Socialdemokratisme er at rette markedsfejl

DanJorgensen

CO2-udledning er den største markedsfejl i historien, og et eksempel på, at hvis markedet ikke styres, vil det ikke tage hensyn til miljøet. Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister i Norge, forsøgte at forene et bæredygtigt miljø med økonomisk vækst, ved at styre markedet politisk. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) ser sit for nyligt afholdte Svinetopmøde som et lignende forsøg på at forene vækst og dyrevelfærd.

af Louise Schou Drivsholm og Svend Dyrholm Pedersen, Tænketanken Cevea

Dan Jørgensen er en ekstra smilende Fødevareminister i disse uger – og det siger ikke så lidt. Men det har han også grund til. Han er nemlig initiativtager og arrangør bag det meget medieomtalte Svinetopmøde, som resulterede i en erklæring om ambitiøse mål for fremtidens dyrevelfærd i Danmark. Et imponerende resultat, da der er mange interesser på spil, og det kan være svært at nå til endelige resultater og konklusioner, når slagterier, detailhandlere, forbrugere og dyrevelfærdsforkæmpere skal nå til enighed.

Opskriften på Svinetopmødets succes

Dan Jørgensen selv er dog ikke i tvivl om opskriften på successen, og han identificerer to bærende ingredienser. Før det første understreger han, at drivkraften for bedre dyrevelfærd ikke kun skal være etiske og moralske årsager, men at det er lige så centralt at fremhæve de økonomiske og produktivitetsmæssige fordele: ”Det bedste eksempel er, at 25.000 smågrise hver eneste dag dør ude i staldene. Det giver da sig selv, at det er bedre for landmandens økonomi, hvis vi kan forbedre dyrevelfærden, så de overlever og bliver til pølser og bacon, i stedet for at de dør. Det vil helt åbenlyst styrke landmændenes produktivitet og konkurrenceevne, samtidigt med at dyrenes velfærd forbedres”, siger Dan Jørgensen.

Det er netop denne logik og type løsninger, som Dan Jørgensen har gjort bærende for Svinetopmødet, og som han fik topmødedeltagerne til at skrive under på. Derudover har han vægtet en proces, hvor alle relevante aktører inddrages og får mulighed for at bidrage med deres perspektiv til dyrevelfærdsdebatten. ”I stedet for bare at fremlægge et lovforslag og definere ovenfra, at nu gør vi sådan-og-sådan, har jeg først fremlagt de problemer, jeg syntes skulle adresseres. Det blev udgangspunktet for en proces, hvor alle inddragede bidrog til at identificere problemstillinger, som jeg måtte have overset, så vi kunne behandle dem. Og her var det vigtigt, at alle var med: slagterierne, detailhandlerne, forbrugerne, dyreværnsorganisationerne, landmændene,” siger Dan Jørgensen og understreger, at han er sikker på, at det er her kimen til Svinetopmødets succes skal findes: ”Fordi vi satte os ned om et bord og tog den dialog, så lykkedes det os at komme længere end nogle andre i Danmark nogensinde er kommet før i forhold til at få landbruget til at forpligte sig”.

Gro Harlem Brundtland som stor inspirationskilde 

Dan Jørgensen fortæller, at han i sin tilgang til dyrevelfærd har hentet direkte inspiration fra et af hans politiske og personlige forbilleder, Gro Harlem Brundtland. Hun er tidligere socialdemokratisk statsminister i Norge, og derudover kvinden bag den verdensberømte ’Brundtland-kommission’, som i 1980’erne for første gang definerede og satte bæredygtighed på den internationale politiske dagsorden.

Dan Jørgensen har haft Brundtland som et af sine politiske idoler i al den tid, han har interesseret sig for miljøpolitik. Hun har også betydet noget for ham personligt, da hun var en god ven af hans mentor, Svend Auken. Han har desuden mødt hende personligt flere gange, og interviewede hende først gang til sin bog ’Grøn Globalisering’, som omhandler miljøpolitik i forandring.

