Stefan Löfven: Arbejdsløsheden er friheds modsætning

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Stefan_Löfven_26_jan_2012_1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Stefan_Löfven_26_jan_2012_1.jpg

“Arbejdsløsheden er friheds modsætning.Arbejdsløsheden holder folk tilbage, stækker drømme og bryder efterhånden en persons selvværd ned. Vores svar her i dag, er: Vi tror på vores ungdom, og vi skal gøre det muligt for enhver ung fyr og pige til at tro på fremtiden! “

Dette er en oversættelse af to uddrag af formanden for det svenske socialdemokrati Stefan Löfvens taler om arbejdsløshed. I den første – hans tiltrædelsestale 4. april 2013 – sætter han målet om at Sverige skal have den laveste arbejdsløshed i EU i 2020, helt centralt i det socialdemokratiske projekt. I den anden – hans 1. maj tale fra 2013 – taler han om den værdipolitiske baggrund for en socialdemokratisk tilgang til beskæftigelsespolitik.

Stefan Löfvens tiltrædelsestale 4. april 2013

(…)

Venner, hvis skal Sverige være som en familie, hvor alle er lige og frie – så må vi begynde med de to vigtigste søjler til at øge folks frihed i dag: job og skole. Vi er nødt til at blive klogere, styrke konkurrenceevnen og forbedre produktiviteten. Det er kun sådan vi kan bygge langsigtet velstand. I dag er mere end 400.000 mennesker i Sverige på udkig efter et arbejde. Det er den største trussel mod vores økonomi, vores pensioner og vores velfærd. Det er den største trussel mod vores evne til at forberede Sverige til fremtiden, og det er den største trussel mod ethvert menneskes evne til at styre deres eget liv.

Det holder drømme og håb for fremtiden tilbage. Sten for sten bygger det klassesamfundet. Derfor er alles ret til at arbejde altid, nu og i fremtiden, vores opgave. Fuld beskæftigelse er en fast mål for socialdemokratisk politik!

Derfor er alles ret til at arbejde altid, nu og i fremtiden, vores opgave. Fuld beskæftigelse er en fast mål for socialdemokratisk politik!

Og når det kommer til at skabe arbejdspladser, samarbejder jeg i stedet for at pleje de særlige interesser. Jeg finder løsninger i stedet for konflikter, og i tilfældt arbejdspladser, er det lige netop løsninger Sverige har brug for. For at få flere arbejdspladser, er vi nødt til at have orden i økonomien, men det er kun en forudsætning. Og lad mig sige det sådan: De der tror at orden i de offentlige finanser er nok, og man bare kan sætte sig ned og griller pølser når ledigheden stiger, de kan ikke blive i regeringskontorene

Skal vi nå det mål vi satte os – at nå det laveste arbejdsløshed i EU i 2020, mens antallet af nødvendige arbedstimer stiger, må vi hurtigst muligt få Sveriges kurs ændret. Det skal ske nu. Enten vælger vi den borgerlige måde: lønnedgang for unge. Dårligere arbejdsvilkår. Tilskud til lavtlønsjob. Et års gymnasium for nogle unge. Så siger de borgerlige, at Sverige vil konkurrere globalt i fremtiden.

Eller vi lytter til virksomhederne. Jeg har mødt iværksættere i små, slidte mødelokaler og store, mere statelige glas paladser. Jeg lover jer, at jeg aldrig har hørt dem sige: Vores største problem er, at vores medarbejdere har det alt for godt og får for meget. Aldrig nogensinde!

Nej, vi lytter til folket, til virksomheder, til forskning, så vælger vi en anden vej. Hvor vi arbejder sammen, styrker innovationenskæden, investerer i infrastruktur og boliger, øger tilgængeligheden af ​​risikovillig kapital – og vi gør det sammen. Vi ved, at Sverige er et lille land. Splittet sår vi er svagt i den globale konkurrence, men samlet vi er utroligt stærke. Det er det vi bør gøre!

