Nikolaj Villumsen: EU skal holde fingrene fra velfærden

nikolaj_villumsen_miljoe_maj2013_andreas_bro

Der behov for at regeringen sætter foden ned og kræver at det indre marked ændres så det respekterer indretningen af medlemslandenes nationale velfærdsordninger. Det ville betyde at løftet til vælgerne fra ja-partierne ville blive indfriet. Og det ville betyde at EU skulle holde fingrene fra vores velfærd. Danmark bør kræve et velfærdsforbehold. 

af Nikolaj Villumsen, EU-ordfører for Enhedslisten

Da danskerne skulle stemme om Danmark skulle med i det indre marked i 1986 lovede Pia Kjærsgaard og resten af de borgerlige partier at det ikke ville betyde at EU ville begynde at blande sig i vores velfærd- og skattesystem. Heroverfor frygtede venstrefløjen, store dele af fagbevægelsen, de radikale og socialdemokraterne med Svend Auken, som formand, at det indre marked ville medfører forringelser og opfordrede danskerne til at stemme nej. De borgerlige vandt som bekendt folkeafstemningen, men kritikernes frygt er i dag blevet en realitet. Siden folkeafstemningen om det indre marked har S, R og senest SF desværre sluttet sig til tilhængerne af EU’s indre marked for arbejdskraft, kapital, varer og tjenesteydelser.

EU underkender velfærden

En række domme fra EU-domstolen har udstillet problemerne ved netop det indre marked, der med sin liberalistiske indretning ikke tager hensyn til de nationale velfærds- og skattesystemer. Det er et grundlæggende problem, som også skaber en forståelig diskussion om rimelighed af de konkrete beslutninger fra EU-domstolen og ikke mindst faren for at disse medfører øget social dumping.

Jeg mener helt grundlæggende at den danske velfærds- og skattepolitik bør besluttes i Folketinget. Dette har ja-partierne gang på gang lovet befolkningen. Men nu viser virkeligheden sig at være en anden. EU-kritikernes værste bekymringer bliver en realitet når Folketingets indretning af konkrete velfærdsydelser og skatter underkendes af EU. Det er ganske enkelt uacceptabelt.

Øget social dumping

Men ikke bare udgør EU-dommene et stort principielt demokratisk problem. Dommene udgør også et konkret problem, da de baner vej for social dumping. Det gælder eksempelvis EU-kommissionens krav om at EU-borgere, der arbejder i Danmark, men ikke har deres børn her skal have børnepenge. Kravet er ikke bare urimeligt, da niveauet for børnepengene er lagt efter omkostningsniveauet i Danmark, som man ikke har tilsvarende i Østeuropa. Det giver også arbejdgivere en mulighed for at tilbyde uorganiserede østeuropæiske kollegaer en lavere løn nu de får børnepenge uden at have børn i Danmark. På den måde øges presset på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som mange danskere i forvejen oplever rundt omkring på de danske arbejdspladser.

Lige ret for lige arbejde

Jeg mener ikke diskussionen om EUs angreb på velfærdsydelserne er en diskussion om danskere skal have ret til at rejse til udlandet og arbejde. Eller om EU-borgere skal have lov at komme her og arbejde. Jeg mener det er en diskussion om demokrati og lige vilkår. I min opgang har jeg naboer, der er født i Polen, Irak, Syrien og Danmark. Jeg mener vi alle skal have ret til at få de samme velfærdsydelser for vores skattekroner. Men det er den lige ret for lige arbejde, som arbejderbevægelsen har kæmpet, EU nu underkender. Når EU-kommissionen eksempelvis mener at EU-borgere skal have ret til dagpenge efter tre måneder mens danske lønmodtagere skal betale til A-kassen i et år for at få ret til dagpenge så er det urimeligt. Det er lige præcist ikke ligeværd, men en uretfærdighed, der tilmed undergraver A-kassesystemet. Derfor bør både fagbevægelsen og arbejderpartierne sige fra.

Venstre støtter angreb på skattepolitikken 

Yderligere afsagde EU-domstolen for nyligt en dom på skatteområdet, som regeringen også har bøjet nakken for. EU-krævede at Danmark satte skattefradraget for arbejdere i udlandet op. Det er der helt sikkert nogle danskere, der arbejder i udlandet, der er ganske glade for, men det koster statskassen hundreder af millioner og er et grundlæggende problem. Underlægges det solidariske skattesystem EUs indre markeds liberalisme vil solidariteten uden tvivl komme under pres. Det er derfor også bemærkelsesværdigt at mens Venstre er meget negative overfor EU-domstolens afgørelser omkring velfærd har partiet rost EUs angreb indretningen af skattesystemet.

Forsvar velfærden

EU-dommene har generelt givet DF vind i sejlene og de borgerlige blod på tanden for at foreslå afvikling af universelle velfærd til fordel for forsikringsordninger. Offensiven fra de borgerlige er ofte en kopi er diskussionen, som højrefløjen fremfører i England. Men indtil nu har der ikke været noget faktuelt grundlag for at påstå der skulle komme EU-borgere til Danmark alene for at få sociale ydelser. Men det betyder ikke at EU-dommene ikke skal tages alvorligt.

Mens de borgerlige ser en belejlig anledning til at afmontere den solidariske velfærd mener jeg vi netop bør forsvare vores velfærds- og skattesystem, hvor vi har universelle rettigheder og de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Jeg mener arbejderpartierne bør forsvare befolkningens mulighed for at vælge velfærds- og skattepolitikken fra valg til valg. Det skal ikke bestemmes af bureaukrater i Bruxelles eller EU-dommere i Luxembourg. Derfor er der behov for at regeringen sætter foden ned og kræver at det indre marked ændres så det respekterer indretningen af medlemslandenes nationale velfærdsordninger. Det ville betyde at løftet til vælgerne fra ja-partierne ville blive indfriet. Og det ville betyde at EU skulle holde fingrene fra vores velfærd. Den kamp har regeringen indtil nu afvist at tage, men jeg er overbevidst om at opbakningen i de europæiske befolkninger vil være stor. Lykkedes det ikke at sikre en ændring af det indre mark så det respekterer de nationale velfærdssystemer bør Danmark kræve et velfærdsforbehold.

Der er helt sikkert et kor af højtuddannede EU-eksperter vil sige at både en ændring af det indre marked og kravet om et velfærdsforbehold vil være umuligt. Jeg påstår ikke at det vil være let at få. Det vil kræve en politisk kamp. Men sætter arbejderpartierne og fagbevægelsen ikke foden ned nu så accepterer vi at vores velfærd og skattepolitik skal indrettes af et liberalistisk indre marked uden at Folketinget skal have nogen indflydelse. Det bør vi ikke accepterer uden kamp. Det skylder vi generationers kamp for den solidariske velfærd og det skylder vi befolkningen.

 

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977