Danmark i balance

3f-slut-med-meningsloes-kontrol-af-ledige_1-610x407

Krisen klinger ud, men Danmark risikerer at brække midt over. Vi må vælge den danske model frem for et ræs mod bunden. 

Som formand for landets største fagforbund er jeg sjældent 100 procent enig med toppolitikere endsige landets skiftende statsministre. Men jeg skylder NATO’s afgående generalsekretær et fast håndtryk og en tak, for Anders Fogh Rasmussen sagde det uhyre enkelt og præcist i 2004, da han skulle udstikke kursen for Danmark i den globale konkurrence:

Når andre er billigere, skal vi være bedre!”

På arbejdsmarkedet har vi i lønmodtagernes organisationer naturligvis et stort ansvar for, i samarbejde med arbejdsgiverne, at løfte dén opgave. Vi gør også fremskridt nærmest ved hver eneste overenskomstfornyelse.

Men effekten og nytten af aftalerne afhænger af begge parter. Desværre oplever vi for ofte, at nogle arbejdsgivere og interesseorganisationer efter overenskomstfornyelsen ikke vedstår de aftaler, som vi i fællesskab har indgået.

Omvendt skal lønmodtagerne jo også være klar og motiverede til at udnytte de uddannelsesmuligheder, som overenskomsterne giver dem og her, har vi i de faglige organisationer et stort medansvar, som vi forsøger at løfte.

Vi samarbejder også meget gerne i 3F med arbejdsgiverne om at øge produktiviteten, hvis det ikke bare handler om at piske rengøringsassistenten til at løbe endnu hurtigere og nå det hele på den halve tid.

Eksempelvis har vi spændende lean-projekter med Dansk Byggeri, der tegner meget lovende i forhold til at styrke produktiviteten på byggepladserne gennem et bedre samarbejde på tværs af faggrænserne.

Men arbejdsmarkedets parter kan langt fra løse udfordringerne alene. Tværtimod kan Folketinget – både det nuværende og det kommende – træffe afgørende valg, som tvinger de danske virksomheder og deres ansatte over i ræset mod bunden.

Utrygheden hærger

Hver tredje dansker er bekymret for, at deres løn- og arbejdsvilkår bliver forringet, fordi udlændinge bliver snydt og udnyttet, når de kommer til Danmark for at arbejde.

Det er ikke på advokatkontorerne og i Strandvejskvartererne, at man hen over Weber-grillen og årgangsvinene lufter sine bekymringer. Nej, det er i skurvognene, i vaskerierne, over rengøringsvognen og på rastepladsen – og ikke mindst i 3Fs a-kasse, hvor mange ledige kæmper med ryggen mod muren for igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Derfor har 3F lanceret en landsdækkende kampagne med fokus på Danmarks fremtid: Skal vi fortsætte ræset mod bunden? Skal vi glemme de medborgere, der røg af karrusellen og fortsat udbygge uligheden i Danmark?

Eller skal vi stå sammen, løfte i flok og tro på den danske model: At vi alle kan forvente et godt arbejde og en ordentlig løn, vi kan leve af – i Danmark!

Medlemmerne i 3F er blevet fyret i tusindevis og har under krisen leveret løntilbageholdenhed. Som skatteydere har de bidraget til at redde bankerne ud af den suppedas, som grådige direktører bragte dem i.

Som tak har de fået diktat om, at de skal blive på arbejdsmarkedet, til de er 70 år, og de har fået forringet dagpengene, mens der henne om hjørnet står en, som gerne vil løse opgaven for 50 kroner i timen. Halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningskravet har ramt hårdt og øget utrygheden for de, der fortsat er i beskæftigelse.

Tusindvis af danskere vil i løbet af 2013 og 2014 have mistet deres dagpengeret, og de er ikke sikret ret til en lavere offentlig bistand med kontanthjælp. I tusindevis står uden én eneste krone i indtægt, hvorfor man i centraladministrationen kalder dem ”selv-forsørgede.”

Det lyder jo nærmest lidt positivt, iværksætter-agtigt, men den reelle dagligdag er en social nedtur af værste skuffe for mange af de her mennesker.

Derfor kan vi heller ikke vente, til vi kender anbefalingerne fra dagpengekommissionen, med at gøre en ekstra indsats for at hjælpe de langtidsledige, som allerede har mistet deres dagpengeret eller gør det i den kommende tid.

Social dumping

Historisk høje offentlige investeringer holder hånden under beskæftigelsen i denne tid, men selv på dette område er man ikke sikker på, at det er de danske ledige, som kommer i job pga. den omfattende sociale dumping.

Regeringen og et flertal i Folketinget har ganske vist bevilget flere penge til bl.a. strengere kontrol og en bedre og koordineret indsats imod social dumping. Vi får krav om ID-kort på byggepladserne, og der er fastsat større bøder ved overtrædelse af lovgivningen.

Men vi vil hele tiden blive udfordret af plattenslagere, der vil snyde både danske og udenlandske lønmodtagere. Derfor skal regler og kontrolindsats løbende strammes, forstærkes og justeres – også ved de igangsatte forhandlinger om en finanslov for 2015.

Ikke alle danske politikere er enige med 3F, nogle ser social dumping som udtryk for sund konkurrence, der er gavnligt for samfundet. De ønsker, at vi skal konkurrere lønmodtager mod lønmodtager, at vi skal have lavere løn og dårligere arbejdsvilkår. De foretrækker konkurrence og ræs mod bunden i stedet for sammenhold og solidaritet.

Det er ikke den vej, vi skal gå! Alle danskere skal have chancen for et godt arbejde, som giver en ordentlig løn, hvor man kan kigge mod morgendagen – ikke med frygt for fyring, men med planer for nye ting, man vil udrette.

Det er trygge mennesker, der har skabt Danmark. Det er trygge mennesker, der også vil udvikle og prøve nyt, og vi er i fagbevægelsen med på at finde løsninger gennem LEAN over OPP til investering i egne arbejdspladser, og vi er klar til at give bud på, hvad vi skal leve af.

Senest har vi i 3F nedsat en grøn tænketank med deltagelse af erfarne erhvervsledere, forskere og politikere, som skal give nye bud på vækst og beskæftigelse inden for det bæredygtige område.

Men trygheden og modet til at gå nye veje kræver tillid til, at Folketinget ikke fortsat bryder den sociale kontrakt, der i en menneskealder har gjort Danmark til et land i balance.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977