Vi vælger en sti med stærkere iværksætterånd, ikke svagere velfærd, hvor vi overtager ansvaret for de syge virksomheder, hvor vi investerer i væksthuse og eksportstøtte, hvor vi investerer i innovation og industri-relateret forskning. Og hvor vi gør det muligt for dig – også selvom du har begrænsede ressourcer – at starte en virksomhed og gøre idéen i dig til virkeligheden for os alle. Det er også et spørgsmål om retfærdighed, for det er tanken i dit hoved – ikke pengene på din konto – som skal afgøre, om du kan blive en succes i Sverige. Det er Socialdemokratisk politik.

(…)

Stefan Löfvens tale 1. maj 2013 på Götaplatsern i Göteborg.

(…)

Mødedeltaere,

Ønsker man at se ind i fremtiden, bør man se på vores børn og unge. Når jeg gør det er fyldt med håb og tillid.

Ønsker man at se ind i fremtiden, bør man se på vores børn og unge. Når jeg gør det er fyldt med håb og tillid.

For nutidens unge er mere ivrige efter at lære og er mere uafhængige end nogen tidligere generation. De er vokset op i en verden, hvor nationale grænser har mindre og mindre betydning, hvor teknologien skaber møder og forståelse for andre mennesker og til verden. Der er en generation, der kender til at stå ved sig selv, der har selvtillid, ambition og en stor portion af ideer og ambitioner.

Dette bør være en ren succeshistorie. Men selvom verden på mange måder er åben for vores unge mennesker, så møder de alt for ofte ved at en lukket dør.

Undersøgelser viser, at unge i Sverige i dag, mest af alt drømmer om at få et job og på en permanent kontrakt. De ønsker at skabe deres egen fremtid ved at have deres egen indtægt. Dagens unge stræber, som alle generationer før dem, efter uafhængighed og frihed.

Undersøgelser viser, at unge i Sverige i dag, mest af alt drømmer om at få et job og på en permanent kontrakt. De ønsker at skabe deres egen fremtid ved at have deres egen indtægt. Dagens unge stræber, som alle generationer før dem, efter uafhængighed og frihed.

Arbejdsløsheden er friheds modsætning. Arbejdsløsheden holder folk tilbage, stækker drømme og bryder efterhånden en persons selvværd ned. I dag er 147.000 unge arbejdsløse. Hvis de stillede sig op i en kø ville det strække sig over 7 mil.

Det er et skræmmende billede, der tydeligt viser, at regeringens politik er en kæmpe fiasko.

Og de få forslag, som den borgerlige regering har fremlagt viser en rystende mangel på tillid til de unge. For dem, der ikke tror på unges evner, så er det naturligt at se løsningen i lavere krav i gymnasiet, forværrede arbejdsforhold og lavere lønninger.

Ser man ikke værdien af ​​mennesker, synes løsningen at være at reducere deres muligheder.

Men ungdomsarbejdsløsheden er ikke et tegn på, at der er et problem med de unge, det er et tegn på, at der er et problem med den nuværende politik!

Men ungdomsarbejdsløsheden er ikke et tegn på, at der er et problem med de unge, det er et tegn på, at der er et problem med den nuværende politik!

***
Venner,
Sverige har brug for løsninger, der virker i en moderne økonomi i den internationale konkurrence. En politik, der i stedet for at sætte spørgsmålstegn ved ungdommen, styrker og udvikler dem.

Vi vil investere i Sveriges unge. Og mødedeltagere, lad mig sige – det er den sikreste investering vi kan gøre.

Jeg er overbevist om, at hvis vi investerer i deres viden og ekspertise, så vil de unge tage, og selv skabe, nuværende og fremtidige arbejdspladser.

Vi har derfor stillet forslag til styrkelse gymnasier i hele landet, for at styrke skolens ledelse og lærernes kvalifikationer og øge bevidstheden på alle niveauer i skolen.

Vores svar her i dag, er: Vi tror på vores ungdom, og vi skal gøre det muligt for enhver ung fyr og pige til at tro på fremtiden!

