Life Challenge ændrer unges opfattelse af sig selv

Life Challenge

Af Morten Pelch

I en dagligdag hvor flere og flere unge føler sig sat af og hvor flotte floskler, som inklusion og rummelig ikke møder de unge i øjenhøjde, har ét forløb kaldet Life Challenge bidraget til en øget selvtillid og bedre fysisk og mental form hos dem, som debatten ofte raser hen over hovederne på. Nemlig de unge.

De to selvstændige kvinder Anni Kirk og Anja Nielsen har slået pjalterne sammen, med et eneste formål. At sætte aftryk hos hvert enkelt individ, de møder gennem Life Challenge.

Life Challenge er et 12 ugers trænings- og samtaleforløb, hvor hvert enkelt menneske bliver mødt, som de er, og hvor de er. Underviserne søger at flytte de unges forståelse af, hvad der synes at være muligt. Det sker både i forhold til at skabe nye opfattelser og forståelser samt at gøre op med dårlige oplevelser og forventninger.

En af de mange udfordringer som de unge mennesker møder i folkeskolen er klassekvoter, som er for høje. Tid til fordybelse i hver enkelt elev er ikke eksisterende på trods af, at skolelærerne gør alt, hvad de kan. I debatten bliver der opfundet flotte begreber og buzzwords, som ikke når fra ministerierne og ud i klasselokalerne. Forhold som burde have fokus på det relationelle bliver mekaniske.

De pæne ord gør ikke en forskel for det udfordrede unge menneske. Unge, der ikke får værdifyldt sammenværd i hjemmet eller skolen, oplever ikke bare en marginalisering, men også at ensomheden omfavner dem. Gruppen bliver mere modtagelig for dårlig indflydelse og behovet for et tilhørsforhold bliver ligeledes større.

På Life Challenge har underviserne sine egne værktøjer til at løse de problemstillinger, som ofte sniger sig under radaren på de unge. Problemer og tanker som drukner i sparerunder og masseundervisningens hellige navn. Her møder deltagerne den ro, nærvær og fordybelse, som folkeskolerne gerne vil rumme, men mangler ressourcerne til at kunne indfri. Af samme årsag opererer Life Challenge ikke med holdopstart, men med individuelle opstart. På denne måde hyldes modet, og muligheden bliver grebet hos hver enkelt unge menneske.

På Life Challenge-holdene møder de unge et voksent menneske i øjenhøjde. Et menneske for hvem, den vigtigste opgave er udviklingen hos det enkelte individ. Her bliver flosklerne til handling og begreber gjort til praksis. De unge møder en hånd, som først slipper, når de er stærke nok til at løfte selv.

”Vi har mange forskellige unge igennem vores forløb. Det vi oplever i forløbene er, at der sker en udvikling i hvert enkelt menneske, som får det til at blomstre. Hvad der tidligere ikke var mulig bliver muligt,” fortæller medstifter af Life Challenge, Anni Kirk.

Vejle Ungdomsskole udvikler for tiden et projekt med Life Challenge. I dette projekt indgår 12 unge fra forskellige udfordrende kår i forløbets 12 uger. Et forløb som ud over en fysisk forbedring også skal hjælpe de unge mennesker med at udvikle selvtillid, glæde og en opportunistisk forventning til fremtiden.

Igennem et typisk Life Challenge forløb bliver der sat specifikke mål for hvert unge menneske, men i ungdomsskolens forløb er præmissen en smule anderledes.

Anja Nielsen fortæller:

”I dette forløb handler det først og fremmest om fremmøde. Det er et område, hvor de unge udfordrer skolen. De har alle mødt deres udfordringer igennem et kort liv: mobning, integrationsudfordringer, undervisningstræthed og andre oplevelser, som kræver en personlig relation til et andet menneske. Træningen giver de unge en glæde, fremskridt og succesoplevelser, som kan måles fra gang til gang.”

 

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977