Boganmeldelse: Andre Folks Penge

Debatten om den danske finanskrise og årsagerne hertil synes for alvor at tage fart. En række bogudgivelser indikerer, at der endnu er meget at sige om den krise der gjorde Danmark fattigere og kostede mange helt almindelige danskere deres job. Bag bogen Andre Folks Penge ligger et enormt og imponerende researcharbejde, der også har kastet en hel række vigtige og indsigtsfulde artikler i Jyllandsposten af sig.

skrevet af Andreas Albertsen, Landsledelsesmedlem i SF

Andre Folks Penge – Historien om den danske finanskrise af Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg søger at afdække ”finanskrisens DNA” gennem en række beretninger. Den afdækker ”de menneskeskæbner, som lod sig lokke til at lege med penge, de ikke havde” og de endnu større fisk der kynisk udnyttede dem for egen vindings skyld. Det er bogens narrative og substantielle udgangspunkt at disse gerninger, når de summeres, gjorde den danske finanskrise til noget særligt. Eller måske snarere at det giver en særlig fortælling om den danske finanskrise, som vi har gode grunde til at afklare.

jeg blev både forundret og provokeret over denne rejse i spekulanternes vilde rus og optur den gang alt gik godt

Det er der kommet en farverig og læseværdig bog ud af. De fleste vil som jeg blive både forundret og provokeret over denne rejse i spekulanternes vilde rus og optur den gang alt gik godt. Det giver også en uhyggelig og detaljeret indsigt i en bankverden, hvor overmod og decideret råddenskab prægede alt for mange danske banker. Bogen er fyldt med eksempler på, at noget var helt galt.

Den beretter om en sommerhusgrund i Nordsjælland der blev solgt til knap en million og der blev udstedt pantebreve for sammenlagt 3 mio. Den offentlige vurdering var 0 kr, men ingen besværede sig med at tjekke det. Og ingen besigtigede den ubebyggelige grund bestående at lidt strand, lidt grussti og lidt cykelsti.

Bankerne ser forpjuskede ud i dette portræt. Kaupthing Bank, vis forsøg på at komme ind på det danske marked i høj grad bestod i at kontakte personer som andre banker ikke ville have som kunder. Ringkjøbing bank der førte en aggressiv udlånspolitik. Det tillod en mand med en årsindkomst på 337.000 kr., der ejede lidt friværdi i en bil og et sommerhus, at spekulere valuta for 100 mio. kr. Det gik galt. I bonusbanken købte en lokal tømmermester i samråd med sin bankrådgiver aktier for 200.000 i banken. Dagen efter gik banken konkurs. I Roskilde bank skruede direktøren selv sin optionsprogram sammen og man fik med lån til dybt forgældede kunder pustet aktiekursen (og dermed bonussen) kunstigt højt op.

forordet siger ”et systemelement, men de drives frem af mennesker, der motiveres af deres indædte trang til rigdom.”…Det er rigtigt og godt at påpege at der var helt konkrete mennesker, der træf helt afgørende beslutninger.

Bogen bruger en del kapitler på at beskrive en håndfuld ejendomsspekulanter, der handlede ejendomme op i pris. De købte, byttede og solgte af hinanden. De handlede bygningerne op i pris og de sørgede for at få udstedt pantebreve der afspejlede den opskruede pris. Sådanne kan bruges som sikkerhed for lån, men hvis værdien er kunstigt høj er problemet til at få øje på.  Beskrivelsen af disse handler fylder mange af bogens sider, men der gøres nok for lidt ud af at beskrive de nærmere detaljer.

Bogen indeholder en række kortere kapitler trykt på gråt papir. De forsøger mere faktuelt at præsentere indholdet i de enkelte bankpakker eller sammenligne hvor hårdt krisen ramte Danmark med andre lande. Disse kapitler er både nyttige og velskrevne. Man kunne have ønsket sig lidt mere af den slags.

I forordet blev det konstateret at finanskriser selvfølgelig indeholder ”et systemelement, men de drives frem af mennesker, der motiveres af deres indædte trang til rigdom.” Det er som udgangspunkt fint og interessant at skrive en bog, der tager udgangspunkt i disse personer, deres skæbner og deres raffinerede metoder. Det er for nemt og for simpelt at kritisere bogen for ikke at indeholde nok systemanalyse. Men udgangspunktet i individer undskylder ikke at emnet til tider behandles for usystematisk. Kapitlernes rækkefølge, længde og fokus virker ofte lidt tilfældigt. Det giver en ujævn og lang fremstilling ofte fortaber sig i detaljer om personer, hvor læseren måske mere havde brug for detaljer om økonomi og mekanismer fx i forbindelse med de mange ejendomsbyttehandler.

Det ændrer ikke ved at bogen er spændende at læse. Det er et vigtigt bidrag til forståelsen af krisen. Det er rigtigt og godt at påpege at der var helt konkrete mennesker, der træf helt afgørende beslutninger. Det gælder både beslutninger om at yde lån, tage lån og investere i projekter der viste sig at være luftkasteller. Det er godt at få disse ting frem i lyset, men det havde været rart hvis bogen oftere havde dvælet ved hvordan det kunne lade sig gøre.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977