Kædeansvar vil sikre ansatte bedre løn- og arbejdsvilkår

Louis

Af Louis Jacobsen

Der er mange ting, der burde sættes på den politiske dagsorden i 2015.

Vi står med store problemer på arbejdsmarkedet i dag. Kontinuerlig svindel på de store byggepladser, et arbejdsmiljø der lider store tilbageslag i en tid, hvor udviklingen ellers farer der ud af. En arbejdsløshed der efter min optik er for høj, en dagpengereform der hæmmer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og et overflødighedshorn af rådgivende konsulenter, der sælger sig selv på at kunne processtyre og effektivisere brancher og arbejdspladser, de ikke har nogen uddannelse eller anden nævneværdig erhvervserfaring med. Jeg vil nedenfor berøre nogle af problemerne og byde ind med løsninger.

Kædeansvar

Vi har på det danske arbejdsmarked oplevet et stingende brug af underleverandører eller underentreprenører. Problemet er egentlig ikke at virksomheder sælger deres opgaver videre til andre firmaer. Det interessante ligger i, at når en opgave bliver solgt videre, oplever vi gang på gang, at et af de første steder der bliver sparet, er på de overenskomstsikrede rettigheder. Gang på gang oplever fagforeningerne, at når de får fat i de her virksomheder og der falder dom for kontinuerlige overenskomstbrud, lukker de givne virksomheder ned, og medarbejderne får ikke deres indestående fra virksomhederne. Få dage efter dukker et nyt firma op på samme arbejdsplads med et nyt CVR-nummer og nyt navn – endda med selvsamme ledelse, der kort tid forinden er blevet dømt for brud på de overenskomstmæssige aftaler. Det skal stoppes.

Et kædeansvar er svaret. Et kædeansvar vil sikre alle ansatte deres rettigheder til ordentlige løn og arbejdsforhold. Hvis en underentreprenør bliver taget i at se stort på medarbejdernes løn og arbejdsforhold og lukker ned, vil hovedentreprenøren skulle hæfte for bruddet. Det vil opmuntre virksomhederne at vælge underleverandører eller underentreprenører, der har til hensigt at fuldføre opgaverne seriøst og efter de retningslinjer, vi er enige om i Danmark.

Sociale Klausuler

Der er brug for faglært arbejdskraft. Der vil blive brug for flere i fremtiden. Dansk erhvervsliv har tidligere i år anmodet om lovforslag, der muliggør import af små 200.000 faglærte kollegaer fra udlandet. Det er ironisk at vi mens denne diskussion kører står med omkring 13.000 lærlinge, der mangler lærepladser. Det er ikke kun virksomhederne, der ikke tager deres del af ansvaret, når lærlingene står uden læreplads. Det er vi som bygherrer også. Der skal ligges et politisk pres på, at bygherre i hele Danmark indfører en social klausul i deres udbudsmateriale, der kræver, at hvis en virksomhed vil byde ind på en opgave, skal de kunne fremvise, at de tager deres del af uddannelsesansvaret. Virksomheder skal ganske enkelt tage lærlinge, hvis de vil have opgaven.

Hvordan skal politikerne lægge det pres? De skal gennemføre lovforslag om sociale klausuler på alle offentlige udbud. Stat, region og kommuner er nogle af de største brugere af serviceydelser og også blandt landets største bygherrer. Gennem deres gode eksempel skal vi afskaffe mangel på praktikpladser, skaffe erhvervslivet faglærte i verdensklasse, og der skal ryddes ud blandt virksomheder, som konkurrerer på ikke at tage ansvar.

Det rådgivende fedtlag

Både i den offentlige og i den private sektor oplever vi et stigende brug af rådgivende konsulenter i forskellige afskygninger. Jeg har selv ved gentagne lejligheder oplevet det inden for byggeriet. Jeg må indrømme, at jeg har yderst svært ved at se, at når man betaler uddannede fagfolk for at løse en opgave, hvordan man så har fået overbevist hinanden om, at der skal hyres rådgivere, der ofte hverken har uddannelse eller erhvervserfaring inden for den proces, de skal administrer.

På den seneste byggeplads jeg har været på, blev der krævet billeddokumentation og godkendelse fra rådgiver på alt arbejde, vi udførte. Vi endte med at tage over ottehundrede billeder af selv de mest simple ting. Der var en fem meter lang mur, der skulle hæves fyrre centimeter. Der blev stillet krav om, at hvis arbejdet skulle godkendes, skulle vi stoppe halvvejs i opmuringen og derefter vente på, at rådgiveren mødte op på pladsen for at godkende midtvejsprocessen. Gjorde vi ikke det, ville arbejdet ikke blive godkendt.

Prøv lige at tænk over det. En faglært Murersvend skal indstille sit arbejde med at opfører en fyrre centimeter højt og fem meter lang mur, fordi en uden uddannelse inden for byggeriets udførsel skal komme og godkende det. Sådan er det flere og flere steder. Diverse konsulenter bliver ansat til en timeløn, der er til at tage og føle på til at effektivisere og administrere arbejdspladser inden for områder, hvor de absolut ingen uddannelse eller erhvervserfaring har.

Inden for byggeriet er det et problem, at rådgiverne ofte får råderet over bygherrernes budget. Det er i sig selv ikke noget problem. Men det bliver problematisk, når de ved at holde penge tilbage får en kritikret af arbejdet uden at have nogen baggrund, der sagliggør den kritik. Det vil sige, at de kan anvise et stykke arbejde udført på en speciel måde og derefter kassere arbejdet selvom de håndværkere og håndværksmestre, der skulle have udført arbejdet siger, at deres metoder er ukorrekte. Det er både meget dyrt og meget dumt.

Løsningen kunne være faglige autorisationer. Ønsker en rådgiver at administrere en opgave skal deres metoder godkendes af faglærte inden for områderne. Arbejdet skal udføres af folk uddannet i henhold til dansk standard for, at der kan gives garanti. Og ja, det er rigtigt at en stor del af rådgiverens arbejde i så fald vil være overflødigt men helt ærligt, er det ikke bedre at spørge dem, der er uddannet til at udføre arbejdet, hvordan tingene skal gøres?

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977