Publikationer

CEVEA HÆFTER

Skærmbillede 2014-05-27 kl. 13.24.39

Venstre vil indføre nulvækst i den offentlige økonomi efter næste valg. Men de har ikke sagt, hvor pengene skal spares.

Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hvis vi indførte nulvækst i dag, så ville der være 24.200 færre ansatte om seks år. Hvis nedskæringerne smøres jævnt ud over den offentlige sektor. Vi har samlet en række fortælleringer om hvad det vil betyde ude i virkeligheden.

Pædagog Pernille Brammer siger ”Det går ud over nærværet. Det bliver ofte overfladiske samtaler, og jeg får ikke snakket ordentligt med det barn, hvis forældre lige er blevet skilt, eller som er flyttet,”

Sygeplejeske Susanne Sørensen siger: ”Konsekvensen kan blive, at en patient når at blive så dårlig, at deres prognose forværres, eller at sygdomsforløbet forlænges.  I yderste konsekvens kan det få fatale konsekvenser for patienten.
Brandmand Martin Langemose siger: ”Ild breder sig opad på sekunder. Bliver udrykningstiden bare et par minutter længere, så betyder det, at en brændende gryde på komfuret kan nå at få fat i køkkenbordet. Er emhætten tændt, så kan det være forskellen på, om der er ild i taget eller ej.”
BESTIL HÆFTET HER

 

aabne graenserFor ti år siden blev otte østeuropæiske lande en del af EU. Med et slag fik polakker, rumænere og andre østeuropæere lov til at rejse til Danmark for at arbejde.

Det har de gjort i uventet omfange. I dag er der mere end 73.000 arbejdere fra Østeuropa i Danmark.

Skruppelløse virksomheder lægger et hårdt pres på det danske arbejdsmarked ved at lade dem knokle til lavløn og på arbejdsvilkår, som hører til i fortiden.

Med hæftet sætter vi fokus på EU’s skyggesider. Vi beskriver, hvordan social dumping er blevet en del af hverdagen i Danark, og vi ser på risikoen for velfærdsturisme.

Men vi viser også en vej ud af problemerne. Vi besøger Gentofte Kommune i Nordsjælland, som med kædeansvar staffer de entreprenører, der udnytter udlændinge. Og vi tager et kig på EU’s nye regler for at bekæmpe social dumping.

Vi viser, at hvis politikerne tager problemerne seriøst, så kan de sikre, at EU bliver et projekt til fordel for lønmodtagerne i hele Europa. BESTIL DET HER

Skærmbillede 2014-02-11 kl. 10.07.28

Tænketanken Cevea har netop udgivet et nyt politisk hæfte om den danske model. Her på siden kan du bestille hæftet, der forklarer, hvorfor det er vigtigt at beskytte den danske model. Ikke kun for den enkelte arbejdstager, men for hele det danske arbejdsmarked.

I hæftet kan du bl.a. lære hvordan den danske model fungerer, hvilken betydning modellen har for det danske arbejdsmarked og hvordan det faglige fællesskab kan hjælpe dig som medlem. Du møder tillidsmanden Morten, der hjalp en kollega med at få hans overarbejde udbetalt, så han kunne få sin datter hjem til jul, og malermesteren Tommy, der ikke ville kunne drive sin forretning uden fleksibiliteten i den danske model. Du kan også finde ud af præcis hvor mange kroner og øre et medlemskab af en fagforening er værd.

Hæftet af skrevet på baggrund af rapporten ”Den danske models styrker” som Cevea udgav i september 2013.

Vær med til at forsvare den danske model. Køb hæftet og støt Ceveas kamp for at styrke den danske model. BESTIL HÆFTET HER

 

Skærmbillede 2014-05-30 kl. 11.04.24

Tænketanken Cevea har udgivet et hæfte om social dumping. Her på siden kan du bestille hæftet, der tager fat i nogle af de myter, som præger debatten om udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Social dumping er en bombe under det danske arbejdsmarked. Billig, udenlandsk arbejdskraft hentes til Danmark og trykker danske lønninger og arbejdsvilkår nedad. I hæftet kan du blive klogere på problemet – og hvad vi kan gøre ved det.

