SF er regeringsdueligt

pia-olsen

Støvet har knap nået at lægge sig efter SF’s tumultariske regerings-exit. Alligevel siger partiets nye formand, Pia Olsen Dyhr, at folkesocialisterne viste sig ”regeringsduelige”. Derfor skal de tilbage i regering. Men modsat sidst, så skal partiet ikke kun være for dem, der smører leverpostejsmadder og står tidligt op om morgenen. 

af Alexander Sokoler og Viktor Grønne, Cevea

Det historiske projekt med at cementere SF som en fast del af regeringsmagten i Danmark led et alvorligt knæk for to måneder siden. Efter splid og skænderier mellem partiets folketingsmedlemmer på direkte tv trak folkesocialisterne sig fra regeringen, og Annette Vilhelmsen forlod formandsposten.

Men ifølge den nyvalgte formand og tidligere transportminister, Pia Olsen Dyhr, så var arbejdet i regeringen langt fra spildt. For det lykkedes at sætte røde og grønne aftryk. Og SF lærte at omgås magten.

Cevea mødte formanden til et interview om regeringsdeltagelse, rollen som støtteparti og leverpostejsmadder.

SF tog ansvar
”Det store flertal af SF’ere vil gerne være i regering stadigvæk. Det oplever jeg, når jeg snakker med dem,” siger Pia Olsen Dyhr om situationen i dag.

Den direkte årsag til, at SF trak sig ud af regeringen, var salget af dele af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. En beslutning, som store dele af den danske befolkning var imod, og som flere i SF’s folketingsgruppe åbent kritiserede.

– Når du ser tilbage, hvad fik SF så ud af at sidde i regering?

”Rigtig meget. Det er en forkert fortælling, at SF ikke var regeringsdueligt. Vi leverede i regeringen. Du kan se det på en lang række områder. Som transportminister var jeg med til at lande en aftale til 28,5 mia. kr., som sikrer bedre togtransport i hele Danmark. Pengene kommer fra en oliefond, som vi selv var med til at slås igennem i regeringen.”

– Men historien viser vel også, at I ikke kunne stå distancen, da I skulle tage ansvar for de svære beslutninger, som følger med regeringsansvaret?

”Det er jeg ikke enig i. Vi tog ansvar for rigtig mange svære beslutninger. Tænk bare på, at vi var med til at sænke selskabsskatten. Det var ikke en blomst, som havde groet i SF’s baghave, men vi gjorde det, fordi vi fik en lang række andre ting. Både i form af flere offentlige investeringer og efteruddannelse af faglærte og ufaglærte. Det var Dong-sagen, der gjorde, at vi forlod regeringen. Ikke alt muligt andet.” 

Dong-salget var noget særligt
- Hvad mener du så med, at SF er ”regeringsduelige”, når I ikke kan holde til at træffe den type af beslutninger?

”Salget af Dong til Goldman-Sachs var noget helt, helt særligt. Det burde jo vække til eftertanke hos alle politikere, når 80 pct. af befolkningen er uenig med dem. Ikke kun politikere i SF. Når det er sagt, så er vi ude, og så er den ikke længere. For mig er SF et parti, som hører til i regeringen. Det skal vi igen. Samtidig har vi lært rigtig meget af det her forløb, som vi kan bruge fremover. ”

– Så hvis SF kommer med i en regering igen og bliver stillet over for en beslutning, som er ligeså svær, vil I så forlade regeringen?

”Jeg vil ikke anbefale at gøre det samme igen, nej. For mig er det vigtigt, at SF fører sin politik igennem, og det gør man bedst i regeringen. Vi laver ikke politik for sjov. Der er nogen politikere, som synes, at det er meget mere tilfredsstillende at snakke om samfundet. I SF vil vi gerne lave det om. Det er resultaterne, der tæller. Når jeg får breve fra folk, som falder ud af dagpengesystemet, så gør det indtryk, og så synes jeg, at vi skal bruge vores mandater til at få indflydelse. Jeg stikker gerne SF’s fingre ned i sølet, hvis vi kan trække nogle folk op af mudderet ved at lave en aftale om dagpengene – også selvom aftalen ikke er fuldstændig perfekt.”

Et loyalt støtteparti
Selvom SF ikke længere har direkte adgang til det politiske maskinrum, så regner Pia Olsen Dyhr med at etablere et stærkt samarbejde med den nye SR-regering frem mod næste valg.

”Vi er et loyalt støtteparti. Vores hovedmodstander er de borgerlige. Vi vil ikke slå løs på vores egne, fordi det er lettest. Danmark har ikke brug for en blå regering efter næste valg. Men selvfølgelig vil vi stå fast på vores kerneværdier, når vi skal indgå aftaler. Vi er ikke til salg for hvad som helst.”

