Beskæftigelsespolitik med inspiration fra Bilka i Tilst

kv-thomas-medom

Søren Jung Wacherhausen er aarhusianer. Han har udviklingshæmning og arbejder i køkkenet i Bilka i Tilst. Her laver han blandt andet en velsmagende svensk pølseret til bistroens gæster. Da jeg besøger ham, lyser arbejdsglæden og stoltheden ud af hans øjne. Og Bilka er tilfredse med hans arbejde. Søren har ligesom mange andre med udviklingshæmning brugt store dele af sit liv på et beskyttet værksted. I trygge rammer er der blevet passet godt på ham, fordi han ikke kunne tale og havde brug for hjælp og støtte til mange af hverdagens gøremål. 

Af Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Hjulpet på vej af sparerunder og nytænkning er Søren – og langt over 100 andre borgere i Aarhus med udviklingshæmning – kommet ud på arbejdsmarkedet med hjælp fra mentorer og fremsynede virksomheder. I dag har Søren ikke bare gode kolleger og et job, han er ekstremt stolt af. Han har også noget, der minder om et fuldt sprog. Efter få måneder blandt kolleger og kunder i Bilka begyndte Søren at tale. Han skulle bare have muligheden.

I Bilka er de glade for alle 14 medarbejdere med udviklingshæmning, der arbejder i varehuset i Tilst. De oplever, at opgaverne bliver løst bedre end tidligere. De nye medarbejderne finder glæde og stolthed i opgaverne med at feje, fjerne pap, sørge for hyldeoptimering og hjælpe i køkkenet og på lageret. Og de gamle medarbejdere er glade for deres nye kollegaer og er gået engageret ind til de forandringer det medfører at have kollegaer med udviklingshæmning.

Kan denne historie sige noget om, hvad der skal være fremtidens og SF’s beskæftigelsespolitik? Ja!

I stedet for at tage udgangspunkt i den tons tunge lovgivning på beskæftigelsesområdet og de alt, alt for mange krav og regler skal vi tage afsæt i, hvad den enkelte ledige rent faktisk kan og har af potentiale. Virksomhedskontakten skal styrkes markant, og den lediges netværk bruges meget mere aktivt.

Danmark har 22.800 siders beskæftigelseslovgivning. Det meste af den fastsætter krav til relationen og processerne mellem kommunale medarbejdere og borgere, der ikke har et arbejde. Samtidig er den økonomiske styring af området så kompleks, at de færreste kan gennemskue den.

Hvis vi ikke kan få kørt en stor makulator ind i Beskæftigelsesministeriet og starte på en frisk, må vi i gang med at udfordre de rammer, der er. Der er brug for, at området gentænkes. Vi skal væk fra, at borgerne behandles som klienter. I stedet må vi møde mennesker med den tilgang, at alle har ressourcer, men måske skal have hjælp og støtte til at komme i beskæftigelse. Her og nu handler det om at bruge Koch-udvalgets anbefalinger til at sikre bedre samarbejde mellem a-kasse og kommuner. Vi skal give en bedre og mere individuel tilrettelagt hjælp til den ledige. Det kræver blandt andet mere frihed til medarbejderne frem for nye store besparelser, som Venstre vil sætte på dagsordenen.

Selvom refusionssystemet vender forkert og ikke kigger nok på effekterne af beskæftigelsesindsatsen, skal vi turde tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Økonomistyringen modarbejder også, at Jobcentrene hjælper med at finde arbejdskraft, der bor på den anden side af kommunegrænsen. Men vi skal selvfølgelig tage udgangspunkt i både den ledige og i virksomhedernes behov.

Og så skal vi turde tænke nyt på trods af reformer og bureaukrati.

For nyligt har vi i Aarhus gjort mikrolån til en permanent del af vores beskæftigelsestilbud. Mikrolån bygger på, at en arbejdsløs kommer med en idé. Vi støtter og hjælper med vejledning i at drive virksomhed og med startkapital, men ellers arbejder den ledige selv med idéen. Resultatet er for langt de fleste, at de bliver selvforsørgende. Senest er det blandt andet blevet til en livsstilscoach, en lydmand og en hjemmesidedesigner. En har startet rengøringsfirma, en anden en musikskole. Mikrolån tager udgangspunkt i det potentiale den enkelte har og den ide, den ledige har, frem for en klienttankegang, hvor den ledige skal holdes i hånden eller presses i job gennem lavere ydelser.

Det grundlæggende problem er ikke, at de arbejdsløse er dovne. Det er, at der mangler jobs og bedre match mellem de lediges kompetencer og det, virksomhederne efterspørger. Derfor skal vi insistere på uddannelse og dialog med virksomhederne som en hovedvej til, at flere jobs går til ledige frem for til mennesker, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Og så skal vi forsvare vores jobs og arbejdsvilkår, når de er under pres. Det handler også om, at alle, der arbejder i Danmark, skal gøre det på rimelige vilkår. Vi skal sikre fair konkurrence så dem, der kommer her for at arbejde, er ansat på overenskomst. Det handler ikke alene om at holde fast i den unikke aftalemodel, vi har i Danmark. Det handler også om at stoppe undergravningen af vores velfærdsmodel. Kædeansvar sikrer både fair konkurrence og bedre arbejdsvilkår ligesom sociale klausuler og uddannelsesklausuler er med til at fremme et trygt arbejdsmarked, der også tager ansvar for at inkludere mennesker med særlige behov og for at uddanne lærlinge.

I debatten om social dumping, velfærdsturisme og EU må der aldrig være tvivl om, at vi står på lønmodtagernes side. Det vil sige, at vi kæmper for et trygt arbejdsmarked med gode arbejdsvilkår og lønninger i både den private og offentlige sektor. Vi skal politisk kæmpe mod at der opstår en stor retsløs klasse i bunden af samfundet. Vi skal ikke hoppe med på misforstået tolerance eller EU-begejstring, der undergraver den skandinaviske velfærdsmodel.

Mit besøg i Bilka var en øjenåbner for, hvilket potentiale alle mennesker har, hvis bare de får lov til at udfolde sig. Den vision skal vi forfølge, selvom vores beskæftigelsessystem er processtyret i et helt grotesk omfang.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977