Per Christensen: Danskernes valg

Daglig Ledelse Per Christensen

Ved næste folketingsvalg skal fokus være på uddannelse, arbejdspladser og en værdig afsked med arbejdsmarkedet

Af Per Christensen, formand for 3F

Vores medlemmer er optaget af hverdagens udfordringer. De afviser social dumping, yderligere nedskæringer i den sociale tryghed, og et forstærket pres på de unge, der i disse år har urimeligt svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vores medlemmer vil i stemmeboksen ikke sende mange tanker efter det europæiske semester, det strukturelle budgetunderskud eller arbejdsudbuddet og Dream-modellens balancepunkter. De vil have meget konkrete svar på hverdagens udfordringer.

De ser med bekymring på erfaringerne fra Tyskland, hvor lønmodtagere med fuldtidsarbejde må søge socialhjælp for at klare dagligdagen. De hører med forundring på historier fra USA, hvor ansatte hos detailgiganten Walmart tager imod mad-donationer fra deres egen arbejdsgiver, fordi lønnen ikke rækker. De frygter, at den udvikling er på vej til Danmark.

Vores medlemmer forventer derfor helt entydigt af os, at vi skal søge indflydelse for at varetage deres interesser i Folketing og regering, uanset hvordan valget falder ud.

De er vant til, at vi finder løsninger med arbejdsgiverne. Nogle gange beskedne løsninger, når tiderne byder på smalhals. Andre gange mere perspektivrige løsninger, når virksomhedernes bundlinjer bugner. Sådan fungerer det også i Folketinget.

De politiske partier går til valg på en kombination af flotte resultater og lokkende visioner. Men vælgerne husker også de skuffelser, partierne bringer med i bagagen.

Konkrete svar

Vores medlemmer vil i stemmeboksen ikke sende mange tanker efter det europæiske semester, det strukturelle budgetunderskud eller arbejdsudbuddet og Dream-modellens balancepunkter.

Regningen skulle betales, og helt urimeligt stod de langtidsledige og de efterløns-trængende først for.

De vil have meget konkrete svar på hverdagens udfordringer. Hvordan de og deres børn bliver og holder sig dygtige nok til at kunne være i beskæftigelse. Hvordan de får en værdig afsked med arbejdsmarkedet.

I 3F har vi mange svar og løsningsmuligheder på vores medlemmers udfordringer, og vi kæmper for at realisere en ekstra bid af dem under hver eneste overenskomstforhandling. Vi går fortsat meget gerne i dialog med de politiske partier, der vil bidrage til løsningerne og til at udvikle nye svar.

Centrum-venstre har tradition for at værne om fællesskabets kamp for en solidarisk samfundsudvikling. Det indebærer også ansvar for orden i økonomien, for hvis den kører af sporet, betaler de svageste og de unge prisen – se blot til udviklingen i Sydeuropa i disse år.

Men orden i økonomien kan godt gå hånd i hånd med indsatsen for at skaffe de mest udsatte medborgere en rimelig og anstændig tilværelse og allerhelst også en plads i fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Regningen efter Løkke

Efter ti år med fest på finansfolkets natklubber, tøjlesløs overbelåning på ejerboligmarkedet og en løssluppen VKO-politik med rødvinsreform for de bedrestillede danskere kom så endelig for et par år siden dommens dag. Regningen skulle betales, og helt urimeligt stod de langtidsledige og de efterløns-trængende først for.

Vi skal sikre konkurrencekraft og arbejdspladser med en effektiv, kvalitetspræget produktion, som vi opnår gennem engagerede, innovative og dygtige medarbejdere og et respektfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Den himmelråbende uretfærdighed skabte kampgejst, og også rigtig mange af 3Fs medlemmer tog i 2011 ud på gågader og trappeopgange for at agitere for en ny kurs. En krævende, langt mere ansvarlig og retfærdig kurs.

Vi fik et magtskifte, men ikke et rent bord, for regningen til de langtidsledige og de efterløns-trængende lå der desværre stadig. Til gengæld fik vi en ny regering under Helle Thornings ledelse, der har satset og satser meget store milliard-beløb på at sætte skub i beskæftigelsen og skaffe arbejde til de ledige.

Næste gang, vi skal vælge nye MF’ere, vil vores medlemmer i 3F huske både skuffelserne og resultaterne fra indeværende valgperiode.

For mange af vores medlemmer vil de kommende år stadig være præget af utryghed i jobbet, nervøsitet over børnenes fremtid og usikkerhed med hensyn til de sidste år på arbejdsmarkedet.

Uddannelse, job og tryghed

De temaer, som vil kunne engagere vores medlemmer ved næste folketingsvalg vil derfor være uddannelse, sikring og skabelse af arbejdspladser og en mere tryg tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, når man har knoklet løs i 40-45 år.

De partier vil stå stærkt blandt vores medlemmer, som vil sikre lønmodtagerne en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

De fleste af vores faglærte og kortuddannede medlemmer ved, at efter- og videreuddannelse er helt afgørende, hvis de skal have større tryghed i jobbet. Danske arbejdspladser sikres ikke gennem et nedadgående ræs imod ringere løn- og arbejdsvilkår i håbløs konkurrence med rumænere, vietnamesere og brasilianere.

Vi skal sikre konkurrencekraft og arbejdspladser med en effektiv, kvalitetspræget produktion, som vi opnår gennem engagerede, innovative og dygtige medarbejdere og et respektfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

De partier vil stå stærkt, som tilbyder og leverer bedre vilkår til både de kortuddannede voksne og unge danskere for relevant og tiltrængt uddannelse. I hvert fald blandt vores medlemmer.

De partier vil stå stærkt, som fortsat vil beskytte bæredygtige danske arbejdspladser og bekæmpe unfair konkurrence og social dumping. Ikke mindst blandt vores medlemmer.

De partier vil stå stærkt blandt vores medlemmer, som vil sikre lønmodtagerne en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er forskel på nedslidningen, hvis man først efter en universitetsuddannelse skal gøre sin entre på arbejdsmarkedet, mens man hastigt nærmer sig de 30 år, eller hvis man søger sit første fuldtidsarbejde, når man har afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen.

Brede aftaler

I kommuner og regioner er vi vant til, at langtidsholdbare løsninger skabes gennem brede aftaler, hvor man afviser ekstreme ønsker om ultra-liberale wild-west-modeller eller stalinistisk og bedrevidende detailstyring.

Det er jeg overbevist om, at danskerne – og i hvert fald hovedparten af 3Fs medlemmer – også vil foretrække ved det kommende folketingsvalg.

Så hvis vi i 3F skulle se drømme-regeringen som en persontype, leder vi efter en omsorgsfuld bogholder med internationalt udsyn og respekt for håndens arbejde! Men kan hun klare sig i valgkampen på de sociale medier og i 24syv-tv-nyhedsflowet?

Lad os gøre forsøget. Alternativet er værre. I hvert fald for vores medlemmer.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977