I hæftet får du fakta om social dumping, historier fra det virkelige liv og løsningsforslag til, hvordan vi kommer problemet til livs. Du møder nogle af dem, som mærker presset fra social dumping i deres arbejde. Du møder også arbejdsgivere, som nægter at dumpe løn- og arbejdsvilkår. Endelig kan du læse om, hvordan og hvorfor vi i fællesskab kan fremme et arbejdsmarked med fair konkurrence og ordentlige vilkår for alle.

Vær med til at sætte en stopper for social dumping i Danmark. Køb hæftet og støt Ceveas kamp for et arbejdsmarked på lige vilkår. BESTIL HÆFTET HER

 

IDEPAPERS

Skærmbillede 2014-05-22 kl. 10.46.29Djøferne kritiseres for topstyring, bureaukratisering og akademikervælde. Og det er rigtig nok.  Men debatten føres i et grøftegravende toneleje, der ikke peger frem mod en ny måde at styre den offentlige sektor. Djøf og Tænketanken Cevea er derfor gået sammen om at diskutere her djøfernes rolle i fremtidens velfærdssamfund.

På baggrund af debatrækken ”DJØFokrati – folkestyre eller folkestyring?” fra Københavns Universitet, vil har vi udarbjdet et idepaper der forsøger at lægge os midt mellem yderpositionerne. Vi ikke komme med en meningsløs kritik af alle djøfere eller hårdnakket forsvare et hvert djøf-job, som bliver udført i kommunerne. I stedet vil vi diskutere de problemer, som den enkelte djøfer møder, og den kritik, som offentligt ansatte akademikerne udsættes for. LÆS DET HER

 

Skærmbillede 2014-04-10 kl. 10.51.08En af grundene til at det er så svært for fagbevægelsen at håndtere krisen, er måske fordi, man er startet med medlemsfaldet snævert og forsøgt at engagere ansatte, medlemmer og valgte i spørgsmålet om, hvorvidt man har 10.000 flere eller færre medlemmer.  Men det enkelte medlems snævre perspektiv er  jo ikke det, der er det afgørende. Det store projekt må handle om at skabe tryghed og fremtid for hver enkelt gennem fællesskabet

I en tid hvor vi oplever en offensiv fra liberalisterne på dagpenge og efterløn og tilsvarende tiltag, så må fagbevægelsen begynde at lede efter svarene på, hvorfor et medlemsskab af en fagforening kan give større tryghed og en sandsynlighed for, at ens job også er der i fremtiden.

I dette idepaper kan vi ikke med et snuptag leveret svaret. Men vi samler en række artikler fra Magasinet Politiks årgang 13/14, der på forskellige vis forholder sig til fagbevægelsens udfordringer og handlingsalternativer. Nogle artikler er vi enige med, nogle er vi nok mindre enige med, og nogen har vi selv skrevet.  LÆS DET HER

 

Det tyske arbejdsmarked bliver både brugt som skræmmebillede, på grund af de stigende sociale problemer blandt ansatte, og som et forbillede, fordi arbejdsløsheden for tiden er lav sammenlignet med andre europæiske lande. I februar 2014 afholdte Tænketanken Cevea en konference der belyste den mindre pæne side af det tyske arbejdsmarked: De arbejdende fattige, de mange deltidsansættelser og de lave lønninger.

I dette idepaper samler vi rapportager og indtryk fra konferencen.

LÆS DET HER

 

Skærmbillede 2014-01-15 kl. 10.58.44

De otte af de bedste og mest populære artikler fra Magasinet Politik i 2013. Artiklerne kredser om to temaer, som har fyldt meget det sidste år: presset på det danske arbejdsmarked og situationen i centrum-venstre. Det er samtidig de to væsentl

igste udfordringer at finde svar på i det kommende år, hvis vi vil sikre et samfund med lige muligheder og ordentlige livsvilkår.

“Hvordan kommer Centrumvenstre tilbage?”