– Hvad føler I af forpligtelser i forhold til et regeringsgrundlag, som I selv var med til at skrive?

”Mange af de lovforslag, som kommer op i den næste tid, stemmer vi selvfølgelig for. Alt andet ville være absurd, for vi har selv været med til at lave dem, og det står vi på mål for Men jo længere tid der går, jo mindre involverede er vi, og så kommer vi også til at stå friere. 

Tre pejlemærker for fremtiden

Pia Olsen Dyhr udpeger tre områder, som SF skal slås for fremover. Det første er arbejdspladser i Danmark.

”Vi har mistet 200.000 arbejdspladser, siden krisen satte ind. Det er arbejdspladser, som skal vindes tilbage. Det arbejdede vi på i regeringen, og det arbejder vi på fortsat. Men i SF skal vi også have et særligt fokus på dem på dagpenge og kontanthjælp. Derfor har vi foreslået, at genoptjeningsperioden til dagpenge halveres. Det er et af de krav, som vi vil tage med til finanslovsforhandlingerne.”

Derudover nævner hun behovet for at genoprette tilliden mellem politikere og offentligt ansatte.

”Der er kæmpe mistillid, når man diskuterer med lærere og pædagoger. De er ikke særlig tilfredse med, hvordan politikerne gør det i Danmark. Det skal vi tage alvorligt. Vi skal styrke indsatsen i folkeskolen og daginstitutionerne og inddrage de ansatte i, hvordan vi gør det bedre. Vi skal ikke fra Christiansborg bestemme detaljeret over den enkelte skole eller børnehave.”

Endelig vil den nye formand have mere fokus på det grønne område.

”Tag den grønne teknologi. Det er et af vores største eksportområder. Vi kan f.eks. noget særligt på vandrensningsområdet. Den teknologi har vi ikke fået, fordi nogle virksomheder har tænkt ’fedt, det her kan jeg tjene penge på’. Vi har fået det ved at stille krav og lave regulering, og det har trukket udviklingen med sig. Vi skal blive ved med at sætte barren højere på det her område.”

– Nogle SF’ere har været bange for, at det grønne kommer til at fylde mere end det røde med dig som formand. Har de ret?

”Jeg er grøn. Det indrømmer jeg gerne. Men jeg mener ikke, at man kan være grøn uden at være rød. Det er ikke en modsætning. Se bare på de grønne partier i Europa. De er jo rodfæstede i værdier om solidaritet, tolerance og frisind. Det er vi også. Men jeg vil sige, at det grønne for mig ikke bare skal være en niche. Min grundopfattelse er, at bæredygtig udvikling og bedre udnyttelse af vores ressourcer er ligeså vigtigt som dagpenge. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at fremtidige generationer kan få rent vand ud af vandhanen. I bund og grund handler det jo også om lighed.”

Mere end leverpostejsmadder

– Den tidligere ledelse forsøgte at gøre SF til et talerør for det ufaglærte og faglærte Danmark. Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) skrev bl.a. i en kronik i Berlingske, at han lavede politik for dem, som stod tidligt op om morgenen og smurte leverpostejsmadder. Hvad for en gruppe, vil du gerne have stemmer på SF?

”Vi skal slet ikke tale om det på den måde. Udgangspunktet er, hvad vi mener i SF. Lad mig give et eksempel. Jeg er valgt i Nordsjælland. Det er et område i Danmark, hvor der bor mange privilegerede. Alligevel er der folk, som stemmer på SF. De gør det på trods af deres pengepung. Fordi de synes, at vi har et godt projekt. Og fordi de kan se fornuften i omfordeling af værdierne og social tryghed for alle. Det skaber sammenhængskraft og måske endda højere lykke i et samfund. Jeg har ikke behov for at sige, at de er dårligere mennesker end en ufaglært. For mig er det vigtigt, at SF er med til at styrke sammenhængskraften og solidariteten i samfundet. Er man enig med SF, så skal man stemme på os.”

– Men har du ikke en gruppe, som du gerne vil repræsentere?

”Som jeg lige har nævnt, så er vi et parti, der kæmper for grøn omstilling, danske arbejdspladser,  mere omfordeling, social tryghed og tillid til de ansatte i den offentlige sektor. Jeg synes, at man skal stemme på SF, hvis man gerne vil have det. Vi er et folkeparti, og det skal vi holde fast i. Derfor har jeg ikke behov for at sige, at der er mennesker, som ikke er velkomne hos os. Det er vigtigt, at vi er et mangfoldigt parti.”

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977