NPM: En Ubegavet Styringsteknologi

2231210-jens-jonatan-steen-direktr-for-cevea

Problemet er ikke at vi styrket fokus på styringen i den offentlige sektor, men problemet er at den målstyring og New Public Management, som har været indført over de sidste 25-30 år dels bruges forkert og dels overbruges. Selvom djøferne har mange facetter og kompetencer, så bliver de brugt som implementerings- og kontrolbetjente i velfærdsudviklingen. De bliver i stigende grad anvendt til at styre et mistillidsregime. 

Med indlæg som “Implementeringskonsulenterne overtager Velfærdsdanmark” og interviewet ”Antidjøfere” i DJØFbladet, så er  er Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea, blevet kendt for sine udfald mod og udfordringer af Djøf’erne dominans i den offentlige sektor. Men det er vigtigt for ham at adskille “Djøfisering” og behovet for kompetente akademikere i det offentlige embedsværk.

“Der er brug for kompentente Djøfere til at udfordre fagpersonalet, til at kvalificere ledelsen og til at bidrage til udviklingen  af de politiske strategier. Problemet er ikke den enkelte Djøfer, men det der opstår, når man forvalter ud fra en meget ensidig styringsfilosofi og når manacceptere den dominerede djøfkultur.” siger Jens Jonatan Steen

Djøferne er blevet produktivitetsmotorer

I 70erne og 80erne var der ikke tilstrækkelig overblik over og hånd i hanke med det offentlige forbrug ude i kommunerne. Det krævede stigende fokus på de voldsomme udgiftsposter og udvikling af nye styringsformer , hvorfor større kontrol fra Finansministeriet og Moderniseringsprogrammet fra 1983 blev de mest tydelige svar.

“Der var brug for en strammere økonomistyring, der var brug for større gennemskuelig og skarpere politiske ledelse. Det var rigtige tiltag, men det er også tiltag, som enten er kørt for langt ud eller ikke indfriet efter de oprindelige ønsker.  Når man se på Djøfernes kerneopgaver i dag så står produktivitetsgevinster og privatisering i centrum, hvilket kan være udmærket. Men systemet er blevet selvrefererende og redskaberne forældede.,” siger Jens Jonatan Steen

Effektivitet forudsætter tillid

Da man reformerede den offentlige ledelse i 90’erne havde manen vision om mere decentral ledelse, som står som et centralt element i det man betegner New Public Management. Men i praksis blev resultatet centraliseret decentralisering; hvor i stedet for at give ansvaret fra sig strammede så meget op målstyring, kontrol og bechmark, at velfærdsmedarbejderne tabte og ikke vandt indflydelse. I stedet for selvstyrende enheder, så blev til at sosu’erne skal kontolleres vi a PDA’er og lærer via bindene trinmål. Den central styring og mistillid vandt over den decentrale kreativitet, selvledelse og tillid.

“Den paradoksale ved udviklingen er at der er blevet mange flere Djøfere på trods af at ønsket med kommunalreform og generel afbureaukratisering langt hen af vejen havde været det stik modsatte. Ude i kommunerne har vi fået mange flere djøfere, en meget mere djøf-domineret kultur og desværre har vi også kontrol-djøfere frem for udviklingsdjøfere. Det var ikke intentionen,” siger Jens Jonathan Steen

Det afgørende for udviklingen er at den desværre er kommet til udtryk ved at man har lave en stadigt mere centraliseret styringsform.

“Det har simpelthen ikke givet den tillid og det ansvar til frontpersonalet, som er hele pointen med New Public Management. I stedet for at effektivisere og forbedre, er man endt i en meget omkostningstung og ufleksibel styringsmodel. Man tæller og vejer i stedet for at lede og koordinere. Kvantificeringen har taget overhånd,” siger Jens Jonatan Steen

Behov for en kulturændring

Fejlene i de offentlige styringmodeller skyldes, ifølge Jens Jonatan Steen, langt hen af vejen den kultur, som djøferne bliver født ind i og den funktion de har fået i udviklingen af velfærdssamfundet.

“Djøfere er gode til anerkende og hævde hvad de er dygtige til. Men de er samtidig meget dårlige til sætte grænser for deres egne og se hvad de andre faggrupper er dygtige til. Respekten for andre kompetencer, færdigheder og fagligheder skal tilbage i førersædet, hvis Djøferne skal tage deres rolle som rammesætter og facilitator alvorligt. Vi har grundlæggende brug for at fremtidens Djøf’ere igennem uddannelse, erhvervskarriere og selvopfattelse erkender deres egen utilstrækkelighed” siger Jens Jonatan Steen

Men Djøferne må selv gå forrest

“Der er behov for en ambitiøs kulturændring, som Djøferne selv skal være med til at skabe. Jeg er sikker på at de meget hele vil strategiudvikle og innovere, i stedet for at bruge alt deres arbejdstid på at måle, veje og kontrollere andres arbejde. Djøferne ved ikke bedst, hvordan tager sig af de ældre på plejehjemmene eller de små poder i vuggestuer – det før velfærdsmedarbejder. Derfor skal Djøferne redefinere sig selv i en ny, mere tillidsbaseret og frem for alt mere begavet styringsform,” siger Jens Jonatan Steen

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977