Best of 2013!

Skærmbillede 2014-01-15 kl. 10.58.44

Du sidder med otte af de bedste og mest populære artikler fra Magasinet Politik i 2013. Artiklerne kredser om to temaer, som har fyldt meget det sidste år: presset på det danske arbejdsmarked og situationen i centrum-venstre. Det er samtidig de to væsentligste udfordringer at finde svar på i det kommende år, hvis vi vil sikre et samfund med lige muligheder og ordentlige livsvilkår.

“Hvordan kommer Centrumvenstre tilbage?”

Hæftet indledes af Christian Vedersøe, der har undersøgt de politiske forskelle på centrum-venstres kommunalvalgskandidater – og derigennem tegner et portræt af centrum-venstre partiernes kommunale bagland. Derefter vender vi blikket mod Norge, hvor Magnus E. Marsdal og Ali Esbati undersøger, hvordan de borgerlige partier forventes at forvalte deres valgsejr i Stortingsvalget. Endeligt har vi to britiske bud på, hvordan centrumvenstre får skabt en politisk offensiv: Strateg og taleskriver James Morris kommer med bud på en økonomisk politik, der kan vinde valg; og professor Jacob Hacker understreger, at vi skal gå efter strukturelle ændringer i samfundet og ikke kun omfordeling via staten.

“Tyske vinde på det danske arbejdsmarked”

Den tyske arbejdsmarkedspolitik har været den helt store debat, siden Claus Hjort Frederiksen og Venstre efterlyste tyske reformer og tyske lønninger på dansk jord. Vi bringer først to artikler, der hudfletter den forestilling: Først en artikel af Jacob Esmann mfl., der gennemgår, hvad ”tysk løn” egentlig vil sige; og herefter en analyse af Ceveas økonom Christian Gormsen, der afslører de mekanismer, som er med til at udhule den tyske middelklasse. Herefter giver hhv. professor Nina Smith og tidligere Europaparlamentariker – nuværende fødevareminister – Dan Jørgensen (S), hver deres bud på, hvordan vi sikrer et godt og sundt arbejdsmarked i Danmark.

Go’ læselyst!

Nanna Westerby, publikationschef i Cevea

LÆS UDGIVELSEN HER

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977