EU skal afmontere de tidsindstillede bomber

MargreteAuken-april2012

MARGRETE AUKEN: Efter min bedste overbevisning står vi overfor to altoverskyggende udfordringer: Klima- og miljøkrisen og den stigende globale ulighed, både i Europa og globalt. Begge vil ramme vores samfund hårdt, hvis vi ikke hurtigst muligt får taget hånd om dem.

af Margrete Auken, medlem af Europaparlament

Som en aktiv del af Europa-Parlamentets bedst samarbejdende gruppe har SF en klar vision for, hvordan vi kan afmontere disse tidsindstillede bomber og samtidig styre ud af den aktuelle sociale krise i Europa på et bæredygtigt og solidarisk grundlag.

Vi har i mange år argumenteret for større fokus på en grøn omstilling af vores økonomi, der i langt højere grad favner et bæredygtigt vækstbegreb og indser, at vi altså lever på en klode med begrænsede ressourcer.

I EU er Danmark en del af verdens største økonomi, og hvis vi engagerer os, har vi reel indflydelse på Europa og dermed verden. Der bliver lyttet til os, når vi snakker om klima og ulighed, og det skal vi selvfølgelig udnytte til at sætte en dagsorden.

Ved at gøre vores økonomi grøn kan vi skabe gode grønne jobs og bekæmpe arbejdsløshed, samtidig med at vi bekæmper klimaforandringerne og miljøforureningen. Og det er en god forretning. EU kan på klimafronten eksportere for mere end 25 mia. euro om året, reducere energiregningen med op til 350 mia. euro om året i 2050, begrænse afhængigheden af importeret energi og ressourcer købt på et ustabilt verdensmarked, og samtidig styrke energisikkerheden.

Ved at inddrage arbejdsmarkedets parter, etablere målrettede uddannelsesprogrammer og fremme innovation og grønne investeringer, kan vi skabe millioner af bæredygtige, grønne job af høj kvalitet, mange af dem i lokalt-forankrede små og mellemstore virksomheder i hele Europa.

For bare at nævne et par eksempler, så vil en fuld implementering af EU’s eksisterende affaldsdirektiv skabe 400.000 job. Der er 3 mio. job at hente ved ordentlige investeringer i vedvarende energi og bedre ressourcehåndtering kan skabe 2 mio. nye arbejdspladser.

Den aktuelle økonomiske nedskæringspolitik har øget uligheden, skabt flere fattige europæere og sat folk på gaden. Vi har brug for et solidarisk Europa, hvor ingen lades i stikken.

En grøn industriel revolution vil gøre Europa ledende i fremtidens teknologier (energi, affaldshåndtering, ressourceforbrug), skabe eksportmuligheder og reducere EU’s afhængighed af ressourceimport.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977