Pædagoger og lærere skaber sammen en ny og varieret skoledag

5693225-henning-pedersen-formand-for-bupl

Skolereformen har åbnet op for flere pædagoger i den danske folkeskole, og det er noget, som vi alle skal glæde os over. Hvis ambitionen om en ny og varieret skoledag virkelig skal opfyldes, så er pædagogernes kompetencer helt afgørende for de kan sammen med lærerne skabe et trygt læringsmiljø og gode fællesskaber mellem eleverne.

Af Henning Pedersen, formand for BUPL

Nogle gange fremstår det dog som om, at det er helt nyt , at pædagogerne nu skal ind på skolerne. Det er helt forkert. Vi har mange erfaringer fra pædagog-lærer samarbejdet fra skoler og kommuner, der lang tid før skolereformen har set gevinsten i at bruge begge fagligheder i skolen. Så vi begynder ikke på bar bund men med et godt afsæt i gode erfaringer. Og efter planen så skal der flyttes hele 4.000 pædagoger fra SFO erne og over på skolerne, så det kan virkelig mærkes, at der kommer en ny faggruppe ind i elevernes skoledag.

Det tætte samarbejde giver læreren mulighed for at fokusere endnu mere på de faglige mål, mens pædagogen kan koncentrere sig om at skabe nogle gode rammer for læring. Og sørge for at eleverne har det godt og er klar til at lære. Et eksempel kan være, at eleverne kommer ind efter et frikvarter, og to elever har haft en konflikt. De er slet ikke klar til at modtage undervisning, og læreren står klar ved smartboardet. Her kan pædagogen træde til få talt om hvad der er sket så eleverne efterfølgende får noget fagligt ud af timen, og ikke stadig sidder og tænker over, hvad der skete i frikvarteret.

Et af de nye tiltag i skolereformen er den såkaldte understøttende undervisning, hvor pædagogerne skal spille en stor i rolle på alle klassetrin. Når pædagoger varetager understøttende undervisning, så lytter de til børnenes ideer og omsætter undervisningen i aktiviteter, som kan fremme børns trivsel, læring og fællesskaber. Det kan f.eks. være ved et rollespil, som giver faglig historisk viden om middelalderen. Pædagogen kan organisere, at der laves en drejebog, fordeles roller, sys dragter og laves våben. Børnene kan lede efter inspiration og inddrages i fordelingen af opgaver og spilforløb.

Pædagogerne kan også bruge den understøttende undervisning til at kombinere faglig læring i klasserummet med udeaktiviteter og bevægelse. Det kan være matematik, natur og teknik, håndværk og design kombineret med dragebygning. Eller idræt, matematik og natur og teknik der munder ud i et orienteringsløb.

Hele udfordringen med øget inklusion i folkeskolen er også en kærkommen mulighed for at trække mere på pædagogernes faglighed. Pædagogerne har i årevis arbejdet med inklusion og har en uddannelsesmæssig ballast, som de kan trække på. Vi behøver bare kigge syd for grænsen. I Tyskland er der fast tilknyttet en pædagog i klasser med børn, der skal inkluderes. Ja, i visse klasser er der endda to pædagoger.

Der er altså nok af gode eksempler på, hvad pædagogerne kan bidrage med i den nye helhedsskole, men det er desværre ikke alle kommunerne, der har fået øjnene op for pædagogerne faglighed. Hvis man kigger ud over det kommunale landsskab, så er det et meget broget billede, der tegner sig. Nogle kommuner som f.eks. Holbæk og Odense er langt fremme, hvor pædagogerne nu er tilknyttet både i indskolingen og de ældre klasser. Andre kommuner har brugt skolereformen som en spareøvelse og skåret i antallet af pædagoger eller tvunget dem ned i tid. Stik mod intentionerne i skolereformen.

Den bedste måde at vise, at nogle kommuner har truffet dårlige beslutninger, er ved at fortælle de positive historier om det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det vil vi i BUPL gøre i løbet af det nye skoleår. Fortælle om børn, der trives og lærer på samme tid. Og vi vil stille spørgsmålet, om det virkelig er postnummeret, der skal bestemme, om alle børn skal få glæde af det nye samarbejde mellem lærere og pædagoger.

I månederne op til skolestarten i august 2014 er pædagogerne blevet rost til skyerne af politikere på Christiansborg og fra det kommunale landsskab, der glæder sig til at på den nye faggruppe ind på skolerne. Skolereformen er historisk. Pædagoger – I skal ranke ryggen. Monopolet af seminarieuddannede lærere i skolen er brudt. Pædagogerne skal ind i skolerne, og der er brug for jer , lød det f.eks. fra Københavns overborgmester Frank Jensen (S) under Folkemødet på Bornholm. Undervisningsminister Christine Antorini (S) bliver ved med at understrege, at reformen ikke kan blive en succes uden pædagogerne og formand for KL’s børne-og kulturudvalg Anne Mee Allerslev (R) mener, at flere kommunerne skal være bedre til at bruge den faglighed, som pædagogerne kommer med.

Nu er hverdagen begyndt. Klokken har ringet ind til første time, og pædagogerne er mødt op. De første par måneder vil være præget af nogen usikkerhed fra både pædagoger, lærere, skoleledere, elever og forældre. Men jeg er sikker på, at vi snart vil se de første resultater af pædagogernes nye indflydelse på skolerne. Til glæde for børnene.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977