Nanna Westerby Tillid frem for kontrol – men hvordan..?

nanna_westerby

Introduktion til udgivelsen “Ny velfærds-regulering”

Afbureaukratisering og tillid er blevet de nye buzz-words i velfærdsdebatten. De fleste er enige om, at kontrol og DJØFicering har taget overhånd – men de færreste har konkrete bud på, hvad vi skal sætte i stedet.

Med et kommunalvalg om hjørnet er det tid til at sætte skub i diskussionerne af, hvordan vi skal styre og indrette den offentlige sektor i fremtiden. Der er rig mulighed for at komme på banen med forslag, der højner effektiviteten, udbreder ejerskabet og har kant til højrefløjen.

Med et kommunalvalg om hjørnet er det tid til at sætte skub i diskussionerne af, hvordan vi skal styre og indrette den offentlige sektor i fremtiden.

Dette Cevea-idepaper indeholder inspiration til, hvordan der kan sikres. Du kan både finde konkrete forandrings-eksempler fra kommuner, hvor politikere og fagforeninger sammen har taget livtag med bureaukrati og kontrol. Og du kan finde mere overordnede bud på, hvordan den offentlige sektor kan anskues på nye måder.

En centrum-venstre offensiv?

Der er bred enighed om behovet for mindre bureaukrati og mere tid til kerneopgaver. Ambitionen forener ønsket om et bedre og mere meningsfyldt arbejdsliv for de ansatte med behovet for effektiviseringer og bedre brug af ressourcerne – og så er det en oplagt offensiv for centrum-venstre med demokratisk og fællesskabsorienteret udgangspunkt.

Der er mange gode grunde til at tage temaet op:

For det første tales der overalt i det politiske Danmark om afbureaukratisering og om mindre kontrol af de offentligt ansattes arbejde. I den akademiske verden forskes i styringsparadigmer til ”tiden efter New Public Management”. På Christiansborg tales om tillidsreform, der skal forandre styringen af den offentlige sektor med fokus på at ”fjerne bureaukrati og kontrol fra de offentligt ansattes hverdag”. Der er med andre ord grøde i diskussionen om, hvordan vi styrer vores velfærdssamfund på en hensigtsmæssig og mere menneskelig måde.

For det andet kommer der over de kommende år til at være brug for at vende hver en øre og sikre effektiv udnyttelse af de offentlige udgifter. Som du kan læse mere om i artiklen Øvelsen at få mere ud af mindre er der lagt op til historisk lav vækst i den offentlige sektor over de kommende år – og der skal findes milliarder på velfærdseffektiviseringer. Derfor er der al grund til at tænke i forandringer og effektiviseringer, som ikke handler om mindre, men mere kvalitet.

For det tredje er der kommunalvalg til efteråret. De snævre økonomiske rammer på den ene side og stigende kvalitetskrav på den anden stiller store krav til kommunale politikere om nye løsninger på komplekse problemer. I kommuner over hele landet diskuteres det, hvordan man kan få flyttet ressourcer fra papirarbejde til kerneydelser og få arbejdsglæden tilbage blandt medarbejderne. Og et kommunalvalg er en oplagt mulighed for at sætte en ny dagsorden.

Det er ikke en sjældenhed at tage temaet ”styring af den offentlige sektor” op til debat i disse dage. Cevea er ikke de eneste, der taler om effektiviseringer, afbureaukratisering og velfærdsinnovation. Alligevel adskiller dette idepaper sig fra mængden. Det tager sit afsæt til venstre for den politiske midte

Det er ikke en sjældenhed at tage temaet ”styring af den offentlige sektor” op til debat i disse dage. Cevea er ikke de eneste, der taler om effektiviseringer, afbureaukratisering og velfærdsinnovation. Alligevel adskiller dette idepaper sig fra mængden. Det tager sit afsæt til venstre for den politiske midte og stiller spørgsmålet: Hvad er centrum-venstres offensive vision for demokratisk og effektiv indretning af vores fælles offentlige sektor.

En vision om udvidelse af demokratiet. En vision om mere tillid til medarbejderne. En vision om stærke fællesskaber. En vision om et solidt velfærdssamfund. Alt sammen gode venstreorienterede værdier, som fortjener at blive udfoldet ud over parole-niveau.

Go’ fornøjelse

Nanna Westerby, publikationschef i Cevea

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977