Hun sørger for at vi trækker vejret

MMP_1684

Det kan få ”fatale konsekvenser,” hvis politikerne skærer i personalet på Odense Universitetshospital.

På jobbet skal hun få os ud af narkosedrømmene og tilbage til livet. Herfra sender hun os ud på en af afdelingerne på Odense Universitetshospital.

I lidt over 30 år har Susanne Sørensen arbejdet som sygeplejerske. De sidste ti år på opvågningsstuen, hvor patienterne kommer, når lægerne er færdige med at skære og operere.

Gennem de sidste år på ”opvågningen” har hun mærket, at tempoet er blevet skruet op, så de i dag sender patienterne hurtigere ud på en almindelig sengeafdeling.

”Andelen af meget plejekrævende patienter er vokset på de almindelige sengeafdelinger. For det første så udføres mindre operationer i dag uden indlæggelse, så de patienter, der er tilbage, er de tunge patienter. Samtidig sender vi patienter hurtigt ud af opvågningen i dag. Det betyder, at de almindelige sengeafdelinger har fået flere meget plejekrævende patienter, uden at de har fået ekstra ressourcer. Det hænger meget dårligt sammen.”

Hun fortæller, at de på opvågningsstuen er én sygeplejerske til to patienter, mens de kan være ned til to-tre sygeplejersker til 20 patienter på de kirurgiske afdelinger.

”Det bekymrer mig, at de skal være indlagt på en almindelig afdeling, for derude er de meget færre til at tage sig af mange flere. Patienterne bliver jo ikke mere raske af at blive flyttet ind på en anden afdeling,” siger hun.

For få sygeplejersker

Fordi sygeplejerskerne på hospitalet allerede er spændt hårdt for, så frygter Susanne Sørensen, hvad der vil ske, hvis Venstre indfører nulvækst, og sparer mange tusinde job i sundhedssektoren.

”Vi har tid til at sikre det grundlæggende i dag. Patienterne trækker vejret. De får blod. De bliver dækket med smertemedicin. Men jeg mærker et pres på, at vi skal udskrive folk hurtigere end tidligere,” siger Susanne Sørensen.

Med nulvækst vil behovet for at samle flere patienter pr. sygeplejerske stige, og det kan ifølge Susanne Sørensen føre til, at de ikke får vurderet patienternes problemer i tide.

’”Konsekvensen kan blive, at en patient bliver så dårlig, at prognosen forværres, eller at sygdomsforløbet forlænges. I yderste konsekvens kan det få fatale konsekvenser. Hvis man f.eks. overser en blødning fra et operationssår, så kan det i sidste ende føre til et dødsfald,” siger hun.

Snavsede trøjer og krøllede lagner

Susanne Sørensen fortæller, at de oplever at få patienter ind fra de almindelige sengeafdelinger, som ligger i en beskidt skjorte og roder på et krøllet lagen.

”De har helt tydeligt ikke fået den pleje, de har brug for. Nogle steder på hospitalet, går det simpelthen bare så stærkt, at fokus er på patienternes overlevelse. Der er ikke tid til at rette på lagnet. På den måde

risikerer vi, at patienten får en infektion eller et liggesår,” siger Susanne Sørensen, som afviser, at kritikken falder tilbage på hendes kollegaer på sengeafdelingerne:

”Når de er to-tre sygeplejersker på arbejde til 20 patienter, så skal de løbe for stærkt. Der er bare nogle ting, de ikke kan ikke nå. Det siger sig selv.”

Hun frygter derfor også, at den elementære pleje – hvor personalet har tid til at sørge for, at de indlagte f.eks. får noget at spise og drikke – vil blive endnu dårligere, hvis der bliver færre sygeplejersker som følge af nulvækst.

”Hvordan skal man få tid til at hjælpe fru Hansen, hvis hun er fem minutter om at synke en pille med noget yoghurt? Det kan få konsekvenser for hendes velfærd, hvis der ikke er tid til det. Mad og drikke er grundlæggende for at blive rask. Det samme er en grundig vask, så man ikke får infektioner. Det er jeg bange for, at vi ikke får tid til,” siger hun.

For Susanne Sørensen er nulvækst og investeringer i hospitalet et politisk valg.

”Hvad ønsker vi for os selv og vores pårørende den dag, vi selv bliver indlagt? Det spørgsmål burde vi stille, inden vi begynder at tale om, hvor mange penge vi kan spare, ” siger hun.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977