SF skal have ungdommen tilbage

carl_9772_mk

Et parti uden unge er et parti uden fremtid. At få fat i ungdommen igen er derfor en af de allervigtigste opgaver, mit parti står overfor.

af Carl Valentin, Landsformand for SFU

I løbet af det sidste halvandet år har stærke, unge, progressive kræfter forladt Socialistisk Folkeparti. Mange af dem til fordel for Socialdemokratiet. Deres fascination af det gamle skræntende arbejderparti, der efterhånden har lagt selv de mindste tegn på socialisme på hylden, kommer jeg nok aldrig for alvor at forstå. Heller ikke selvom jeg var tæt på flere af de mennesker, der har forladt SF.

Nogle hylder de unges exit. Ja, nærmest jubler over, at en generation har forladt vores parti. Det gør jeg ikke. Jeg jubler, når folk melder sig ind – ikke ud. Og kan man ikke se, at de unge talenters flugt fra SF er alvorlig og vil kunne mærkes mange år frem, så mener jeg ikke, man har forstået alvoren i den situation, vores parti står i.

Når det er sagt, er det tid til at se fremad.

Vi skal være dem, vi vil repræsentere

For at SF igen kan blive et parti, de unge gider stemme på, skal vi prioritere at få nogle unge mennesker valgt i Folketinget samt by- og regionsrådene. Ude lokalt skal vi sørge for at satse på de dygtige unge, vi har i vores organisation og få dem ud og repræsentere vores parti. Ikke fordi det i sig selv har en værdi at være ung, men fordi det er vigtigt, at ungdommen kan mærke, at vores parti repræsenterer dem. I virkeligheden er det samme logik, som når jeg ofte før har slået på tromme for, at SF skal få valgt flere alminelige lønarbejdere i Folketinget. Vi skal være dem, vi vil repræsentere.

Vi skal være der, hvor de unge er

En stor del af det at få fat i ungdommen er ikke noget, der kan klares fra Christiansborg. Her er det udenomsparlamentariske arbejde langt mere afgørende.

De kommende år skal SF derfor satse massivt på at komme ud og snakke med de unge, der hvor de er i deres hverdag. En indsats der naturligvis skal ske i tæt samarbejde med SFU. Vi skal besøge alt fra uddannelsessteder og arbejdspladser til kollegier og skateparker. Vi skal tale med folk om de udfordringer, de oplever i deres hverdag. Både fordi det er sådan, vi bedst får en forståelse for, hvad der rør sig i folkedybet, men også fordi mange vælgere savner nogle politikere, der ikke blot taler til dem gennem mediernes tåge, med ringer på dørklokken, tager en god snak med dem og tager deres bekymringer alvorligt.

Vi skal favne bevægelserne

Socialistisk Folkeparti er historisk set blevet præget af mange bevægelser: Arbejderbevægelsen, hippiebevægelsen, freds- klima- og miljøbevægelsen, kvindebevægelsen og mange flere. Det ligger derfor også i vores DNA at samarbejde med og inddrage disse i vores politiske arbejde.

Skal SF have fat i de unge igen, må vi satse benhårdt på at styrke samarbejdet med bevægelserne. Når det handler om at få unge med, bør elev- og studenterbevægelsen naturligvis være hovedfokus, men andre bevægelser er selvfølgelig også relevante, da de huser mange unge.

Ungdommen skal kunne mærke, at SF både er et parti, der står side om side med dem, når de demonstrerer, og tager kampene på vegne af dem i forhandlingslokalerne på Christiansborg.

Aktivismen skal i højsædet

At blive en helt naturlig del af bevægelsernes arbejde og stå side om side med demonstranter kommer ikke af sig selv. Det kræver et SF, der beslutter sig for selv at ville være en bevægelse. For at blive det skal aktivismen i højsædet.

Der er mange, man kan lære af ude i verden, hvis man som politisk parti vil blive god til at lave alternative og aktivistiske arrangementer og happenings. Nogle af dem, der er nået rigtig langt, er det hollandske socialistparti, SP, og deres ungdomsorganisation, ROOD.

Et klasseeksempel på god aktivisme fortalte de hollandske socialister mig om, da jeg var på besøg hos dem for at hjælpe til med deres parlamentsvalgkamp i 2012: Mange ældre mennesker var generet af, at der ikke var toiletter i de hollandske regionaltog. For flere var det faktisk så stort et problem, at de enten måtte droppe den offentlige transport eller stå af ved stationer i utide, hvis tissetrangen meldte sig.

SP hørte om deres problem og besluttede sig for at skabe opmærksomhed omkring det. Derfor tog en masse af partiets folkevalgte nogle pap-toiletter under armen, slæbte dem med ind i togene og satte sig på dem – til stor morskab for passagererne og pressen. Det utraditionelle og lidt fjollede virkede forfriskende, og jeg kan love jer for, at de hollandske socialister fik credit for deres optræden blandt landets ældre medborgere og deres interesseorganisationer, og selvom de unge ikke havde samme problemer, affødte det også respekt hos dem.

Sådan nogle initiativer, skal SF også turde tage, hvis vi vil appellere mere til de unge – og til bevægelserne i det hele taget. Og hvis SF synes, det er lidt langt at tage til studietur til Holland, kunne de jo starte med at lære lidt af SFU. Vi har nemlig lavet forskellige former for aktivisme i årevis – f.eks. var vi i sidste uge forbi Burger King og fejre deres ansatte, for at sætte fokus på, at de betaler mere i skat i Danmark end hele virksomheden.

SF skal tale ungdommens sag

Den sidste ting, jeg mener, SF må gøre, hvis vi vil have ungdommen tilbage, er måske en smule åbenlys, men ikke desto mindre er det fuldstændig afgørende for, at SF igen kan blive et parti, der tiltrækker de unge: Vi skal turde prioritere at fokusere på det, der optager ungdommen.

Ungdomsarbejdsløsheden i Europa er eksploderet, lærepladsmanglen er tårnhøj og antallet af unge med psykiske lidelser kan få de fleste til at frygte for vores fremtid.

De udfordringer skal SF levere klare socialistiske svar på.

 

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977