Hæftet indledes af Christian Vedersøe, der har undersøgt de politiske forskelle på centrum-venstres kommunalvalgskandidater – og derigennem tegner et portræt af centrum-venstre partiernes kommunale bagland. Derefter vender vi blikket mod Norge, hvor Magnus E. Marsdal og Ali Esbati undersøger, hvordan de borgerlige partier forventes at forvalte deres valgsejr i Stortingsvalget. Endeligt har vi to britiske bud på, hvordan centrumvenstre får skabt en politisk offensiv: Strateg og taleskriver James Morris kommer med bud på en økonomisk politik, der kan vinde valg; og professor Jacob Hacker understreger, at vi skal gå efter strukturelle ændringer i samfundet og ikke kun omfordeling via staten.

“Tyske vinde på det danske arbejdsmarked”

Den tyske arbejdsmarkedspolitik har været den helt store debat, siden Claus Hjort Frederiksen og Venstre efterlyste tyske reformer og tyske lønninger på dansk jord. Vi bringer først to artikler, der hudfletter den forestilling: Først en artikel af Jacob Esmann mfl., der gennemgår, hvad ”tysk løn” egentlig vil sige; og herefter en analyse af Ceveas økonom Christian Gormsen, der afslører de mekanismer, som er med til at udhule den tyske middelklasse. Herefter giver hhv. professor Nina Smith og tidligere Europaparlamentariker – nuværende fødevareminister – Dan Jørgensen (S), hver deres bud på, hvordan vi sikrer et godt og sundt arbejdsmarked i Danmark. LÆS DET HER

 

Skærmbillede 2013-12-19 kl. 18.02.46

2013 bød på det tætteste vi kommer på et midtvejsvalg, nemlig kommunalvalget. Næste milepæl er kampen om folketinget og regeringsmagten. Og selvom centrum-venstre er udfordret, tyder intet på, at det valg er afgjort på forhånd. Skandalesager i Venstre-lejren, nye vinde i økonomien og moderat fremgang i meningsmålingerne bør give fornyet tro på, at alt er muligt; at valget kan vindes.

Valgsejren kommer ikke af sig selv. Tilliden til centrum-venstre-partierne er fortsat lav, og apatien i befolkningen er voksende. Hvis ikke Lars Løkke skal overtage statsminister-posten, skal centrum-venstre gå til valg på rigtige og vigtige dagsordener. Dette nytårsskrift er et bidrag til dén debat. De seneste år har der været mange analyser af, hvad der er gået galt. I denne udgivelse har vi bedt toneangivende stemmer se fremad og svare på spørgsmålet: Hvad er de politiske dagsordener og forslag, som valget skal vindes på? Forhåbentlig kan indlæggene inspirere flere til at tage debatten og udfordringen op. LÆS DET HER

 

Skærmbillede 2013-12-19 kl. 18.11.37

Afbureaukratisering og tillid er blevet de nye buzz-words i velfærdsdebatten. De fleste er enige om, at kontrol og DJØFicering har taget overhånd – men de færreste har konkrete bud på, hvad vi skal sætte i stedet.

Med et kommunalvalg om hjørnet er det tid til at sætte skub i diskussionerne af, hvordan vi skal styre og indrette den offentlige sektor i fremtiden. Der er rig mulighed for at komme på banen med forslag, der højner effektiviteten, udbreder ejerskabet og har kant til højrefløjen.

Dette Cevea-idepaper indeholder inspiration til, hvordan der kan sikres. Du kan både finde konkrete forandrings-eksempler fra kommuner, hvor politikere og fagforeninger sammen har taget livtag med bureaukrati og kontrol. Og du kan finde mere overordnede bud på, hvordan den offentlige sektor kan anskues på nye måder.

LÆS DET HER

 

BØGER

 

ItemImage.aspx

Marxisme, liberalisme og konservatisme er for de fleste velkendte idétraditioner. Men de færreste er blevet introduceret til en af det 20. århundredes mest betydningsfulde ideologier, nemlig socialdemokratisme.