***

En rød tråd i de socialdemokratiske politik er vores overbevisning om, at alle mennesker lyst og evne til at udvikle sig.

Og så meget af menneskers mulighed for selvstændighed bygger på at man er i stand til at forsørge sig selv, at have et job. Derfor fremlægger vi nu en politik for jobskabelse, der hviler på tre fundamenter.

Og så meget af menneskers mulighed for selvstændighed bygger på at man er i stand til at forsørge sig selv, at have et job. Derfor fremlægger vi nu en politik for jobskabelse

Det er den første: stabile offentlige finanser, for det andet: at øge efterspørgslen efter arbejdskraft ved at styrke industri- og innovationspolitikken, og for det tredje: at gøre det muligt for folk at tage de job, der vokser frem med uddannelse- og omstillingmuligheder.

Der er tre områder, som vi vil udvikle og styrke med henblik på at bevæge sig mod fuld beskæftigelse.

Den første del, stabile offentlige finanser, er en grundsten i socialdemokratisk politik.

Det er godt og rigtigt, at regeringen rent faktisk har holdt sig til den finanspolitiske ramme. Et sæt af regler, som vi oprettede efter den tidligere borgerlige regerings dårlige forvaltning af økonomien under krisen 90‘erne.

Men at tage ansvaret for de offentlige finanser er mere end at få plus og minus enderne mødes.

Desuden er det at bevare vores fælles ressourcer og skabe betingelserne for en blomstrende økonomi. Og det gør man ikke, hvis du bruger fem milliarder af et begrænset budget til at sænke værtshus-momsen.

Et socialdemokratisk ansvar rækker videre, og sæt mål for beskæftigelsen, så vores økonomiske politik altid bestræber sig på at få flere mennesker i arbejde. En socialdemokratisk ansvarlighed betyder også langsigtede investeringer i vores infrastruktur, fordi vi ved, at det vil styrke vores konkurrenceevne og dermed vores fælles finanser.

Det er sådan vi opbygge stærke Sverige i denne generation og for generationer efter os!
* * *
Holdbare offentlige finanser er en nødvendig forudsætning, men det er ikke nok. Her slutter regeringens politik, mens vores er kun lige begyndt.

Vi har også en politik for flere og voksende virksomheder, så vi får flere og nye arbejdspladser i Sverige. Det er den anden del handler om, et stærkere industri- og innovationspolitik.

I årevis har den moderate regering forsømt samspillet mellem samfundet og erhvervslivet, og i stedet være fortalere for særinteresser. Vi ønsker i stedet at uddybe dialogen med virksomhederne om, hvad der skal være på plads for at få flere i arbejde. Den dialog vi ønsker at samle erhvervsliv, fagforeninger, den akademiske verden og andre interesserede parter for at skabe bedre betingelser for fremtidige job.

Vi vil samle Sverige at nå fuld beskæftigelse. Det betyder, at enhver person i Sverige, som kan arbejde, bør have et job at gå til og en løn at leve af.

For der er ingen skæbne, der siger, at folk skal gå arbejdsløse, og vi nøjes ikke, vi giver os ikke og vi vil ikke stoppe før målet er nået. Før hver arbejdsduelig person, i Sverige kan sige de enkle, men stolte ord: “I ​​dag jeg går på arbejde.”

For at opnå dette, ønsker vi at investere mere i forskning og udvikling. Vi ønsker at styrke innovationskæden, så vi vil se flere ideer vokse ind i en vare eller en tjenesteydelse. Vi ønsker at øge tilgængeligheden af ​​risikovillig kapital så flere virksomheder starter og vokser, og vi ønsker at øge eksportstøtten, så selv små virksomheder får en strømlinet vej til de internationale markeder.

For at øge efterspørgslen efter arbejdskraft og sikre vores fælles økonomi, skal Sverige være på forkant med udviklingen af ​​nye produkter, services og forretningsideer. Derfor kan jeg fortælle jer her i dag, at en socialdemokratisk regering vil etablere en innovations politisk råd.

