”DF er Socialdemokratiet + indvandrer og EU kritik”

_Global_Artikelbilleder_2013_DK-20___Side-8_773

Som både Folketingsmedlem og medlem af Hvidovres Kommunalbestyrelse – begge for Dansk Folkeparti – er Mikkel Dencker ikke i tvivl om opskriften på hans partis succes lokalt, nationalt og senest ved EP-valget: Dansk Folkeparti lytter til vælgerne, leverer og så formår partiet at fremhæve deres politiske sejre.

Interview af Louise Schou Drivsholm og Svend Dyrholm Pedersen, Tænketanken Cevea

Mikkel Dencker har mange grunde til at være en tilfreds politiker. Han repræsenterer nemlig Dansk Folkeparti i både Hvidovre Kommune og Folketingssalen, hvor partiet begge steder oplever rekordhøj vælgeropbakning. Seneste krone på værket var Europa-Parlamentetsvalget, hvor intet mindre end 26,6 procent af de afgivne kryds blev sat ved DF.

Svinekød indgår i opskriften på succes

Som garvet lokalpolitiker er Mikkel Dencker ikke i tvivl om grundlaget for partiets lokale succes på Vestegnen lidt uden for København, hvor han selv er valgt ind i Hvidovre Kommune.

Hos Dansk Folkeparti udtrykker vi hvad mange danskere tænker, og vi forholder os til de værdipolitiske spørgsmål, som præger manges hverdag”, siger han, og fremhæver sin lovgivning om svinekød som en obligatorisk del af institutionernes madplaner som et eksempel på dette:

Jeg tror, at mange vælgere føler sig fremmedgjorte, når de opdager at deres børns institutioner helt har afskaffet svinekød, blot fordi nogle muslimske børn ikke spiser dette. Svinekød er en naturlig del af dansk traditionel kost, så selvfølgelig skal det indgå i den serverede mad i børnehaver og på plejehjem. Det er mange af vores vælgere enige i, og her leverer vi varen ved at sige fra over for svinekødsforbud.”, siger han.

Vælgerflugt fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti

Hvidovre Kommune er ifølge Mikkel Dencker en ’gammel arbejderkommune’, hvor Socialdemokratiet altid har stået stærkt, og da også besidder borgmesterposten i dag. Men som lokalpolitiker oplever han vælgerskiftet fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti – en både lokal, national og europæisk tendens – på nærmeste hånd.

Hvidovre Kommune er præget af nogle jordbundne værdier, som vi hos DF repræsenterer, men som også indgår i Socialdemokratiets dna. Grunden til at vi overtager stemmer fra de socialdemokratiske vælgere er, at vi på bestemte områder såsom indvandring, integrations- og EU-området i højere grad afspejler vælgernes bekymringer og holdninger”, siger han.

Ifølge Mikkel Dencker er socialdemokraterne på nogle områder ude af trit med deres traditionelle vælgerskare, og vælgerne søger derfor alternativer.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har mange sammenfaldende synspunkter på det socialpolitiske område i forhold til at levere tryghed under velfærdssystemet. Derfor er springet fra S til DF ikke så stort. Det kan afgøres af én værdipolitisk sag, på f.eks. på integrationsområdet, hvor jeg tror at mange vælgere, også i Hvidovre, føler sig bedre repræsenteret hos DF – samtidigt med, at de får samme sociale profil.”, siger han og fremhæver sagerne om juletræet i Kokkedal og svinekødsforbuddet i institutioner som konkrete eksempler herpå.

Forbered vælgerne og fremhæv successer

I sin beskrivelse af Dansk Folkepartis succes understreger Mikkel Dencker desuden vigtigheden af både selve den politiske proces og de endelige resultater. Her er han ikke i tvivl om hvad hans parti gør rigtigt.

I forhold til eksempelvis dagpengereformen har vi ændret holdning på området, simpelthen fordi vi indså at timingen var forkert. Grunden til at vælgerne ikke straffer os for dette er en grundlæggende tiltro til vores førte politik, og nødvendigheden af kompromisser. Man skal forberede sine vælgere og forventningsafstemme løbende, som man ikke fremkalder skuffelse,” siger han.

Mikkel Dencker fremhæver endvidere, at Dansk Folkeparti er gode til at fremhæve og tydeliggøre partiets successer.

”Det er altid vigtigt at italesætte de politiske resultater man får igennem. Hvis man ikke fortæller om sine egne successer er der ikke nogen der opdager dem. Vi måtte give os på dagpengeområdet, men fik til gengæld indført en grænsekontrol. Ved at fremhæve denne politiske sejr gjorde vi det åbenlyst for folk, hvad der kom med i posen af DF-politik”, siger han.

Samme forklaring bag EP-valgets succes

Netop at lade sin politik være strømlinet med vælgernes hverdag og tilhørende bekymringer er for Mikkel Dencker også en af de helt essentielle forklaringer bag Dansk Folkepartis massive vælgerfremgang ved det netop afholdte Europa-Parlamentsvalg.

Han beskriver, at den gennemsnitlige dansker føler sig overhørt i EU-systemet og de overnationale beslutningsprocesser. Og fremmedgjort som følge af en manglende kontakt og kendskab til de europæiske politikere.

”Vores succes ved Europa-Parlamentsvalget handler i bund og grund om, at skepsissen over for EU er ret udbredt i den danske befolkning. De mange etablerede ja-partier er altså afkoblede fra vælgerbefolkningen, og har ikke kunne formulere konkrete politiske svar på de bekymringer den danske befolkning har omkring velfærdsturisme, social dumping osv. Derfor er mange vælgere gået til os”, siger han.

Lyt til baglandet

Mikkel Dencker er ikke i tvivl om, hvordan de andre partier kan tage ved lære af Dansk Folkeparties succes, og deler gerne ud af sin erfaring:

”Socialdemokratierne – og de andre partier – skal i højere grad lytte til deres bagland. Baglandet er mere i overensstemmelse med vælgerkorpset end den politiske ledelse er. Det er nok mit råd til partierne både lokalt, nationalt og på EU-plan. Jeg håber selvfølgelig ikke de bliver alt for gode til at følge det”,  siger han afslutningsvist med et glimt i øjet.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977