SOCIALDEMOKRATISKE TÆNKERE introducerer 15 af de største og mest indflydelsesrige socialdemokratiske tænkere opdelt i tre historiske faser: Rødderne, Storhedstiden og Nye tider. Til første fase hører blandt andre Karl Marx, Eduard Bernstein og Karl Kautsky, til Storhedstiden hører K.K. Steincke, John Maynard Keynes og Harvig Frisch m.fl. og til Nye tider hører blandt andre Anthony Giddens, Mogens Lykketoft og Joseph Stiglitz.

SOCIALDEMOKRATISKE TÆNKERE er skrevet af en lang række prominente danske og nordiske forskere, og ud over at introducere tænkerne beskriver hvert kapitel også, hvordan de har bidraget til den socialdemokratiske idétradition. Samlet tegner bidragene et billede af, hvor socialdemokratismen er på vej hen.

En bog for alle, der vil blive klogere på det socialdemokratiske tankegods og på socialdemokratiets og socialdemokratismens historie.

Bidragydere: Claus Bryld, Steen Christensen, Anders Dybdal, Uffe Jakobsen, Jørn Henrik Petersen, Lars Andersen, Niels Finn Christiansen, Yvonne Hirdmann, Henrik Dahl, Olav Njølstad, Søren Kolstrup, Kristian Weise, Jens Jonatan Steen. KØB DEN HER

 

kultdeltager_13-04-_741351a

De store samfundsmæssige kriser som den økonomiske krise, vi står i lige nu, kan nemt virke uoverskuelige. Men bagved de store og velkendte kriser truer en lige så alvorlig, men ofte overset krise, nemlig demokratiets krise.

De små fællesskaber og det store fællesskab, som har været med til at gøre Danmark til et af verdens mest lige og retfærdige samfund, er i færd med at erodere. I den angstprægede kamp om den globale konkurrence risikerer vi at glemme vores egen måske største styrke: fællesskabet, tilliden og medbestemmelsen.

Bogen DELTAGERDANMARK er skrevet af en skare af unge centrum-venstre-kræfter, der alle arbejder med politik til daglig. Målet med bogen er at sætte gang i tænkning i nye, politiske veje til et stærkere demokrati.

Bogens opmuntrende budskab er, at der allerede findes en masse bud og eksempler på løsninger. Fra Islands krisehåndtering til borgeralliancer i Storbritannien, fra deltagerbudgetter i Brasilien til modelkommuner i Norge. Kimen til et bedre samfund eksisterer og viser sig i de mange praktiske eksempler på, hvordan arbejdspladser, økonomi, foreninger, partier kan indrettes anderledes end i dag. De er alle beviser på, at den konservative guru Margaret Thatcher tog fejl, da hun sagde “There is no alternative”. KØB DEN HER

 

hojrepopulismen_venstreflojens_akilleshal-jens_jonatan_steen_soren_villemoes_niels_henrik_jespersen-22802740-356471987-frnt

Dansk Folkeparti er i dag Danmarks næststørste parti og højrepopulisterne har medvind over hele Europa. Hvorfor er det endt sådan, og kan det ændres?

Intet har som højrepopulismen suget vælgere og politisk gennemslagskraft ud af centrum-venstre. Men hvad kan centrum-venstre stille op over for højrepopulismens succes?

Dansk Folkeparti har sat sig solidt på værdipolitikken – som venstrefløjen til gengæld har opfattet som et fyord, der kun omhandler indvandringen. Men det er en fejl, for al politik er værdipolitik.

Denne bog graver et spadestik dybere og ser på de løsninger og redskaber, som centrum-venstrefløjen skal trække på de kommende år for at tilbageerobre den politiske dagsorden og udfordre højrepopulisterne en gang for alle.

Bogen – der er igangsat af tænketanken Cevea – indeholder bidrag fra: Jens Jonatan Steen, Erik Meier Carlsen, Jakob Mathiasen, Lars Olsen, Anna Mee Allerslev, Tim Knudsen, Mads Tanghøje, Nanna Vestgård Sørensen, Magnus E. Marsdal og Niels Henrik Jespersen. KØB DEN HER

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977