Svend Dyrholm Pedersen: Løngabet åbner sig i Tyskland

Tysklands lønudvikling er gået i stå. I dag spaltes arbejdsmarkedet i højtbetalte jobs på den ene side og working poor på den anden side.

af Svend Dyrholm Pedersen, redaktør på Magasinet Politik

Den tyske arbejders lønstigning er bremset voldsomt op siden 1970. I samme periode er produktiviteten i Tyskland fordoblet. Det er nogle af nøgletallene i en kommende rapport fra Tænketanken Cevea, ”Det delte arbejdsmarked- Tysklands arbejdende fattige set fra Danmark,.

Rapporten sætter fokus på at det er mislykkedes Tyskland at sikre en løn man kan leve af for flertallet af samfundets arbejdere, efter to årtier med stagnation, hvor der reelt har været tale om et lønstop.

Over hele den 24-årige periode siden genforeningen i 1989, er lønudviklingen næsten vandret, mens kurven over produktivitet stiger pænt og mere end fordobles i samme perioden.

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 09.39.58

Skyldes en spaltning i arbejdsmarkedet

Udviklingen dækker over to meget forskellige tendenser på arbejdsmarkedet, der i dag spaltes i højtbetalte jobs på den ene side og working poor på den anden side.

Som man kan se i tabel 5 er andelen af både højt og lavt betalte jobs steget betragteligt. Det der forsvinder, er det man kan kalde “håndværkerpuklen” i midten af samfundet.

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 09.40.04 Hvis man sætter det op på en anden måde, bliver denne tendens endnu mere tydelig. I tabel 7 kan man se befolkningen fordelt ud på månedsløn. Før genforeningen i 1989 lå den største den af befolkningen med en månedsløn imellem 3000 og 25000 kr. I 2010 har Der har været en massiv forskydningen der rykker hovedparten af arbejdsstyrken ned til en månedsløn på 3.000-15.000 kr.

Skærmbillede 2014-02-27 kl. 09.40.16

Denne tendens har dækket over både en stagnerende timeløn og en vækst i deltidsjob. (Læs mere her).

Kunne gennemføres på grund af svækket fagbevægelse

De mekanismer, der skulle sikre lønudviklingen har været blokeret i en hel generation, men har især spillet fallit i de sidste ti år.

Som Mattias Tesfaye udtaler i en artikel i dette nummer af Magasinet Politik, så kan man i Tyskland se konsekvenserne af bevidste politiske beslutninger om “etableringen af et lavtløns arbejdsmarked. Kernen er at tage politiske initiativer for at udvikle en lavtlønssektor, særligt i servicefagene. Det skulle flytte folk fra overførsel til beskæftigelse, udvikle nye jobs fordi folk fik råd til privat service og give eksportindustrien en bedre konkurrenceevne”.

Det er initiativer som afregulering, svækkede fagforeningerog ringere standarder på arbejdsmarkedet – herunder en lavere mindsteløn. Det har undergravet løn- og arbejdsforhold for den almindelige arbejder. De skyldes blandt andet Hartz reformerne, som vi også tidligere har beskrevet i Magasinet Politik.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977