Sådan styrkes SF’s organisation

image.png

SF’s partiorganisation skal ikke blot styrkes men også forandres. En kælder-til-kvist renovering vil præge partiet de kommende år. Fokus bliver på investeringer i dygtige lokale ledere, aktive debattører og fremtidens folkesocialistiske politikere. Samtidig skal der værnes om partiets demokratiske fundament, så medlemmerne er deltagere og ikke blot iagttagere. Det gennemgående spær i bygningen af et stærkere parti er øget mangfoldighed, så folkepartiet lever op til navnet.  

Af Signe Munk, næstformand i SF

Folkestyret er udfordret af en social skævvridning. Der er for langt mellem politikerne og resten af befolkningen i Danmark. Det samme gør sig gældende for SF. SF står for Socialistisk Folkeparti, et navn som kræver, at partiet i sin medlemsskare og valgte er et billede på Danmark. Det er bare ikke tilfældet i dag. Derfor skal der i alle partiets aktiviteter være et helt specifikt fokus på at øge antallet af unge, kortuddannede og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det betyder selvsagt ikke, at akademikeren, pensionisten eller den lyshårede folkeskolelærer fra Odense ikke bydes velkommen med åbne arme. Heldigvis begynder vi ikke fra bar bund, men har gode kræfter inden for de tre underrepræsenterede grupper, og de kommer til at spille en central rolle i arbejdet for at styrke partiets mang(folkelighed).

Et parti og en bevægelse 

SF skal være både et parti og en forandringsbevægelse, som er tilstede i danskernes hverdag. Det er ikke nogen fremmed vision for SF, da partiet siden dets stiftelse har været et samlingspunkt for folkelige bevægelser. Miljøbevægelserne, kvindebevægelsen, studenterbevægelsen og selvfølgelig de faglige bevægelser er gode eksempler. SF skal i fremtiden både kunne håndtere regeringsmagten og bibeholde en bevægelsesidentitet. Derfor er det vigtigt at finde rødderne i bevægelsesarbejdet igen. SF’ere skal kunne tage del i og lede forandring på alle samfundsniveauer – lokale som nationale. Det kan være at tage del i den lokale juleindsats for udsatte familier eller et samarbejde med lokalafdelingen af Dansk Cyklistforbund om at få flere cykelstier i kommunen. Det betyder også, at partiet skal styrke medlemmernes færdigheder i organisering af frivillige. Det kræver, at de analytiske og politiske evner til at øjne og skabe politiske fællesmængder mellem folkesocialister og folkelige bevægelser styrkes.

De dygtige ledere 

Helt nødvendigt for at skabe organisering er dygtige ledere, som kan få andre med. SF skal derfor bygge på lederskab i hele sin organisation. SF har allerede medlemmer, som har påtaget sig et lokalt lederskab – vores lokale og regionale partiforeningsformænd, bestyrelsesmedlemmer og kampagneledere. Det er medlemmer, som sørger for at medlemsmødet bliver indkaldt, tilmeldingen til landsmødet bliver sendt og koordinerer, hvem der står på torvet lørdagen før et valg. I SF skal der investeres i de folk. Redskabet er uddannelsesforløb med fokus på kampagner, lokal politikudvikling og organisering af frivillige. På denne måde vil partiet udvikles gennem lokale forsøg med nye partiforeningsaktiviteter og indflydelse i samfundet. De gode eksempler og resultater, som opnås lokalt, skal brede sig til alle dele af partiet over tid. Samtidig vil de lokale ledere kunne styrke sammenhængskraften i partiet til fordel for partidemokratiet og politikudviklingen.

Et politiker og debattørspor

Skal magten flyttes til venstre i folketinget og SF’s indflydelse øges, må partiet have dygtige politikere og samfundsdebattører i front. Derfor vil en del af uddannelsesindsatsen være et politiker- og debattørspor, som startes op til sommer. Her skal SF’eres færdigheder som meningsdannere og deres politiske tæft udvikles. Formålet er ikke en hær af læserbrevsskribenter i Politiken, men en vifte af alsidige og lokale SF’ere, som tager eftermiddagsdebatten i P4 Midt/Vest om landdistrikter eller giver bud på jobskabelse på Fyn. Med dette fokus skal især partiets vækstlag plejes og mangfoldighed styrkes.

En politikmaskine 

En faldgruppe for alle partier er, at den konkrete udvikling af politiske forslag og ideer deponeres i kommissioner og ekspertudvalg. SF skal som parti være en politikmaskine, hvor hverdagens eksperter, kloge nørder og friske hjerner skaber fremtidens folkesocialistiske politik i samarbejde med de folkevalgte og folkelige bevægelser. For at styrke politikudviklingen skal SF have både effektive processer og en bred inddragelse. Derfor målrettes partiets politikudvikling ud fra konkrete emner og forløb. Det betyder ikke, at det frie tankeliv, som altid har præget partiet, stoppes, men blot at der tænkes mere i strukturer. Efter grundige debatter er målet jo, at der også formes politik ud af det, som har rod i virkeligheden.

Deltagere – ikke kun iagttagere 

En vigtig del af SF’s styrke er medlemsdemokratiet. Medlemmernes indflydelse er derfor helt central for partiet.  I SF er medlemmerne deltagere – ikke kun iagttagere. Overordnet set skal alle, der vil, være med til at drive SF’s politiske projekt fremad. Vitaliseringen af partiets indre liv sker ikke ved at oprette flere foraer, men gennem bedre brug af og respekt for de eksisterende. Derfor skal der arbejdes mod at gøre rollerne for forskellige udvalg og fora tydeligere. Der er mange SF’ere, og derfor skal inddragelsen i den politiske udvikling ske med et klart formål, plan og proces. Overordnet sker udviklingen af SF gennem et dynamisk samspil, hvilket kræver at nødvendige informationer og gode ideer effektivt bliver delt i partiet. For at sikre og styrke dette skal kommunikationen have et servicetjek.

Målene er sat højt og ambitionerne er ikke små. SF er trukket i arbejdstøjet for at styrke og forandre vores parti og bevægelse. Den organisatoriske forandring skabes ikke blot ved at SF kigger indad, men høj grad ved at styrke vores samarbejde med tænketanke og partier på centrum-venstrefløjen, fagbevægelsen og de folkelige bevægelser.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977