Han har især ladet sig inspirere af Gro Harlem Brundtlands definition af og nyskabende tilgang til bæredygtighed: ”Brundtland-Kommissionen definerede bæredygtighed som, at vi skal bruge nutidens ressourcer på en måde så fremtidige generationer kan bruge dem ligesådan. Men Gros nye indspark til debatten om bæredygtighed var en pragmatisk mellemvej: Vækst er en grundpræmis, men vi skal tænke bæredygtighed ind i vækst. Både af etiske og moralske årsager, men også fordi det er smart. Hvis ikke vi gør det, så bryder det hele sammen på et tidspunkt. Paradoksalt nok er væksten altså afhængig af at være bæredygtig”, siger Dan Jørgensen

Dan Jørgensen mener derfor, at hans tilgang til Svinetopmødet falder i god tråd med Brundtlands tanker. Både i forhold til at forene bæredygtighed og vækst, samt fokusset på vigtigheden af at inddrage de berørte i beslutningsprocesser og ikke presse tiltag igennem ovenfra og ned. ”Som metode og måde at tænke politik på forsøger jeg at gøre det samme, som Gro gjorde på miljøområdet – jeg gør det bare også for dyrevelfærd”, siger Dan Jørgensen

Socialdemokratisk perspektiv på bæredygtighed 

Ifølge Dan Jørgensen lægger dette nye forenende perspektiv på vækst og bæredygtighed sig på mange måde tæt op af socialdemokratismen som ideologi. Han beskriver, at Socialdemokratiet nemlig er et parti, som på alle områder altid har stået for reformisme og balance og et parti, som vægter etiske og moralske hensyn. Og derfor mener han, at tilgangen til Svinetopmødets forhandlinger og de konkrete resultater på mange måder repræsenterer socialdemokratisme i praksis.

I et større perspektiv handler socialdemokratisme for Dan Jørgensen om at sætte klare regler og banke hegnspæle i over for markedskræfter og vækst – men samtidigt også at udnytte dem, og anskue markedet som en præmis for at lave de omstillinger, som er nødvendige i en stadig voksende verden. ”En af de bedste ting vi kan gøre for både dyrevelfærd og miljøpolitik – og som er en god ærkesocialdemokratisk tanke – er at gå ind og rette markedsfejl”, siger Dan Jørgensen

Dette gælder både for dansk svineproduktion, men også i et større perspektiv, hvor Dan Jørgensen selv fremhæver CO2-udledning som den største markedsfejl i historien. Han forklarer, at det frie markeds kræfter, hvor priser fastsættes af udbud og efterspørgsmål, ikke tager hensyn til de afledte negative miljøeffekter, som eksempelvis udledt CO2 har. Og netop her passer den socialdemokratiske grundtanke om regulering af markedskræfter og Brundtlands forening af bæredygtighed og vækst perfekt ind. ”Hvordan skal vi rette op på en markedsfejl som CO2? Det kan vi jo gøre ved at pålægge afgifter, som vi gør i Danmark. Eller lad os i det mindste stoppe med at subsidiere – altså støtte – sort energi, som nogle, herunder det Internationale Energi Agentur, påpeger får langt mere støtte end grøn energi”, siger han og fortsætter: ”Jeg anerkender, at det kan være svært, for der er mange interesser i ikke at lave disse omstillinger. Men min pointe er, at muligheden ligger for, og at det ikke kræver kæmpestore nye opfindelser. Vi skal bare gøre det, der er sund fornuft”.

Ifølge Dan Jørgensen står det endnu tydeligere i dag end det gjorde, da Brundtland-kommissionen udgav deres rapport i 1987, at det socialdemokratiske og Brundtland’ske perspektiv på bæredygtighed er den vej, vi skal gå. ”Vi er tvunget ud i – og det er ikke kun af etiske og moralske årsager, men også fordi verdensøkonomien og presset på naturressourcer dikterer det – en situation, hvor vi må blive mere bæredygtige og ressourceeffektive, og på den måde forene vækst og bæredygtighed”, siger Dan Jørgensen

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977