

Hvordan analyserer man sine egne udfordringer som fagforening og udvikler de strategiske svar, som kan styrke fagforeningens strategiske position udadtil og kapacitet indadtil? Organisatorisk læring og klare prioriteringer er afgørende parametre for succesfulde forandringsprocesser. SAF er et redskab der kan hjælpe med det.

I de seneste år har stadig større dele af den danske fagbevægelse arbejdet med nye strategier for organisering. Nogle fagforeninger er nået langt og har igangsat forskellige projekter, mens andre er i udviklingsfasen. I Ceveas samarbejde med faglige organisationer har vi mødt behov for et redskab til at danne ramme for den strategiske beslutningstagning og grundlag for udvikling af bæredygtige strategier – ud fra fagbevægelsens egne erfaringer. Derfor har vi i Cevea udviklet SAF-værktøjet ud fra modellen, der er udviklet af den amerikanske økonom og arbejdsmarkedsforsker Daniel Weil fra Boston University /Harvard University og videreudviklet af britiske TUC (hovedorganisation).

Skærmbillede 2014-02-11 kl. 09.51.27

SAF-værktøjet hjælper lederne til at identificere, hvilke indsatsområder fagforeningen bør prioritere for at gennemgå en succesfuld forandring. En forandring, der kan give indblik i, hvordan fagforeningen udvikler sin organisatoriske kapacitet og styrker den strategiske position. Denne forandring er vist med pilen ovenfor. Forandring kan øge fagforeningens muligheder for at opnå succesfulde resultater.

Cevea har ud fra de amerikanske og britiske erfaringer udviklet et dansk Strategisk Analyseredskab til Fagbevægelsen (SAF), der er tilpasset danske forhold. Konkret bliver værktøjet brugt til at forstå fagforeningernes nuværende position ud fra idéen om, at fagbevægelsens ledelses selv bedst kender fagforeningens nuværende position og de udfordringer man står overfor i fagforeningerne. SAF-analysen fungerer dermed som et spejl, der kan hjælpe til at skabe klarhed om sammenhænge og rette fokus på fælles prioriteringer. SAF-analysen tager udgangspunkt i, at fagforeningens position er givet ud fra to overordnede mål: den eksterne strategiske styrke og den interne organisatoriske kapacitet. De to mål består af en række faktorer, som er listet nedenfor.

Ekstern strategisk styrke

 • Økonomi 
 • Juridisk og overenskomstmæssig position 
 • Politisk-institutionel position 
 • Arbejdsmarked 
 • Teknologi

Intern organisatorisk kapacitet

 • Organisationsstruktur 
 • Politisk valgte og medarbejdere 
 • HR 
 • Økonomiske ressourcer 
 • Medlemsinvolvering og engagement

Konkret er SAF-værktøjet et længere spørgeskema, hvor du som leder i fagforeningen bliver bedt om at besvare en række spørgsmål om a) vigtigheden af strategiske og organisatoriske mål samt hvordan du b) vurderer, at fagforeningen, du er tilknyttet, fungerer på disse områder i dag.

Ud fra fagforeningens lederes egne besvarelser genereres en sam- let placering for fagforeningen. Denne indplacering kan efterfølgende danne grundlag for en grundig analyse af fagforeningens muligheder for at styrke den organisatoriske kapacitet og den strategiske position, samt danne ramme for valg af de rigtige fælles prioriteringer.

 

For mere information kontakt

Bjørn Hansen

T: 41 77 45 72 E: bh@cevea.dk

Rune Baastrup

T: 41 77 45 75 E: rb@cevea.dk

Comments are closed.

 • Udgiver

  Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

 • CEVEA

  CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977