Stewart Lansley: Fair fordeling på forhånd

Mervyn-King-007Centrumvenstre har alt for længe fokuseret på omfordeling som løsningen på ulighed. Men det er symptombehandling. Vi skal i stedet fokusere på bedre løn- og arbejdsforhold siger Stewart Lansley, der er hovedtaler på Tænketanken Ceveas Ulighedens Topmøde 2013.

Af Pil Berner Strandgaard, projektleder Cevea

Briten Stewart Lansley er forfatter, journalist og økonom, og har længe forsket i og skrevet om ulighed og fattigdom. Han var i 1980’erne blandt andet med til at udforme et mål på fattigdom. I stedet for blot at måle økonomisk fattigdom, definerer denne metode fattigdom ud fra, hvad befolkningen mener, er nødvendigt for at leve. Dem der mangler disse absolutte nødvendigheder er fattige.

Nu er han gået ind i en diskussion, som farer gennem det britiske Labour-parti – diskussion om ”predistribution” eller førfordeling. Han argumenterer, at centrumvenstre alt for længe har fokuseret på omfordeling som løsningen på ulighed. De har derfor taget udgangspunkt i progressiv beskatning og udbetaling af ydelser til de trængende, som pacificeres på forskellige former for offentlig understøttelse. Men det er symptombehandling.

Det handler om at sikre, at de grundlæggende forhold i samfundet er mere lige ikke om omfordeling

I stedet siger Labour-politikere som formanden Ed Miliband, at venstrefløjen skal arbejde for at behandle selve sygdommen, gennem førfordeling. Det handler om at sikre, at de grundlæggende forhold i samfundet er mere lige – at lønningerne og arbejdsforholdene, selv i lavtlønsjobbene, er gode, at der er job til alle, at middelklassen er stærk, og at der ikke er en lille gruppe, der løber med hele gevinsten af velstanden. Nogle diskuterer ud over løn- og arbejdsforhold også muligheden for at genopfinde andelstanken og medarbejderejede virksomheder, netop for at sikre at gevinsterne ikke forsvinder ud mellem hænderne på lønmodtagerne og ned i lommerne på eliten.

Løn er under pres

Stewart Lansleys seneste rapport ”Hvordan man øger lønandelen”, skrevet for den britiske fagbevægelse TUC, skal læses som et bidrag til denne diskussion. Den viser, at lønnen for både de lavtlønnede og for middelklassen er blevet presset de seneste år, så en mindre og mindre del af den samlede velstand går til almindelige lønmodtagere, mens en stadigt voksende del går til overklassen og til dem, der ejer de virksomheder som lønmodtagerne arbejder i.

samfundskontrakt, der prægede mange velfærdssamfund i efterkrigstiden, er blevet brudt.

Dette er et brud med den samfundskontrakt, der prægede mange velfærdssamfund i efterkrigstiden. Når produktiviteten steg og samfundet som helhed blev rigere, blev denne velstandsstigning delt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er den kontrakt, det britiske samfund senere har brudt med, siger Stewart Lansley.

Vi har især under krisen oplevet de samme tendenser herhjemme i Danmark, selv om udviklingen ikke har været helt så udtalt som i Storbritannien.

Ulighed er dårligt for samfundet

Stewart Lansley har tidligere skrevet en del bøger om forskellige aspekter af ulighed. Hans bog fra 2011 ”Ulighedens Pris” diagnosticerer den nuværende økonomiske krise som et symptom på netop den udvikling, der blev beskrevet i forrige afsnit.

”At tillade at gevinsterne ved stigende velstand bliver koloniseret af så lille en gruppe, har været dårligt nyt for den nationale og den globale økonomi. Det er fordi, der er en grænse for den ulighed, der er forenelig med stabilitet og dynamik. Den grænse er blevet overtrådt på det groveste i de seneste årtier,” skriver Stewart Lansley i bogen.

Løsningerne vil Lansley præsentere ved Ulighedens Topmøde 2013. Det gælder om at skabe et grundlæggende mere lige samfund gennem førfordeling. Nogle af de vigtigste redskaber er gode løn- og arbejdsforhold, og det at sikre, at der er job til alle. Det er, mener Stewart Lansley, med mange af de britiske Labour-politikere, den bedste måde at bekæmpe uligheden.

 

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977