Boganmeldelse: DeltagerDanmark

Syv unge debattører fra miljøet omkring Cevea har i foråret udgivet bogen DeltagerDanmark. Vi har bedt to fællestillidsrepræsentanter anmelde bogen, nemlig Morten Søndergaard, fællestillidsrepræsentant for 3F’erne på Københavns Postcenter, og Pernille Isaksen-Ejby, fællestillidsrepræsentant for daginstitutionerne i Odense Kommune

Bogens styrker er… 

Morten Søndergaard:

…at den handler om, hvordan vi får genskabt forbindelsen mellem det lokale, nære niveau og så det politiske system. Til magten. Ikke kun ved valgkampe, som der ellers er skrevet meget om, men som en reel forbindelse i hverdagen. Fra alle mulige forskellige vinkler viser den, hvordan man kan give flere del i magten. Hvis det kunne lykkes, ville vores samfund hænge meget bedre sammen. Det er jo noget, som alle taler om, men der bliver ikke gjort så meget ved det. Derfor er det dejligt, at nogen tager emnet op.

den handler om, hvordan vi får genskabt forbindelsen mellem det lokale, nære niveau og så det politiske system.

Pernille Isaksen-Ejby:

…at den er inspirerende. Jeg kan særligt bruge den som fagligt aktivt. Specielt det her med at få medlemmerne mere på banen og dialogen i højsædet. Det skal være det overordnede mål, og det er vi ikke gode nok til i dag. Jeg hører jo ofte som fællestillidsrepræsentant, at fagforeningen er langt væk. Ligesom det politiske system. Mange medlemmer tænker: ”De forstår ikke rigtig, hvad vi går og laver, for de kommer aldrig og ser det.” Så der er sådan et gab imellem fagforeningen og arbejdspladsen. Bogen giver gåpåmod og ideer til, hvordan man kan lave om på det.

Bogens svagheder er…

Morten Søndergaard:

…at den får svært ved at overbevise desillusionerede læsere. Jeg har købt seks eksemplarer, og de går på rundtur nu i fællesklubben. Det, som folk bider mærke i er, at ideerne jo er rigtige, men det kan være svært at se dem blive til virkelighed. Det er lidt trist – de synes jo ideerne er skidegode. Men det er en fed drøm, som er svær at se blive skabt. Folk er så sindssygt desillusionerede.

Og så kunne det have været fedt, hvis bogen havde talt med flere af de mennesker, som den egentlig handler om. Ikke fagforeningsorganizere, men tillidsmænd og beboeraktive. Det handler jo helt grundlæggende om, at vi skal tilbage til rødderne. Det er ikke raketvidenskab, det her. Det skal bare gøres.

det er svært at se ideerne blive til virkelighed. Jeg ville gerne have en opfølgende 2’er-udgave, der var mere konkret på, hvordan det kan lade sig gøre.

Pernille Isaksen-Ejby:

…at det er svært at se ideerne blive til virkelighed. Jeg ville gerne have en opfølgende 2’er-udgave, der var mere konkret på, hvordan det kan lade sig gøre. Hvordan ændrer man systemet så grundlæggende? Jeg har svært ved at se det ske lige om hjørnet. Det tror jeg også, at mange af mine kollegaer vil have.

Bogen er vigtig fordi… 

Morten Søndergaard:

…der mangler en forbindelse i mellem dem, der bestemmer, og dem, der bliver bestemt over. Det er to helt adskilte verdener. Det kan godt være, at mange på venstrefløjen længe har yndet at tale om, at det er godt, at der er tillidsfolk på arbejdspladserne – men de kender dem ikke. Blandt tillidsfolk er det omvendt: De er meget apolitiske, fordi de føler sig ligegyldiggjort af eliten.

Velfærdsstaten og arbejderbevægelsen er vokset ud af de nære og lokale fællesskaber. På et eller andet tidpunkt blev den navlesnor klippet over, og nu skal vi genetablere forbindelsen. Folk skal have en følelse af, at arbejderbevægelsen passer på dem – ikke pga. den ene eller anden mærkesag, men grundlæggende fordi de identificerer sig med partiet.

Pernille Isaksen-Ejby:

…det er helt tydeligt, at rigtig mange mennesker har givet op i forhold til det politiske system. Og det er jo vigtigt, at vi alle føler os aktive i vores eget samfund – er en del af det. Sådan får man også flere til at have forståelse og føle ansvar for de beslutninger, der bliver truffet.

Der er en følelse af magtesløshed i samfundet. Folk føler sig ikke inddragede.

Det kan godt være, at der ikke reelt er kommet mindre inddragelse, men før i tiden var der mere sammenhæng. Man følte sig repræsenteret af politikerne, fordi man mødtes på gadehjørnet, eller i sit lille lokalsamfund. Man var bedre til tæt dialog ansigt til ansigt.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977