Michael Egelund: Laboratorier kickstarter den kommunale styring

Iscenesatte møder mellem pædagoger og politikere giver så stor indsigt i hinandens dilemmaer, at tillidsbårne dialoger er et klart bud på en ny styringsform for offentlige dagtilbud. Det viser resultatet af et 2-årigt partnerskabsprojekt.

Af Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn

”Ja, det er jo jer, der vil have al den skriftlige dokumentation,” siger pædagogen til sin lokale politiker med henvisning til de mange evalueringer, afkrydsningsskemaer og opgørelser, som fylder børnehavens reoler. Hvortil politikeren overrasket svarer: ”Nåh, vil vi det – det vidste jeg ikke.”

Den paradoksale ordveksling er hentet fra virkeligheden og viser med al tydelighed, at der er brug for netop det, der gjorde udtalelserne mulig: Et iscenesat møde mellem fagprofessionelle og folkevalgte. Sådanne møder har været krumtappen i det BUPL-støttede partnerskabsprojekt ’Pædagogiske Udviklingslaboratorier’, hvor forskere fra KU og CBS har sat pædagoger og politikere fra Ballerup og Frederikssund kommuner sammen for at diskutere, hvordan man skaber større forståelse for hinandens syn på, hvad pædagogisk kvalitet er, og hvordan det dokumenteres.

Og resultatet er lige så indlysende, som det er overraskende. Samtale fremmer forståelsen.

Få føling med praksis

Projektet ”Pædagogiske Udviklingslaboratorier” har haft som ambition at bryde den hierarkiske styringskæde og finde alternative kommunikationsveje mellem praktikere og beslutningstagere på dagtilbuds-området.

Projektet ”Pædagogiske Udviklingslaboratorier” har haft som ambition at bryde den hierarkiske styringskæde og finde alternative kommunikationsveje mellem praktikere og beslutningstagere på dagtilbuds-området.

For pædagogik er ikke tørre tal, det er relationsarbejde med børn og unge. Men når byrådet beslutter årets kommunale budget, er dagtilbuddenes hverdag ofte reduceret til en procentsats i et embedsmandsnotat, som fjerner enhver føling med, hvad der er vigtigt tirsdag formiddag på legepladsen.

Så der er brug for nye mødesteder, hvor alle aktører i styringskæden kan mødes ligeværdigt og styrke deres samarbejde, og det viser sig faktisk, at de såkaldte styringslaboratorier giver vigtig ny indsigt.

Alle vinder på tillid

For projektets forskere konstaterer, at de iscenesatte møder betyder, at pædagogerne oplever, at deres praksis bliver afspejlet i de politiske beslutninger, politikerne synes de træffer bedre beslutninger, og embedsmændene at de løser deres opgave bedre.

Med andre ord vinder alle parter på den dialogbårne styringsform. Forklaringen er, at der undervejs i de konkrete møder opstår tillid.

Med andre ord vinder alle parter på den dialogbårne styringsform. Forklaringen er, at der undervejs i de konkrete møder opstår tillid. Pædagoger tør pludselig droppe glansbillede-fortællingen om deres arbejde, når de har tilbragt en dag i skoven med politikere, og politikere bliver modige nok til at give indblik i deres dilemmaer.

Så er jorden gødet for kritisk-konstruktive spørgsmål på tværs af styringskæderne, og der kan skabes så nuanceret viden, at man kan prioritere ressourcer og træffe beslutninger med rod i virkeligheden.

Fra pæne ord til praksis

”Pædagogiske Udviklingslaboratorier” har været så inspirerende at deltage i, at begge de medvirkende kommuner overvejer at indføre en ny dialogisk tilsynsmodel, ligesom indenrigsminister Margrethe Vestager på projektets afslutningskonference sagde, at ”Hvis I spørger mig, om to kommuner kan inspirere andre – også helt ind i regeringen – så er svaret ja!”

Begge dele er meget positivt. Men inden jublen bryder løs, mangler vi at se, at et nyt styringsparadigme forvandler sig fra pæne ord til praksis på institutionsområdet. Det vil være BUPL’s ambition i kommende forhandlinger at nå dertil. For nu er det dokumenteret, at tillid og dialog er de konkrete våben, der kan vinde den faglige kamp om styringen af offentlige velfærdsydelser.

Læs mere på www.bupl.dk og i rapporten ’Nye muligheder for samarbejde om styring og organisering af dagtilbud’, fra oktober 2012.

 

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977