Robert Putnam: vores fællesskaber smuldrer langsomt væk

Robert Putnam. (© 2012 Bowling Alone)

Organizing-principper er ved at gøre deres indtog i fagbevægelsen og i arbejderpartierne. Overalt hyldes fællesskaber båret af personlige relationer og med politisering igennem lokale hverdagsproblemer. D. 14. oktober havde København besøg af Harvard-professoren Robert D. Putnam, der med et videnskabelig perspektiv hylder det organiserede civilsamfundet og de lokale handlingsfællesskaber.  

Af Alexander Thorvaldsen

Emnet er hvordan gode samfund kræver stærke fællesskaber og civile forbindelser, og en stuvende fuld forelæsningssal på Københavns Universitet lytter intensivt til Robert D. Putnam. Der hersker ingen tvivl om, at den 72-årige politolog er et populært navn.

”Da jeg var dreng, var our kids hele byens eller lokalområdets børn. I dag betyder our kids bogstavelig talt de faktiske børn af forældrene og inkluderer ikke længerenaboens datter eller klassekammeraten.”

”Da jeg var dreng, var our kids hele byens eller lokalområdets børn. I dag betyder our kids bogstavelig talt de faktiske børn af forældrene og inkluderer ikke længere naboens datter eller klassekammeraten.” Sådan sætter Putnam ord på forståelsen af fællesskabet i dag. Fra et omfangsrigt fælles ”vi”, hvor man er knyttet til hinanden igennem lokale fællesskaber, til en mere isoleret tilværelse uden social sammenhængskraft. Det er symptomet på den opsplitning, det amerikanske samfund oplever i dag, og noget mange i centrum-venstre sikkert vil nikke genkendende til også i Danmark.

Og Putnams pointe kan udfoldes ret simpelt: Når folk melder sig ud af de lokale fællesskaber – det værende politiske såvel som ikke-politiske – ryger samfundets kit, de demokratiske institutioner forringes og enkeltindivider mister deres mulighed for at udfolde sit fulde potentiale. ”Uden tillid og naboskab er der mere kriminalitet og den sociale isolation øger dødeligheden markant,” er den klare konklusion af glæderne ved fællesskaber. Også derfor skal vi organisere os og skabe fællesskaber hvor vi er, hvad end det konkret er grillfester, faglige organisationer eller sportsklubber, mener Putnam.

Social kapital som mirakelkur

Putnams opdagelser startede med et studie af italienske regioner og disses udvikling. I bogen Making Democracy Work fra 1993 fandt han, at netop social kapital og civilt engagement får demokratiske samfund til at præstere bedre på en lang række områder. Det giver mere vidtrækkende og flere velfærdsprogrammer, effektivitet i forvaltningen, budgetoverholdelse og generel befolkningstilfredshed.  Denne opdagelse var revolutionerende for professorens videre arbejde.

Folk ser mere og mere tv og går mindre og mindre til møder i partiet eller i fagforeningen

”Tænk på det som en række af potteplanter. Vi ville undersøge, hvorfor nogle planter vokser hurtigere og bedre end andre, og hvilken jordbund og gødning, der skaber denne vækst. Vores konklusion var og er, at den sociale forbundethed er altafgørende for velfungerende samfund,” forklarer Putnam for forsamlingen.

Senere kastede Putnam sig over manglen på civilt engagement i nutidens USA med bogen ”Bowling Alone”. Faldet i medlemskab af bowlingklubber (og endda med et stigende antal bowlere), bliver et synonym for det organiserede civilsamfunds forfald. Folk ser mere og mere tv og går mindre og mindre til møder i partiet eller i fagforeningen.

Professoren bruger et amerikansk udtryk, til at forklare hans opdagelse af social kapitals betydning: ”If all you have is a hammer, everything looks like a nail.” Det er denne ’law of the hammer’, som indrammer alle artikler og bøger, der senere er udgivet. Social kapital og et stærkt organiseret civilsamfund er kernen, uanset om det handler om politisk deltagelse, indvandring, religion eller ulighed. Det politiske mål bliver derfor at reetablere og styrke ’communities’ – uanset hvor man befinder sig. På den vis kan Putnams tanker om social kapital siges at lægge et teoretisk og videnskabeligt fundament for community organizing. At stærke personlige relationer og social kapital er til gavn for både den enkelte, men så sandelig også for samfundet.

Ulighed som en udfordring for fællesskabet

Det nyeste skud på stammen for professoren er ulighed og dens betydning for sammenhængskraft og social kapital. Og det er også her der kommer den klareste politiske opfordring til deltagerne. Det amerikanske samfund står overfor en skillevej, fordi kløften mellem rig og fattig er eksploderet.  Og professoren sætter ord på syne bekymringer: ”Hvis ikke der etableres en stærk politisk og social bevægelse nu, frygter jeg for et opsplittet samfund. Et samfund hvor man ikke bygger bro mellem samfundslagene og hvor børn har vidt forskellige muligheder alt efter hvilke forældre, man fødes af.”

Det er ligeså meget den sociale opsplitning og forskellen i livsmuligheder, som den konkrete økonomiske ulighed, som underminerer fællesskabet.

Og her rammer Putnam en pointe, man også finder i den danske debat hos eksempelvis Tænketanken Cevea og Lars Olsen. At velfungerende samfund kræver forpligtende fællesskaber på tværs af samfundslag. At folkeskolen er en social smeltedigel, hvor ikke kun svage elever hives op, men også et sted, hvor direktørdatteren møder børn i andre livssituationer. ”Moderne, diverse samfund kræver social kapital der bygger bro og ikke bare netværk af ligemænd”, som Putnam vinkler det til.

Det er derfor ligeså meget den sociale opsplitning og forskellen i livsmuligheder, som den konkrete økonomiske ulighed, som underminerer fællesskabet. Men fællesskabet er sat yderligere under pres på grund af uligheden, hvilket professoren også har danskere kan nikke genkendende til – til en hvis grad.

Lektien er altså klar. Vi skal organisere os. Fordi civilt engagement gavner såvel samfund som den enkelte deltager, men også fordi vores fællesskaber langsomt smuldrer, hvis vi ikke skaber en slagkraftig bevægelse.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977