Djøferne er demokratiets lim

lisa-herold-ferbing_1018198_26.ashx

Sosu-assistenterne er specialister i ældrepleje, og det skal djøferne holde fingrene fra, siger formanden for Djøf, Lisa Herold Ferbing. I stedet skal hendes medlemmer sørge for, at ældreplejen spiller sammen med politikernes ønsker og resten af den offentlige sektor. Det handler også om sammenhængskraft.

Hvis man åbner hjemmesiden ”Uddannelsesportalen”, der hjælper unge med at finde ud af deres uddannelse, popper en akademiker op på skærmen. Hun udarbejder regler, træffer afgørelser om klagesager, budgetforvaltning og planlægning. Men ifølge Djøf’s formand Lisa Herold Ferbing mangler der en pind:

“Der mangler hele koordinationsdelen af vores arbejde. Kompleksiteten i det offentlige er tårnhøj, og der er brug for koordination og organisering. Det er i høj grad os djøfere, der skal løfte den opgave.” siger Lisa Herold Ferbing.

Hun forklarer, at hun ser djøferne som et bindeled mellem de forskellige fagligheder.

“Vi skal være dem, der danner bro i det offentlige. Djøferne skal være specialister i at være generalister. Vi skal ikke sidde med nallerne helt nede i den daglige drift. Der er sosu-assistenterne, sygeplejerskerne og pædagogerne eksperter, og det skal vi respektere.”

Besluttet at tage diskussionen

Djøfs medlemmer kritiseres ofte i medierne. Tidligere var fagforeningen tavs, men for halvandet år siden besluttede de at tage diskussionen.

“Debatten er meget polariseret. Vi mener, at det er nødvendigt at starte en diskussion af, hvordan får vi en bedre ledelse af det offentlige. Det skal være slut med, at forskellige faggrupper kaster mudder efter hinanden. Der er jo ingen djøfere, der har lyst til at kontrollere og dokumentere bare for dokumentationens egen skyld,” siger Lisa Herold Ferbing.

Som eksempel på djøf-kritikken nævner hun målstyring i kommunerne.

“Når kritikerne langer ud efter f.eks. målstyring, så glemmer de tit alternativet. Målstyring er til for, at politikkere kan træffe beslutninger og sikre, at de bliver ført ud i livet. Det er jo helt centralt i et demokrati. Djøfokrati er altså ikke en modsætning til demokratiet, men forudsætningen for det. Djøferne er aktører i demokratiet.” siger Lisa Herold Ferbing.

Klogere mål

Alligevel medgiver Lisa Herold Ferbing, at politikere og beslutningstagere skal blive bedre til at sætte de rigtige mål.

“Fra vores medlemmer hører vi historier om, at dokumentation og målsætninger tager overhånd. Mange af problemerne opstår, fordi politikerne ønsker at sikre, at deres beslutninger bliver til virkelighed. Her skal vi blive bedre til at sige ’I kan godt træffe den der beslutning, men det koster altså kassen i opfølgning og kontrol’,” siger Lisa Herold Ferbing.

På det punkt mener hun, at det offentlige skal lade sig inspirere langt mere af det private erhvervsliv.

“De har også måltal. Men de er meget bedre til at have konkrete mål og kun måle de ting, der virkelig batter. Men den opgave er rigtig svær, i den offentlige sektor hvor der er mange forskellige politiske interesser. Men generelt handler det om, at skabe forhold der flere ydelser for de samme eller færre penge,” siger Lisa Herold Ferbing

Som et konkret eksempel på, hvordan lovgiverne kan skabe vanskelige vilkår, nævner hun Enhedslistens finanslovsforslag fra sidste år om ældres ret til to bade om ugen:

”Den slags forslag – hvor politikerne kommer for tæt på detaljerne – vil være utrolig dyre at implementere på grund af omkostninger til at skrive loven og lave kontrol bagefter. Vores kritik er ikke fordi vi vil være onde imod de ældre, men fordi det er fagpersonalet som bedst kan vurdere den enkelte ældres behov. Vi vil gerne genfinde en fornuftig balance, hvor vi i så stort omfang så muligt, forskyder magten ud til de fagprofessionelle, der i deres daglige arbejde bedst kan vurdere borgernes behov.

Debat om substansen

Selvom de dårlige historier ofte fylder i debatten, så ser Lisa Herold Ferbing positivt på fremtiden

“Tag den tillidsreform, som Margrethe Vestager (R) har stået i spidsen for. Her har politikerne været mere villige til at afgive magt, end jeg havde troet. Det bliver også rigtig spændende, når Videncenter for Velfærdsledelse snart afrapporterer. De har kørt mange spændende forsøg på tværs af hele landet.”

Men Djøf-formanden mener, at debatten skal længere ud end rapporter og forhandlingslokaler i København, hvis ledelsesstilen skal ændres.

“Jeg tror, at fagforeningerne spiller en central rolle. Vi skal løfte debatten blandt vores medlemmer. Når jeg eller Dennis Kristensen siger noget i offentligheden, så er det med til at lægge rammerne for en diskussion ude på kontorene. Derfor vil jeg fortsat være en del af debatten om, hvordan vi får en bedre ledet offentlig sektor, og her vil Djøf gerne være med til at understøtte sammenhængskraften i samfundet,” siger Lisa Herold Ferbing.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977