Rådet skal have til opgave at styrke samarbejdet mellem forskellige interessenter og samle arbejdet med at udvikle Sveriges innovation og konkurrenceevne. Det vil være en topprioritet, og derfor ledes af statsministeren.

Sverige er et lille land, men samler vi vores kræfter, er vi stærke. Det er præcis, hvad vi socialdemokrater vil gøre.

***
Mødedeltagere

når vi taler om fremtidens job, ønsker jeg især at fremhæve den enorme mulighed, der ligger i den grønne omstilling. Dette er blevet forstået i mange kvartaler, ikke mindst her i Göteborg.

Klimaomstillingen er et kritisk spørgsmål for vor tid, og når hele verden leder efter bæredygtige løsninger, så findes der er et utrolig udviklingspotentiale i den kreative og talentfulde svenske industri og servicesektor.

I dag har vi en aftagende økonomi, mens emissionerne øges. Vi vil sørge for det omvendte, så økonomien tar fart, men emissioner mindskes.

Det er vigtigt, det er lønsomt – og det er muligt!

* * *

Den tredje del af vores jobpolitik er, at gøre det muligt for folk at tage de job, der vokser frem med uddannelse- og omstillingmuligheder.

For selv om vi har en høj arbejdsløshed i Sverige, så virksomhederne har problemer med at finde det rette personale.
Over halvdelen af ​​arbejdsgiverne siger, at de har problemer med at rekruttere. Af disse angav en tredjedel, at dette har betydet, at de skulle afholde sig fra nye ordrer.

Så der er et stort behov i dag for faglært arbejdskraft – og med et stærkere innovationsklima, vil de endnu flere nye arbejdspladser også kræve nye kompetencer. Så samfundet må naturligvis reagere, og gøre det muligt for folk at erhverve sig de færdigheder.

Det er vores svar, og det er også derfor, vi mødtes i dag med beskeden “Viden og arbejde bygger Sverige.”

Vi starter arbejdet hvor det betyder mest og tilbyder de unge mennesker, der i dag mangler en gymnasiekompetence, uddannelsesaftaler at opnå kvalifikation.

Den unge tager deres ansvar og studerer for at nå det grundlæggende niveau, der gør ham eller hende beskæftigelsesparat. Samtidig tager samfundet sit ansvar og tilbyder en uddannelse, der kan kombineres med arbejde eller praktik, der gør det muligt for vores unge at stå stærkt i fremtiden.
Men vores opgave slutter ikke der. Forskellige mennesker har brug for forskellige færdigheder til at få et arbejde. Vi har brug for at styrke uddannelse og bevidstgørelse på alle niveauer og i hele arbejdslivet. Både dem, der arbejder og dem, der søger arbejde, skal føle, at livslang læring er mulig og tilgængelig for alle.

Så det er de tre grundlæggende fundamenter, der skal styrkes for at skabe flere arbejdspladser i Sverige: holdbare offentlige finanser, en stærk industriel- og innovationspolitik der øger efterspørgslen efter arbejdskraft og investeringer i viden og færdigheder, så folk kan tage de job der er på nuværende og fremtidige arbejdspladser.

Det er ved at styrke disse tre, at vi styrker os i den internationale konkurrence og sikrer vores økonomi.

Det er, når flere mennesker har mulighed for at arbejde, at vi sikrer en retfærdig sundhedspleje i verdensklasse, en skole for viden, der løfter alle – og et moderne ældrepleje, der ikke kun garanterer din sikkerhed i alderdommen, men også din evne til at leve i overensstemmelse med din egen vilje.

Det er med de ressourcer, vi i fællesskab skaber, at vi vil være i stand til at styrke vores økonomiske sikkerhed, så den er der, når du bliver syg eller arbejdsløs. Sammen vil vi gøre fattigdom i Sverige til noget, du kun har læst om i historiebøgerne.

Derfor er vores budskab er klart her i dag:
Vi har ikke at sænke menneskers pris – vi ønsker at hæve menneskers værdi!

(…)

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977