Jeppe Kofod: Pligter og rettigheder skal følges ad i EU

file_018d2e05-3ee8-45f0-a2b1-9bc31a0b7f43

Debatten om velfærdsturisme handler om andet end sorte og røde tal på bundlinjen. Det handler også om værdier. Som socialdemokrat mener jeg, at pligter og rettigheder bør følges ad. Derfor er der behov for at kigge nærmere på reglerne for, hvornår man som EU-borger kan modtage velfærdsydelser i Danmark.

Af Jeppe Kofod, kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokraterne

Den seneste tid har EU debatten i høj grad været præget af spørgsmålet om, hvorvidt EU borgere, der kommer udefra og arbejder i Danmark, skal have adgang til vores velfærdsydelser i Danmark. Debatten har taget fart, eftersom antallet af især østeuropæere, der kommer til Danmark for at arbejde, er steget markant de seneste år.

At EU borgere kan komme til Danmark og arbejde er en del af det samarbejde vi har om det indre marked i EU. Varer, kapital, tjenesteydelser og personer kan bevæge sig frit over landegrænser. Lad os for det første slå fast, at det indre marked og disse fire friheder helt entydigt er i Danmarks interesse. Som en lille, åben økonomi er vi meget afhængige af at kunne eksportere vores produkter frit til vores naboer. Op imod en halv million arbejdspladser i Danmark er i dag afhængige af, at vi eksporterer til det indre marked i EU.

Arbejdskraftens frie bevægelighed er ligeledes godt for Danmark. Vi har brug for arbejdskraft udefra. Sidste år måtte 1.700 danske virksomheder faktisk sige nej til ordrer fra udlandet, fordi de manglede arbejdskraft. Vi har i mange sektorer brug for veluddannet arbejdskraft udefra. Og vi skal være glade for, at mennesker har lyst til at komme til Danmark og bidrage til vores økonomi. Det bliver vi alle sammen rigere af.

Debatten om velfærdsturisme er opstået fordi der har været en stigning de seneste år af EU borgere, der modtager sociale ydelser såsom arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og SU. Desværre har debatten været en smule unuanceret.

På den ene side står Dansk Folkeparti og råber om, at den fire bevægelighed i EU bliver død og ødelæggelse for Danmark, fordi horder af østeuropæere snart vil strømme over grænsebommen i Padborg og alle kræve enten dagpenge, SU, og kontanthjælp indtil der ikke er flere penge i kassen. På den anden side står de Radikale og benægter at der overhovedet er et problem og henviser til, at de EU borgerne der kommer til landet samlet er en økonomisk gevinst for Danmark, fordi de betaler mere skat end de trækker i sociale ydelser.

Ret og rimelighed

Det er en sort/hvid diskussion, som ikke er konstruktiv. Dansk Folkeparti taler bevidst problemet op for at fremme deres EU-fjendske dagsorden. Partiet taler om, at man skal have et “velfærdsforbehold” fra det indre marked. Det er et populistisk forslag, som ikke har nogen gang på jord og som reelt vil stille spørgsmålstegn ved, om Danmark kan være med i det indre marked. Hvis DF får magt som de har agt betyder det en stor gambling med danske arbejdspladser. Det vil jeg ikke være med til.

De Radikale på den anden side vil ikke engang diskutere problemstillingen. De mener ikke der er noget problem. Det er rigtigt at der ikke er noget aktuelt økonomisk problem for Danmark. Men diskussionen handler også om noget andet, nemlig ret og rimelighed.

Er det rimeligt, at man som polsk arbejdstager efter at have arbejdet i Danmark og betalt skat i seks måneder falder og slår sig, så har ret til sygedagpenge på lige vilkår med sine danske kollegaer? Selvfølgelig! Men er det rimeligt, at man som polsk arbejdstager i Danmark kan sende børnepenge hjem til sine børn i Polen betalt af de danske skatteydere? Det mener jeg ikke.

Når man arbejder i Danmark og betaler skat, har man ret til de sociale ydelser, som ens danske kollegaer har. Det er kun rimeligt. Men jeg mener ikke det er rimeligt, at man kan sende børnepenge ud af landet. I Polen er leveomkostningerne væsentligt lavere end i fx Danmark. Derfor er det ikke rimeligt, at man kan sende den danske velfærdsydelse ud af landet.

Det er ikke kun et spørgsmål om sorte tal på bundlinjen, som de radikale gør det til. Det er også et spørgsmål om, at det ikke er rimeligt at danske skatteydere skal betale for borgere der ikke bor i Danmark. Den slags urimelighed svækker solidariteten i på tværs af vores grænser i EU. Og det er meget alvorligt, for solidaritet er en forudsætning for vores politiske fællesskab i EU.

VKO hykler

Den grundlæggende årsag til det problem om “velfærdsturisme” er at underbetalt arbejdskraft fra andre EU lande har let adgang til Danmark. EU-borgere er som sagt meget velkomne, men de skal arbejde på samme vilkår og til samme løn som deres danske kollegaer. Alt andet er uretfærdigt. Både for de danskere der bliver udkonkurreret på lav løn og for de østeuropæere, som det ofte er, der bliver underbetalt.

Derfor handler det om at få løst problemet med underbetalt arbejdskraft eller social dumping, som det nogen gange bliver kaldt. Og her mener jeg at de borgerlige partier har svigtet fundamental. I ti år sad de ved magten herhjemme uden at røre en finger for at løse problemet. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har siddet i Europa-Parlamentet i snart fem år. Hvad har han gjort her for at dæmme op for problemet? Intet. Som i nul og niks. Det er ren hykleri at han nu er så optaget af problemet.

Vi Socialdemokrater har taget fat på problemet. Både i Danmark og i Bruxelles. Siden regeringen kom til har den sat flere hundrede millioner kroner af til bedre kontrol med social dumping. Og i Europa-Parlamentet har vi kæmpet for lovgivning om kædeansvar, sociale klausuler og bedre mulighed for kontrol med underbetalt arbejdskraft.

Det er en kamp der ikke færdig endnu. Langt fra. Men vi er gået i gang. I modsætning til de borgerlige taler vi ikke kun om problemet. Vi tager arbejdstøjet på og tager fat på at løse problemerne.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977