Et grønnere Europa er fremtiden

6358377-morten-helveg-petersen

MORTEN HELVEG PETERSEN: Den største udfordring for EU er at fastholde den grønne omstilling. Det er ikke en uoverkommelig udfordringer, men det kræver, at vi ser det som en mulighed og ikke som en trussel.

af Morten Helveg Petersen, EP-spidskandidat (Radikale Venstre)

Jeg tror på et grønnere Europa med ren luft og rent vand. At accelerere og fastholde den grønne omstilling er EU’s største udfordring både på kort og lang sigt. Et grønt Europa kan vi kun skabe, hvis vi har et stærkt EU-samarbejde.

Luft og vand har direkte indvirkning på menneskers sundhed. Tal fra WHO viser, at hvert ottende dødsfald i verden skyldes forurenet luft. En by som Beijing er et skræmmeeksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke tager truslen alvorligt.

Danmark er heldigvis et privilegeret land, hvor vi stadig har frisk luft og, hvor vi tager for givet, at vi kan drikke vandet direkte fra hanen. Men rent drikkevand er en knap ressource, som vi er nødt til aktivt at beskytte. De enkelte nationalstater kan ikke beskytte miljøet tilstrækkeligt – det er en kompliceret opgave, der i høj grad kræver samarbejde på tværs af grænserne.

I Europaparlamentet vil jeg arbejde for ambitiøse målsætninger for CO2-reduktioner.  Vi skal i højere grad satse på vedvarende energi og på energieffektivisering. Det betyder, at der skal forskes i vedvarende energikilder, investeres i energieffektivisering, og reglerne skal forenkles.

I dag går en masse energi til spilde, fordi vi ikke har et indre marked for energi. Det er rent spild, at det overskydende energi vi producerer ved vindmøller i Danmark, i dag ikke kan transporteres til eksempelvis Tyskland, som i stedet må benytte energi produceret på fossile brændstoffer. Et samarbejde mellem EU’s lande kan samtidig gøre Europa uafhængigt af olie og gas fra regimer i Mellemøsten, og ikke mindst Rusland.

Affald er ikke bare en udfordring men også en mulighed. Vi har et enormt ressourcespild, som vi er nødt til at komme til livs. Det kræver skrappere krav om genbrug, så de ressourcer, vi har, bevares og udnyttes bedst muligt. Det er ikke blot godt for miljøet. Det vil også spare virksomhederne for omkostninger på ressourcer, som er stadig stigende, og det vil styrke Europas langsigtede konkurrenceevne.

Transport er endnu en faktor, som påvirker miljøet. Lastbil- og biltrafikken er stigende i Europa og udøver en voldsom belastning på CO2-regnskabet. Jeg vil arbejde for at vi får et bedre og hurtigere tognet i Europa, så flere vil vælge fælles transport frem for bilen.

EU’s største udfordring er ikke uoverkommelig. Den grønne omstilling er ikke en trussel, det er en mulighed. Den skal vi gribe.

Jeg tror på Europa. Og fremtidens Europa er grønt.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977