Skibsmontør: ”Erhvervsskolerne er blevet en skraldespand”

I Frederikshavn kalder man eleverne på EUC i byen for ”Elever Uden Chancer”. Man ser ned på erhvervsskolerne og betragter dem som andenrangs-uddannelser, der ikke er lige så fine som de gymnasiale. Sådan lyder det fra den nyuddannede skibsmontør Mathias Skov. 

Af Helge Toksvig Bjerre, Kommunikationsmedarbejder hos Cevea

Hvorfor tror du, at EUC i Frederikshavn bliver kaldt for “Elever Uden Chancer”?

Det er blandt andet på grund af de typer, der går der. Kommunen er begyndt at bruge erhvervsskolerne som en form for aflastningscentre, hvor man flytter nogen fra kontanthjælp og over på SU for at spare penge. Næsten halvdelen af eleverne dropper ud igen, fordi de ikke kan finde en læreplads, eller fordi de simpelthen ikke er dygtige nok til at gennemføre en uddannelse.

Hvad tænker du om sådan et øgenavn?

Det er da ikke noget, man har lyst til at fortælle sine venner. Så på den måde har det mindre prestige at gå sådan et sted. Der er lidt holdningen: ”Hvis ikke du kan andet, kan du altid komme på en erhvervsskole”. Jeg tror, det ville løfte niveauet i vores klasser, hvis der var flere elever, som valgte det til. Nu er det ligesom om, det er blevet til en skraldespand for dem, der ikke kan andet.

Jeg tror, det ville løfte niveauet i vores klasser, hvis der var flere elever, som valgte det til. Nu er det ligesom om, det er blevet til en skraldespand for dem, der ikke kan andet.

Hvor længe har den udvikling stået på?

De sidste 5-6 år har det været svært for rigtig mange at finde en praktikplads. Resultatet er, at de dygtige elever fravælger erhvervsuddannelsen. Det er ærgerligt, fordi i dag handler erhvervsuddannelserne om meget mere, end kun at bruge sine hænder. Derfor er der brug for dygtige elever, der også kan bruge hovedet.

Det hænger nok også sammen med, at erhvervsskolerne er ligeglade med, om folk møder op til undervisningen. Så længe de har et vist elevantal på grundforløbet, er deres økonomi sikret. Eksempelvis startede vi 30 på min uddannelse. Men halvdelen faldt fra, da de ikke kunne finde en praktikplads – og til svendeprøven var vi kun 3 tilbage.

Hvad skal der til, for at erhvervsskolerne igen bliver anerkendt?

For det første skal der indføres adgangskrav til uddannelserne. For det andet skal det være nemmere at kunne læse videre, så man også tiltrækker de dygtige elever. Og for det tredje skal uddannelserne optimeres og forbedres. Der skal være mere og bedre undervisning, i dag er mange af uddannelserne alt for gammeldags. De skibsmotorer, eleverne for eksempel står og skruer i, er 30-40 år gamle. Allerede for 20 år siden kunne vi have brugt nogle nye motorer. Det samme gør sig gældende på nogle af mekanikeruddannelserne, hvor eleverne står og arbejder med biler, der er over 20 år gamle.

Udstyret i klasselokalerne er heller ikke optimalt. Hvis du skal bruge en halv time på at tænde computeren, så spilder du altså hurtigt din tid.

Det skal det være nemmere at kunne læse videre, så man også tiltrækker de dygtige elever.

Hvordan er EUC’s ry sammenlignet med de gymnasiale uddannelser i Frederikshavn?

Deres ry er selvfølgelig meget bedre end vores. Jeg har aldrig hørt noget negativt om den type skoler, ligesom man gør med erhvervsskolerne. EUC bliver aldrig en førsteprioritet, når folk kalder det for ”Elever Uden Chancer”. Det ville jeg heller ikke selv være interesseret i.

EUC bliver aldrig en førsteprioritet, når folk kalder det for ”Elever Uden Chancer”.

Så kunne du også have fundet på at fravælge sådan en skole, dengang du skulle vælge uddannelse?

Ja, det kunne jeg sagtens.

Har du oplevet, at andre fravælger EUC, fordi de synes, der ikke er nok prestige i at gå på en erhvervsskole?

Ja, jeg kender rigtig mange, der hellere vil ind på videregående uddannelser. Hvis man gerne vil være ingeniør, tager man en gymnasial uddannelse. Både fordi de ved, det er næsten umuligt at finde praktikpladser, men også fordi mange ikke orker at bruge et eller to år på at læse de fag op, som er nødvendige for at komme ind på en videregående uddannelse. Derfor ville det være helt optimalt, hvis man kunne læse videre, efter man har taget sin håndværksuddannelse.

 

I sidste weekend var en gruppe unge aktive i fagbevægelsen samlet til visionsseminar for LO Ungdom arrangeret af Cevea. Her gik snakken på, hvilken politik der skal føres i fremtiden og hvordan. Samtidig diskuterede man omverdenens syn på håndværk og erhvervsuddannelserne. Et syn der kunne være bedre. På baggrund af diskussionen her tog vi en snak med Mathias Skov. Han er nyuddannet skibsmontør fra EUC i Frederikshavn og ungdommens repræsentant i Dansk Metals hovedbestyrelse.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977