Hvorfor taler Ed Miliband for lavere energipriser?

5c

På Labours kongres i september tog Ed Miliband et opgør med de britiske energiselskaber og krævede en stopper for stigninger i energipriserne. Selvom det på overfladen kan virke som en del af den sædvanlige modus operandi for, at skabe overskrifter til en kongrestale, så er processen bag langt mere gennemarbejdet og den er værd, at holde øje med frem mod det britiske valg i 2015. 

af Frederik Gjørup Nielsen, Cevea

For et år siden lancerede Labour et policy review. Frem mod valget i 2015 skal Labour reformere deres principprogram og samtidig udvikle en række konkrete løfter, som partiets aktivister skal udstyres med, når de skal ud og møde vælgerne.

Det virker ikke umiddelbart revolutionerende, men der er to ting med processen, der er værd at holde øje med.

Opgøret med Tony Blair’s “Third Way”
Den første er, at processen er stærkt præget af Blue Labour-ideologien. Blue Labour blev lanceret af Maurice Glasman i kølvandet på Labours valgnederlag i 2010. Der er både forskelle og ligheder imellem Glasmans Blue Labour, og Tony Blairs ”Third Way”, der var dominerende for Labour i perioden op til tabet af regeringsmagten.

Blue Labour tager de positive dele af Tony Blairs ”Third Way” til sig, men tager sit udgangspunkt i mere klassiske Labour-fællesskaber

Third Way reformerede Labour fra at være et selvcentreret parti til et, der tog sit udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag. Blue Labour tager de positive dele af partimoderniseringen til sig, men tager sit udgangspunkt i mere klassiske Labour-fællesskaber. Third Ways politik var således ofte, at appellere til middelklassens individuelle aspirationer omkring deres egne muligheder. Efter finanskrisen med tilhørende ustabilitet, lønstagnation og høj arbejdsløshed mistede den fortælling sin gennemslagskraft. I kølvandet på valgnederlaget var der derfor et ideologisk tomrum, at fylde ud i Labour.

Man fokuserer i højere grad på arbejdsklassens problemer og bekymringer, hvor man før prøvede at adressere ønsket om, at rykke op i de sociale klasser

Her samlede Glasman med Blue Labour bolden op, og tog sit udgangspunkt i fejlslagne reformer fra Labours regeringsperiode. Konklusionen blev at Labour skulle have et fornyet fokus på tillid, stabilitet og demokratisering bl.a. i den offentlige og finansielle-sektor. De nære fællesskaber skal i højere grad dyrkes, og man skal derfor forme sin værdier i steder som fagforeninger, fodboldklubber og kirker.

Under Blair var målet med retorikken og politikken, at appellere til den del af middelklassen, der følte at de konservatives værdier var mere til gavn for dem. Virkeligheden har bare været, at efter Blair-regeringen, så er uligheden steget og flere grupper har oplevet reel lønstagnation. Dette er fortsat efter krisen, og Labour har derfor gjort ”the cost of living” til et centralt emne i deres policy review. Man fokuserer altså i højere grad på arbejdsklassens problemer og bekymringer, hvor man før prøvede at adressere ønsket om, at rykke op i de sociale klasser.

Politikudvikling på en ny måde
Policy reviewet sker under overskriften ”One Nation”. Overskrifterne er Håb, magt og fællesskab, og da lederen af projektet, Jon Cruddas, er erklæret Blue Labour-tilhænger, har man forsøgt at åbne processen op for andre end de traditionelle politikudviklingsgrupper i partiet.

Målet er, at politikken skal være folkeligt forankret

Man har derfor nedsat 8 policy commisions, der hver især har til opgave, at udarbejde dele af det nye program. Man forsøger at åbne debatten op, ved at holde borgermøder bl.a. med en politisk udgave af det engelske TV-program ”Dragons Den”.

Målet er, at politikken skal være folkeligt forankret, og at den bliver formet med udgangspunkt i almindelige mennesker hverdag, snarere end i et lukket politisk system. På den måde søger man også et klart mandat til, at lave grundlæggende samfundsforandringer, snarere end at snige politik ind af bagdøren.

Lad det være sagt med det samme, det er et langt sejt træk, og der har ikke været folkevandringer til debatter med politikkerne, men det er ikke desto mindre, et ærligt forsøg på ikke at præsentere sin politik som en ufejlbarlig facitliste, men derimod en levende udveksling imellem borgere og parti.

Et Labour i offensiven

Ed Milibands forslag om at fastfryse energipriserne kom således fra Labours arbejde i en af deres policy commisions. Man havde lavet meningsmålinger på emnet, og fundet ud af, at budskabet blev modtaget utrolig positivt. Det passede med fokusset på udhulingen af arbejderklassens løn, og dens forringede levevilkår, og man fik sig samtidig et fjendebillede i en grådig energisektor.

De konservative har forsøgt, at tage dagsordenen op og har kaldt forslaget for kommunistisk. Budskabet virker dog ikke til, at ræsonnere med briterne, da utilfredsheden med energiselskaberne er stor.

Det britiske valg skal senest afholdes i juni 2015. Lige nu har Labour en pæn føring i målingerne, og ser ud til at kunne erobre Downing Street tilbage. Hvis deres policy review kan blive ved med, at levere forslag, som kan adressere problemerne for de dele af den britiske befolkning, som stadig føler effekterne af finanskrisen, så er de godt på vej.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977