Cevea Rapport: Den danske models styrker

Den danske model bliver rost over hele verden, fordi den sikrer både fleksibilitet på arbejdsmarkedet og sikkerhed for lønmodtagerne. Hvert år kommer politikere, forskere og arbejdsmarkedsorganisationer til Danmark for at se nærmere på ”den danske supermodel”. Men hvad er det egentlig, vi er så gode til i Danmark? Cevea har set nærmere på styrkerne i den måde, vi har organiseret arbejdsmarkedet på i Danmark. Her får du et overblik over de vigtigste fordele ved den danske model.

af Sarah Richardt Schoop, Analysestudent og Jens Jonatan Steen, Analysechef

STYRKE #1: Det danske arbejdsmarked er det mest fleksible i verden

Danskerne er det folk i Europa, der oftest skifter job. Gennemsnitligt er danskere 8,5 år i samme job, mens tallet er 13,8 år i Grækenland. Det hænger sammen med, at det er så let at hyre og fyre i Danmark. Vi har nemlig både fleksible ansættelsesforhold og et socialt sikkerhedsnet i form af dagpenge til at sikre en rimelig indkomst mellem to job.

Det betyder, at Danmark ifølge den internationale organisation OECD ligger blandt den tredjedel af lande, hvor fleksibiliteten i ansættelse er størst.

Skærmbillede 2014-02-12 kl. 16.38.21

Men selvom det er let for arbejdsgiverne at fyre, så føler blot hver tiende dansker, at de selv er i fare for at miste deres job. Skulle uheldet være ude, så er danskerne optimistiske omkring muligheden for at finde et nyt job. Danskere er nemlig i top tre i Europa, når det kommer til troen på let at kunne finde et nyt og tilsvarende job.

Risikoen for at gå langtidsledig er relativt lille i Danmark. Fra 2001-2011 har kun 1 pct. af arbejdsstyrken været ledig i 12 måneder og derover. Dermed har Danmark færrest langtidsledige blandt EU-landene.

Samtidig har vi også en topplacering, når det kommer til efter- og videreuddannelse. Det skyldes blandt andet, at arbejdsmarkedets parter gennem trepartsforhandlinger og overenskomstaftaler har sikret bedre mulighed for efter- og videreuddannelse. Uddannelse er afgørende for fleksibiliteten, fordi det understøtter, at arbejdskraften matcher virksomhedernes behov, og at lønmodtagernes kompetencer holdes up-to-date.

STYRKE #2: Tillid og samarbejde mellem parterne

Et selvregulerende arbejdsmarked med samarbejde og kompromiser kræver tillid mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Otte ud af ti ledere mener da også, at samarbejdet med lønmodtagernes repræsentant, tillidsrepræsentanten, i høj grad er præget af tillid. For tillidsrepræsentanterne er andelen tre ud af fire.

Danmark kommer i top tre blandt verdens lande i World Economic Forums undersøgelse af, hvor meget der samarbejdes mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Hvis man spørger arbejdsgivere og lønmodtagere selv, siger de, at samarbejde mellem ledelse og ansatte er til gavn for produktiviteten. Medarbejderne får nemlig en bedre forståelse for arbejdspladsens situation samtidig med, at medarbejdertilfredsheden bliver større.

STYRKE #3: Ligelig og fleksibel lønudvikling

Fleksibilitet handler ikke kun om let at kunne hyre og fyre. Danmark er også i front, når det kommer til en fleksibel lønudvikling med mindre lønstigninger i krisetider og større i opgangstider.

Det skyldes især de koordinerede overenskomstforhandlinger: Koordinationen understøtter en lønudvikling, som fleksibelt og hurtigt tilpasses samfundets økonomiske situation.

Ser man på den årlige lønstigning i procent, så var lønningerne opadgående i årene frem til 2008, hvor økonomien buldrede afsted. Men efter finanskrisen, omkring 2008, blev lønudviklingen hurtigt tilpasset de nye tider, så den årlige lønstigningstakst faldt.

Skærmbillede 2014-02-12 kl. 16.38.42

Samtidig har den høje organiseringsgrad i Danmark bidraget til at mindske uligheden og styrke velstandsniveauet. Når mange lønmodtagere står sammen i fagforeninger, giver det gennemslagskraft, så mange arbejdspladser bliver omfattet af overenskomsterne. På den måde kan der sikres et rimeligt og ligeligt lønniveau på hele arbejdsmarkedet.

Derfor placerer Danmark sig blandt de europæiske lande, hvor uligheden i lønninger er mindst – og betydeligt mindre end lande, hvor fagbevægelsen har spillet en mindre fremtrædende rolle.

STYRKE #4: Skræddersyede lokale løsninger

Den danske model sikrer også fleksibilitet ved, at de centrale, kollektive aftaler kan kombineres med lokal forhandlings- og aftaleret. Det gør det muligt at lave smidig tilpasning af de kollektive aftaler til den enkelte branche og virksomhed og til arbejdsgiver såvel som arbejdstager.

Lokalaftaler er særligt udbredt i industrien, og her er de populære blandt både arbejdsgivere og arbejdstagere. Mindst otte ud af ti tillidsrepræsentanter og ledere oplever positive effekter af lokalaftaler omkring løn, arbejdstid og efteruddannelse. Effekter såsom større motivation og medarbejdertilfredshed, fastholdelse af medarbejdere og øget produktivitet.

STYRKE #5: Arbejdsmarkedspension og bedre vilkår under graviditet og barsel

Arbejdsmarkedets parter har ikke alene sikret ordentlige forhold for de, der er i arbejde, men også under barsel og efter endt arbejdsliv. Overenskomstaftaler sikrer vordende mødre og nybagte forældre bedre vilkår, end de har ifølge loven.

Samtidig sikrer barselssystemet fleksibilitet, ved at kvinder i den fødedygtige alder lettere får job, fordi arbejdsgiverne via barselsfonde deler omkostningerne ved at have en ansat på barselsorlov samtidig med at en del af lønomkostningerne dækkes af staten.

Danmark er et af de lande, hvor pensionen er tættest på at matche indkomsten for folk i arbejde. Det skylde i høj grad de arbejdsmarkedspensioner, fagbevægelsen fik indført for godt 20 år siden.

I Danmark udgør folkepension og arbejdsmarkedspension til sammen 80 af den gennemsnitlige indkomst, mens den gennemsnitlige pension i de lande, som vi normalt sammenligner os med, blot tilsvarer 57 procent af landenes gennemsnitsindkomst.

Forfatter:
Analysechef
Analysestudent

Læs mere i rapporten ’Den danske models styrker’ på http://cevea.dk/analyse/den-danske-models-styrker

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977